Nog meer Geheimhouding.

Terwijl de burgemeester opvallend veel aandacht besteed aan de straffen die er kunnen worden uitgedeeld aan iemand die geheimhoudingsplicht overtreed, is er geen enkele aandacht voor strafmaatregelen voor degenen, die ten onrechte geheimhouding hebben opgelegd.

Het opleggen van een geheimhouding is een bevoegdheid van het college. Maar van elke bevoegdheid kun je misbruik maken. Dus ook van deze.

Bijvoorbeeld door drogredenen te gebruiken bij het opleggen van een plicht tot geheimhouding. Drogredenen zijn redeneringen die niet correct zijn, maar wel aannemelijk lijken.

Er zijn twee instanties, die over het misbruik van bevoegdheden (vanwege het gebruik van drogredenen) een oordeel kunnen vellen.

De hoogste autoriteit binnen de gemeente, de gemeenteraad en uiteindelijk ook de bestuursrechter.

De redenen voor geheimhouding van het taxatierapport zijn besproken in een besloten bijeenkomst waarover geen mededelingen zijn gedaan. Bekrachtiging van de door het college opgelegde geheimhouding vond ook plaats tijdens een besloten bijeenkomst.

De door de burgemeester in het vooruitzicht gestelde strafmaatregelen indien de opgelegde zwijgplicht niet zou worden nageleefd, had dusdanig veel indruk gemaakt op de raadsleden Hotting (CU/SGP) en Buit (D66), dat ze niet eens bereid waren te erkennen, dat de besloten bijeenkomst had plaatsgevonden.

Laat staan dat ze dorsten te bevestigen wat er in die vergadering was besloten. Uit angst, dat men daardoor de opgelegde zwijgplicht zou overtreden.

De reden voor geheimhouding worden pas in oktober 2021 openbaar gemaakt. Ze bestaan uit drogredenen. Ik laat ze hier onder volgen. Mijn commentaar er op in cursief.

Dat het taxatierapport betrekking heeft op de totale gebiedsontwikkeling van het REZ;
Onjuist, het taxatierapport beoordeelt een door Orez uitgebracht BOD dat betrekking had op de gebiedsontwikkeling.

Het project REZ nog niet is afgerond;
Na acceptatie van het bod en ondertekening van de Anterieure Overeenkomst is de aanbestedingsfase afgerond. Daarna volgt de uitvoering, maar die is geregeld in de Anterieure Overeenkomst en niet in het taxatierapport.

Het op dit moment opheffen van de geheimhouding op het taxatierapport gevolgen kan hebben voor de onderhandelingspositie van de gemeente;

De onderhandelingspositie van de gemeente is bepaald door wat er tussen partijen in de Anterieure Overeenkomst is vastgelegd. In die overeenkomst staat geen enkele verwijzing naar het taxatierapport.


De gegevens uit een taxatierapport uitgangspunten en berekeningen bevatten die op zichzelf geschikt kunnen zijn voor herhaalde toepassing en daarmee ook gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingspositie van de gemeente in de toekomst;

De taxatie had tot doel om de marktconformiteit van de Orez ingediende ramingen te beoordelen. Opvallend, dat het bod van Orez niet bestond uit ramingen, maar uit een bedrag, zodat de taxateur allerhande berekeningen moest uitvoeren om tot een min of meer gelijkluidend bedrag te komen.

Op welke wijze die berekeningen de toekomstige onderhandelingspositie van de gemeente kunnen beïnvloeden is volstrekt onduidelijk. Tenzij er bedoeld wordt, dat wie met dat soort van berekeningen akkoord is gegaan, waarschijnlijk overal mee akkoord zal gaan.

Het taxatierapport onderdeel is van een door extern betrokken adviseurs (Fakton en Pot Jonker) geleid financieel / juridisch onderzoek naar de in de tijd, tussen taxatie en nu, opgekomen wijzigingen in het project en de financiële en juridische consequenties daarvan;

Dit argument werd niet gebruikt om mijn verzoek om inzage af te wijzen. Om de simpele reden dat het onderzoek toen nog niet bestond. Het onderzoek is pas in gang gezet, toen de lange tijd volgehouden positie, (dat de overeengekomen verkoopvoorwaarden marktconform waren) t.o.v. de raad niet langer houdbaar bleek.

Onderzoek naar de tijd tussen de taxatie en nu is geldverspilling. De opgetreden wijzigingen in planuitvoering, (nadat de Anterieure Overeenkomst een feit geworden was), waren al in allonges van die overeenkomst vastgelegd.

Al deze wanhoopspogingen, om de inhoud van het document geheim te kunnen blijven houden, zijn alleen te verklaren vanuit het feit, dat het college (vanaf de eerste dag) geweten moet hebben, dat het document niet het bewijs bevatte, dat het door Orez uitgebrachte bod marktconform was.

En dat er, om persoonlijk voordeel uit de transactie te kunnen behalen, bewust genoegen is genomen met een veel lagere, dan de marktconforme, prijs.

En om dat te kunnen blijven verbergen, moest het openbaar maken van het “bewijs” ten kostte van alles voorkomen worden.

Aan deze uiterst kwalijke praktijk heeft niet alleen het college, maar ook vrijwel de gehele raad moeiteloos haar medewerking aan verleend.

De meerderheid van de raad (naar ik aanneem) zonder dat zij ook maar een blik geworpen heeft in het door haar geheim verklaarde document.

Aan degenen die het document nog niet hebben ingezien en dus afgaan op wat anderen hun over de inhoud hebben verteld, kan ik alleen maar adviseren. Eis alsnog inzage voor de verkiezingen en trek vervolgens uw eigen conclusie.

Tenzij men medeplichtig wil blijven aan een bedrog, dat nog steeds voort duurt.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: