Een halt toe roepen.

Het college is bevoegd om gemeentegrond te verkopen, zij maakt echter misbruik van haar bevoegdheid, als ze die grond ver beneden de marktwaarde verkoopt.

Het college is verder bevoegd om geheimhouding op te leggen, maar ze maakt opnieuw misbruik van haar bevoegdheid, als ze ondeugdelijke redenen voor de geheimhouding aanvoert.

Het opleggen van geheimhouding door het college vond plaats op 28 juni 2021 tijdens een besloten bijeenkomst. T.a.v. de inhoud van die overeenkomst werd een zwijgplicht opgelegd. Zodat de redenen voor die geheimhouding niet naar buiten kwamen.

Een opgelegde geheimhouding moet (door de raad) tijdens de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd, anders vervalt zij van rechtswege.

Ook dat gebeurde in een besloten bijeenkomst.

Ook voor die overeenkomst gold een zwijgplicht.

Onder zulke strenge voorwaarden, dat de raadsleden Hotting en Buit niet eens dorsten te bevestigen, dat de besloten bijeenkomst (waarin de geheimhouding door de raad was bekrachtigd) had plaatsgevonden.

Uit angst dat ze daarmee de geheimhoudingsplicht zouden overtreden.

Pas in oktober bespreekt de raad een verzoek tot opheffing van de plicht tot het geheimhouden van de inhoud van het taxatierapport.

Dat verzoek wordt door de raad afgewezen, maar eerst dan worden de redenen voor geheimhouding (die het college aan de raad had voorgelegd) bekend.

Ze blijken stuk voor stuk uit drogredenen te bestaan.

Tegen het raadsbesluit is bezwaar gemaakt door de heer Sikkema en mijzelf. De uit gemeente ambtenaren bestaande bezwaarcommissie heeft ons gevraagd een mondelinge toelichting op ons bezwaar te geven.

Daar hebben we op 6 januari aan voldaan. Helaas was de bezwaarcommissie onbekend met de inhoud van het document, zodat de rechtmatigheid van de redenen voor geheimhouding zich moeilijk lieten beoordelen.

De bezwaarcommissie had de raad voor de raadsvergadering van 1 maart willen adviseren over het ingediende bezwaar, maar heeft ons laten weten daar pas toe in staat te zijn voor de eerste vergadering van de nieuwe raad, op 31 maart 2022.

Mocht de nieuwe raad (waar Sikkema en ikzelf hopen deel van uit te maken) ons bezwaar afwijzen, dan is de weg vrij om de bestuursrechter te vragen om een uitspraak te doen over de deugdelijkheid van redenen voor geheimhouding.

De treurige werkelijkheid van mevrouw Keesman en haar consorten (8 van de 9 overige raadsfracties) is, dat ze het misbruik van bevoegdheid door het college niet één keer, maar twee keer tolereert. .

Eerst door klakkeloos in te stemmen met de verkoop van het REZ ver beneden haar marktwaarde, om vervolgens het bewijs voor dat misbruik van bevoegdheid (op voorstel van het college) geheim te verklaren.

Terwijl het op ondeugdelijke gronden geheim verklaren op zichzelf weer misbruik van bevoegdheid is. Ditmaal door de raad.

Samenvattend, de nu zittende raad is niet in staat is gebleken om het misbruik van bevoegdheden door het college te herkennen en een halt toe te roepen.

Waarna men besloot om zelf misbruik van de eigen bevoegdheid te maken door het bewijs van misbruik door het college, geheim te verklaren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: