Terugvorderen.

Als reactie op mijn verwijt, dat hij er niets van snapt twittert Van Marle

Van Marle volgt dezelfde redeneertrant als Keesman. Het gaat om méér dan de grondprijs. Alsof alleen hij en zijn collega raadsleden dat zouden weten en ik daarover in onwetendheid zou verkeren.

Het is de gebruikelijke reflex van raadsleden die veronderstellen, dat omdat het college hun “in vertrouwen” allerlei informatie geeft, ze automatisch over alles veel meer afweten dan de gewone burger.

Ik wijs al vanaf ondertekening van de overeenkomst met Orez, over het totale gebrek aan informatie over de financiële afwikkeling. Door middel van WOB verzoeken heb ik geprobeerd dat tekort aan inzicht op te heffen.

Iets waar de raad hooghartig op heeft neergekeken, vanuit de veronderstelling, dat alles wat van belang was om te weten, hun al zou zijn meegedeeld.

Pas begin 2021 dringt bij de raad het besef door, dat dit niet het geval is. In mei 2021 doet men, naar ik heb begrepen op voorstel van Enkhuizen Vooruit, een verzoek om inzage in de taxatie van het door Orez uitgebrachte bod.

Zonder het echt te willen toegeven drong het toen pas (in mei 2021) door, dat de vermeende kennisvoorsprong waarover men dacht te beschikken, feitelijk neerkwam op kennisachterstand en dat men zich al die tijd in slaap had laten sussen door het gevlei van wethouder Struijlaart.

Die achterstand zal (in de ogen van de raad) ogenschijnlijk weer in een kennisvoorsprong zijn omgezet, toen het college de inhoud van het taxatierapport geheim verklaarde. Waardoor de raad wel, maar anderen niet van de inhoud kennis konden nemen.

Zodat er weer kon worden neergekeken op “lastposten”, die op zoek gingen naar de waarheid omtrent het taxatierapport. Terwijl zij (dankzij de geheimhouding) de enigen waren die er over konden beschikken.

Deze opzet heeft uiteindelijk om 3 redenen gefaald.

  • Ik kende de voornaamste (in het Faktonrapport) voorkomende berekeningen al.
  • De meeste fracties stellen zelf geen feiten vast, maar nemen de mening van het college over de feiten klakkeloos over.
  • Droomparken had haar taxatie van het plan Vesting vrijgegeven, zodat die met de taxatie van Fakton kon worden vergeleken.

De door het college gegeven reden voor het geheimhouden van de inhoud van de taxatie, was duidelijk een gelegenheidsargument. Het gold namelijk niet, toen een jaar eerder mijn verzoek werd afgewezen. En al helemaal niet op de dag dat de taxatie aan de gemeente was gepresenteerd.

Vanaf dag één was het college er alles aan gelegen om het taxatierapport geheim te houden. Aangezien ze het bewijs heette te zijn van een marktconform (door Orez bv uitgebracht) bod, is er maar één logische reden, waarom dit “bewijs” geheim moest blijven.

Het taxatierapport bevat geen bewijs van de marktconformiteit, maar wel het bewijs van het tegenovergestelde en daarmee ook het bewijs van een valse voorstelling van zaken door het college. Zeg maar gewoon bedrog.

Aangezien alle fracties in staat zijn geweest om het taxatierapport in te zien kan hun het bedrog (door het college) onmogelijk zijn ontgaan, maar heeft men er tot dusver voor gekozen om het over het hoofd te zien.

Zolang de raad het bestaan van bedrog blijft ontkennen, zijn ook de gevolgen van het bedrog (een miljoenen lagere opbrengst uit de verkoop) niet ongedaan te maken.

De reden om mee te doen aan deze verkiezing is om de gevolgen het het bedrog ongedaan te kunnen maken en de, als gevolg van het bedrog genoten steun van de gemeente Enkhuizen, terug te vorderen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: