Serieuze onderhandelingen.

In mijn bericht van gisteren stel ik vast, dat er drie partijen zijn die bevestigd hebben dat ze kennis hebben genomen van de inhoud van het taxatierapport van Cushman & Wakefield.

Zodat van de overige 7 kan worden gesteld, dat die in zalige onwetendheid verkeren over het feit, dat de bewering van het college over het rapport van Fakton/BaseValue, berust op een valse voorstelling van zaken.

Met uitzondering van de VVD, die ik wijzer acht, komt dat niet ongeloofwaardig op me over. Waar SP, VVD en CDA politieke partijen zijn die duidelijke politieke macht nastreven, zijn de overige 7 meer of meer verenigingen van mensen met goede bedoelingen.

SP, VVD en CDA zijn strevers naar machtsposities en zijn geneigd om daar alles ondergeschikt aan te maken. De overige 7 opereren meer van uit het olympische gedachtengoed. Mee mogen doen is belangrijker dan winnen.

Enkhuizen Vooruit! hinkt op twee gedachten. Enerzijds wil men deel uitmaken van het machtsblok van SP, VVD en CDA, anderzijds is men nog te onervaren om daarvoor alles opzij te willen zetten.

Van SP, CDA, en EV! kunnen we dus met zekerheid zeggen, dat het niet anders kan dan dat ze weten, dat het rapport van Fakton geen enkel bewijs inhield, dat het door het college geaccepteerde bod (€ 335.000,-) marktconform was.

De vraag was slechts, maken we dat inzicht openbaar. Voor SP, CDA (maar ook de VVD) is het antwoord op dat soort vragen voorspelbaar.

Alleen als ze denken, dat het openbaar maken hen direct voordeel zal opleveren zullen ze dingen openbaar maken, maar in alle andere gevallen houden ze hun zaakjes liever geheim.

Het belang van Enkhuizen is er mee gediend, dat een serieuze poging gedaan wordt om de ten onrechte verleende steun aan Orez bv terug te vorderen.

Daarvoor is het wel nodig dat erkent wordt dat die steun is gegeven. SP en CDA ontkennen dat nog steeds. Alleen Enkhuizen Vooruit! weifelt.

Ze hoopt straks bij de coalitiebesprekingen te worden betrokken. In welk geval het misschien niet handig is, om de machtspolitici van SP, CDA en VVD tegen de haren in te strijken.

Kortom, er is maar één zekerheid, dat de malversaties rond de verkoop van het recreatieoord (van het college en de haar steunende partijen) niet in de doofpot verdwijnt en dat is een stem op lijst 10.

Zo’n stem tast de bestaande machtsverhoudingen niet aan, 16 van de 17 zetels zullen op basis van nieuwe machtsverhoudingen worden verdeeld. Eén zetel is voldoende om serieuze onderhandelingen af te dwingen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: