Medeplichtig.

Goed, ik doe dus mee aan de verkiezingen om het misbruik van bevoegdheden door college en raad een halt toe te roepen en de (financiële) gevolgen ervan ongedaan te maken.

Iets minder omzichtig geformuleerd, ik doe mee om het bedrog door raad en college een halt toe te roepen en de gevolgen ervan ongedaan te maken.

Het is een bevoegdheid van de raad om documenten geheim te verklaren, ze maakt echter misbruik van die bevoegdheid als ze (op onterechte gronden) documenten geheim verklaart.

Het document in kwestie is een taxatie van de firma Fakton.

Die taxatie was een (Europese) wettelijke verplichting in geval er sprake was van een onderhandse aanbesteding. Die taxatie is dan bewijs, dat de aanbesteding op marktconforme wijze heeft plaatsgevonden.

De raad heeft dus, op aanraden van het college, ogenschijnlijk het bewijs, dat er aan de Europese verplichtingen was voldaan, geheim verklaard.

Dat doende, nam ze de eerdere geheimverklaring van het college (van hetzelfde document) voor haar verantwoording.

Met als direct gevolg dat de inhoud van het document niet langer openbaar mocht worden besproken.

Sterker, vanaf de geheimverklaring door de raad mocht niets, dat ook maar enigszins betrekking had op het REZ, nog in het openbaar worden besproken.

Zelfs het voorstel om die geheimhouding weer op te heffen moest in een besloten bijeenkomst worden besproken.

Vanaf het moment, dat het bewijs geleverd was, had het college de inhoud van het bewijs (uit voorzorg?) geheim verklaard.

Als die voorzorg tot doel had om het document geheim te houden tot dat de overeenkomst was getekend, kan de geheimverklaring tot op zekere hoogte worden gebillijkt.

Echter, nadat de overeenkomst (die door de taxatie mogelijk was geworden) was getekend, was ook elk beletsel voor het openbaar maken van die taxatie weggenomen.

Zie ter vergelijking de taxatie die Droomparken openbaar heeft gemaakt. Die berust, naast een raming van de opbrengst, op de in de branche gebruikelijke kengetallen voor wat betreft de te maken kosten.

Ze bevat in ieder geval geen bedrijfsgevoelige gegevens. Het zijn ramingen waar op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend. Iets wat Fakton wel beweerd over haar taxatie.

De geheimverklaring van het bewijs (door het college), gevolgd door een zelfde verklaring van de raad heeft een heel andere reden, dan de redenen die door het college en de raad hiervoor zijn opgegeven.

Die werkelijke reden is, dat de taxatie geen bewijs is van de marktconformiteit, maar een door het college gegeven valse verklaring daaromtrent.

De raad heeft dus (al dan niet bewust) het bewijs van een valse verklaring (door het college) geheim verklaard. En zich zodoende medeplichtig gemaakt aan het (tot op de dag van vandaag) in stand blijven van die valse verklaring.

Dat de taxatie van Fakton geen bewijs is van marktconformiteit van het door Orez uitgebrachte bod, blijkt uit de door Fakton geschatte opbrengst na het voltooiend van de ontwikkeling.

Fakton schat die op € 10 miljoen. Cushman en Wakefield, die in opdracht van Droomparken hetzelfde plan taxeerde, schat de opbrengst op € 80 miljoen.

Omdat de opbrengst een bepalende factor is voor de hoogte van het bod dat kan worden uitgebracht, kan het bod van Orez (op basis van een opbrengst van 10 miljoen) nooit marktconform zijn geweest.

Deze hele gang van zaken zou eerder aan het licht zijn gekomen, als de raad wat zorgvuldiger was omgesprongen met haar bevoegdheid waarmee documenten geheim konden worden verklaard.

Openbaarheid van bestuur is een enorme democratische verworvenheid en de raad had er verstandig aan gedaan om terughoudendheid te betrachten bij het inperken van die verworvenheid.

Nu ze dat niet heeft gedaan, heeft ze zich, mogelijk onbewust, medeplichtig laten maken aan een valse voorstelling van zaken.

Door het bewijs daarvan geheim te verklaren.

Het zou alleen maar logisch zijn als de partijen, die zo onzorgvuldig met hun bevoegdheid omspringen, daar de gevolgen van zouden ondervinden bij de aanstaande verkiezingen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: