Nergens meer over praten.

Bijna de helft van de kiesgerechtigde inwoners van Enkhuizen ging vorige keer niet stemmen.

Binnen de groep die wel gaat stemmen zullen de verschuivingen minimaal zijn.

Om een kans van slagen te hebben zullen we dus mensen (die normaliter niet gaan stemmen) er van moeten overtuigen om het deze keer wel te doen.

Omdat er dit keer iets bijzonders op het spel staat.

Dat lukt alleen als onze boodschap over wat er op het spel staat helder is.

Vrijwel de voltallige raad heeft het REZ afgeschreven en wil er niet meer aan herinnerd worden. De geheimverklaring komt hun prima uit, dan kunnen ze zich daarachter verschuilen en hoeven ze nergens antwoord op te geven.

Voor de vorm vergaderd men in het geheim nog over een zogenaamd extra bedrag ter compensatie, maar na de verkiezing zal dat gauw afgelopen zijn.

Men stuurt doelbewust af op een doofpot, zodat raad noch college ook maar over iets verantwoording hoeven afleggen.

Ons doel is niet het opheffen van de geheimhouding, waarmee college en raad de dubieuze rol die ze spelen geheim willen houden. Ons doel is teruggave van de miljoenen (onterecht gegeven) overheidssteun.

Die mogelijkheid bestaat, als er sprake is geweest van bedrog bij het afsluiten van de overeenkomst. Elke overeenkomst, die met behulp van bedrog tot stand is gekomen komt (in principe) voor nietigverklaring in aanmerking.

Het bedrog is vrij simpel aantoonbaar. Het college deed voorkomen, dat het bod dat ze van Orez had ontvangen marktconform was, waarmee de weg vrij was om de overeenkomst met Orez te sluiten en het REZ voor € 335.000,- van de hand kon worden gedaan.

Men bedriegt anderen gewoonlijk om er zelf beter van te worden, dat zal nu niet anders zijn. Wat de “opbrengst” van het bedrog is geweest en wie er allemaal in die opbrengst hebben meegedeeld weet ik niet. Dat zal de rijksrecherche moeten onderzoeken.

Maar het doel is dus, om de gevolgen van het bedrog (ongeoorloofde steun van de gemeente aan Orez bv) terug te vorderen.

College en raad voelen daar, gelet op hun eigen rol in dat bedrog, weinig voor.

Maar bedrog is een strafbaar feit en strafbare feiten worden niet vastgesteld op basis van een raadsmeerderheid.

Er hoeft dus ook geen raadsmeerderheid te zijn om aangifte van strafbare feiten te kunnen doen.

Alleen zo’n aangifte wordt door de bevoegde instanties veel serieuzer genomen als ze door een aanzienlijk deel van de bevolking wordt gesteund.

Daarom moeten we dus, degenen die normaliter niet gaan stemmer er nu van zien te overtuigen, dat ze deze wel mee moeten doen.

Omdat mijn deelname aan de verkiezing feitelijk neerkomt op een referendum over de vraag, willen we als inwoners van Enkhuizen, dat de gevolgen van het bedrog (miljoenen aan lagere inkomsten voor Enkhuizen) ongedaan worden gemaakt.

Of willen we genoegen nemen met waar vrijwel alle zittende politici voor hebben gekozen. Nergens meer over praten, maar genoegen nemen met de € 335.000,- die door het college zijn overeengekomen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: