Op eieren lopen.

Enkhuizen Vooruit! dient aanstaande maandag een motie in, waarin het college gevraagd zal worden om de raad een voorstel te doen over het opheffen van de geheimhouding, die de raad zichzelf (in september 2021) had opgelegd.

De in deze groep geplaatste onderbouwing van het voorstel laat zien dat men bij Enkhuizen Vooruit! nog steeds op eieren probeert te lopen.

Opheffing van de geheimhouding was tot 28-juni-2021 een hoofzaak maar is sindsdien een bijzaak geworden.

Het bewijs, dat het door Orez bv uitgebrachte bod op geen enkele wijze marktconform is geweest, hoeft vanaf die datum niet langer aan de hand van de inhoud van het taxatierapport worden geleverd.

Het kan ook aan de hand van de door Droomparken verstrekte taxatie van het zelfde plan (Vesting) worden aangetoond. De nadruk die gelegd wordt op het openbaar maken van de taxatie is een afleidingsmanoeuvre, met als doel mijn deelname aan de verkiezing te framen.

Segerius doet alleen maar mee om de geheimhouding opgeheven te krijgen. Als wij (de raad) besluiten om hem op te heffen dan vervalt de reden om op hem te stemmen. Hij heeft immers datgene gekregen wat hij wilde.

Het is een zogenaamde stropop-argumentatie. Je vereenvoudigt de opvatting van je tegenstander tot een opvatting, die makkelijker is te bestrijden. In dit geval, “hij doe alleen maar mee, omdat hij de geheimhouding opgeheven wil krijgen.”

Ik werkelijkheid is die geheimhouding me worst. Ik weet waar de cijfermatige onderbouwing uit bestaat. Die zit zo klungelig in elkaar, dat iedereen met een uitgebreid lagere school opleiding beseft dat hij niet deugt.

Volgens mij kent de raad meerdere mensen, die beter zijn opgeleid dan met een “uitgebreid lagere schoolopleiding”. Als geen van hen tot het besef is gekomen dat deze taxatie NIET het bewijs is van marktconformiteit, dan is men liever deelgenoot aan bedrog van de kiezer, dan dat men de waarheid aan het licht gebracht wil zien.

Als gezegd, opheffing van de geheimhouding is bijzaak.

Op termijn zegt iedereen dat te willen.. De hoofzaak is, dat de raad inmiddels al 9 maanden over voldoende kennis beschikt om het college ter verantwoording te kunnen roepen over het “onder valse voorwendselen verkopen van gemeentelijk bezit, beneden haar eigenlijke waarde”.

In plaats daarvan bedisselt men (in besloten bijeenkomsten), dat onder geen enkel beding het college ter verantwoording mag worden geroepen en dat er ruimschoots geld besteed mag worden om de kwestie in de doofpot te kunnen doen belanden.

Fakton, het taxatiekantoor, dat er 30 miljoen naast zat bij het eerder bepalen van de waarde van het plangebied, heeft inmiddels een nieuwe opdracht van meer dan € 30.000,- gekregen, om taxaties te doen die de eigen ambtenaren kennelijk niet kunnen doen.

Ergo, het openbaar maken van het taxatierapport is bijzaak. Ik heb iedereen al laten weten wat er instaat. De inhoud wordt niet anders als gevolg van het feit dat het openbaar gemaakt wordt.

Hoofdzaak is, dat er een eind komt aan het verkwisten van geld om het college van schuld te kunnen vrijwaren en serieuze onderhandelingen te beginnen over de teruggave van de ongeoorloofde steun (door de gemeente) aan Orez.

Om daar een eind aan te kunnen maken wil ik gekozen worden, het liefst met zoveel mogelijk stemmen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: