Durven spreken.

Feit is, dat de Enkhuizer bevolking bij de verkoop van het REZ op groteske wijze is bedrogen door haar bureaucraten (B&W en haar ambtenaren) en dat het recreatieoord ver beneden haar eigenlijke waarde is verkocht.

Aan wat ik niet anders dan een bevriende relatie kan noemen.

De oorspronkelijke eigenaren van Orez bv. Een rechtspersoon zonder ervaring, zonder personeel en met een eigen vermogen van € 200,-. Die men echter wel in staat achtte om alles te kunnen doen, waartoe de gemeentelijke organisatie niet in staat was.

Zoals het inhuren van ter zake kundige bedrijven, die het noodzakelijke werk zouden kunnen uitvoeren.

Feit is verder, dat het bedrog niet werd opgemerkt door haar democraten (de gekozen volksvertegenwoordigers) omdat die nu eenmaal liever in bed liggen met de bureaucraten, dan op te komen voor de rechten van hen die ze zeggen te vertegenwoordigen.

Aangezien het bedrog heeft plaatsgevonden en inmiddels achter ons ligt vinden de bureaucraten, maar ook de democraten, dat we het er niet meer over moeten hebben. Laat staan, dat we zouden proberen om de gevolgen van dat bedrog ongedaan te maken.

Ik heb me kandidaat gesteld om te kunnen doen wat door onze bureaucraten en democraten wordt nagelaten. Het door hen (en onder hun toezicht) gepleegde bedrog te onderzoeken en de gevolgen ervan ongedaan te willen maken.

Misschien ben ik naïef, maar in een rechtsstaat zou het ongedaan willen maken van de gevolgen van bedrog normaal moeten zijn.

Wordt het daarom zo langzamerhand geen tijd, dat we onze gezagsdragers het signaal geven, dat wat ons gewone burgers betreft, in Enkhuizen, bedrog nooit een toelaatbare beleidskeuze mag zijn.

Dat signaal zou kunnen worden gegeven door bij de aankomende verkiezing geen stem uit te brengen op de meest vooraanstaande gezagsdragers op dit moment. De leden van het presidium.

In plaats van hen te kiezen liever een stem op een van de lagere goden op hun kieslijst.

Wie, naast het geven van een signaal, ook de gevolgen van het bedrog ongedaan gemaakt wil hebben, heeft tot nu toe maar één keus.

Lijst 10, Chris Segerius, is tot dusver de enige die heeft aangeven, dat hij (bij zijn verkiezing) aangifte zal doen van bedrog bij de rijksrecherche. De instantie, die belast met het onderzoek naar bedrog.

Misschien voegen anderen zich tijdens de verkiezingsstrijd nog bij hem, maar voorlopig is hij de enige.

Die op basis van zijn feitenkennis zonder aarzelen van bedrog durft te spreken.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: