Machtshonger

Onder de pretentieuze titel “REZ – LEES HIER NOG EEN KEER HOE HET ZIT” legt de SP op haar website verantwoording af over het door haar gevoerde beleid inzake het REZ.

Op Facebook (Je bent een echte Enkhuizer als) had ze een link geplaatst naar de bewuste beschouwing, maar die is inmiddels weer verwijdert. De beschouwing zelf staat (voor zo lang als het duurt) nog op de website.

Nooit eerder heb ik zulk oppervlakkig geneuzel gelezen over een beleid, dat de rechtvaardiging heet te zijn van de verkoop van een compleet recreatiegebied voor 1% van haar werkelijke waarde.

Een aantal uit de losse pols gemaakte observaties, die verder volkomen los van elkaar staan, zouden dan het bewijs moeten leveren, dat men op verantwoordde wijze heeft gehandeld in deze kwestie. Niets is minder waar.

Terwijl men krampachtig de illusie in stand probeert te houden dat particulier bezit waar de eigenaars honderdduizenden euro voor betaald hebben openbaar toegankelijk blijft, sluit men de ogen voor de werkelijkheid.

Het pamflet verwijst naar een raadsbrief uit juni 2021 waarin 43 documenten openbaar werden gemaakt, waarvan er twee relevant waren. In feite zijn er in deze kwestie slechts 4 documenten relevant.

  • Het door Orez uitgebrachte bod op de concessie.
  • De beoordeling (taxatie) van Fakton, inzake de marktconformiteit van het door Orez uitgebrachte bod. (geheim verklaard)
  • De overeenkomst, die op basis van het marktconforme bod was gesloten.

Naast deze drie, aan de raad ter inzage gegeven, documenten, werd haar ook een vierde document ter inzage gegeven. Het in opdracht van Droomparken door Cushman & Wakefield gemaakte taxatierapport van het plan vesting.

Hetzelfde plan als waar Orez bv een bod had uitgebracht en waarvan dat bod vervolgens door Fakton als marktconform was beoordeeld.

Uit niets blijkt dat de SP, ook maar één seconde besteed heeft aan het inzien van de vier bovengenoemd documenten. Zou ze dat wel gedaan hebben, dan zou het haar zijn opgevallen dat de opbrengst (uit de ontwikkeling van het villapark ) door C&W geraamd werd op 80 miljoen.

Terwijl Fakton de opbrengst van het zelfde gebied op 10 miljoen schat.

Dat C&W een mogelijk bod becijferde van € 18,4 miljoen, terwijl Fakton een bod van € 335.000,- tot marktconform had verklaard.

Het zijn vergelijkingen die ik talloze keren eerder gemaakt heb, maar waarop de SP en de met haar collaborerende partijen (elke andere in de raad zittende partij met uitzondering van Enkhuizen Vooruit) tot dusver geweigerd hebben om een antwoord te geven.

De hardnekkige weigering van de vrijwel voltallige raad, om feiten te erkennen die geen bevestiging vormen van de opvattingen van het college, heeft geleid tot misbruik van bevoegdheden door zowel de raad als college.

Misbruik van bevoegdheden is machtsmisbruik en de SP bevond zich gedurende de afgelopen 8 jaar in het centrum van de macht in Enkhuizen.

De manier waarop zij denkt daarover verantwoording te moeten afleggen is, wat mij betreft, ver beneden peil. Maar uiteindelijk is het toch de kiezer die bepaalt, of deze vorm van machtshonger een beloning moet krijgen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Machtshonger”

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: