Nuttig en gewenst.

Dat een Socialistische Partij van tijd tot tijd zijn toevlucht neemt tot wat ze zelf omschrijft als kapitalisme om zodoende tot een goed resultaat voor de Enkhuizer bevolking te komen, wekt natuurlijk verbazing, maar kan me verder niet zo veel schelen.

Ik ben niet zo van de isme’s en juich alles toe wat ons als stad verder helpt.

Ik denk ook niet, dat er zoiets bestaat als een socialistische of kapitalistisch gemeentepolitiek.

De enige reden waarom ik aan de verkiezingen mee doe is, omdat ik heb geconstateerd, dat Enkhuizer bezit (het REZ) voor 1 % van haar werkelijke waarde is verkocht.

En dat ik het vermoeden heb, dat die transactie het resultaat is van bedrog door het college over de marktconformiteit van het bod dat ze had geaccepteerd.

Zodat ik een onderzoek ingesteld wil zien naar de gang van zaken rond dit bod door een onafhankelijke instantie en niet door een relatie van het college, die haar (naar het zich laat aanzien) heeft bijgestaan in het plegen van dat bedrog.

Door een bod marktconform te verklaren, terwijl dat overduidelijk niet zo was.

En dat ik, als er sprake is geweest van bedrog, de nadelige gevolgen van dat bedrog (een veel te laag bod voor ons gemeenschappelijk bezit), zoveel als mogelijk ongedaan wil maken.

Al mijn vermoedens inzake dat bedrog zijn inmiddels bewaarheid geworden. Niemand heeft de feiten waarop ik mijn vermoedens baseerde weersproken.

Voor 9 van de 10 partijen in de huidige raad is de mogelijkheid van bedrog (door het college) onbespreekbaar. Hoewel ze inzage hebben gekregen in het bewijs voor dat bedrog, hebben ze vrijwel unaniem besloten om het directe bewijs van dat bedrog (een taxatie) geheim te verklaren.

Slechts één partij is bereid de geheimverklaring op te heffen om op die manier de weg vrij te maken voor een onderzoek.

Van de 9 partijen die geen onderzoek naar mogelijk bedrog willen is de SP (tot dusver) het verst gegaan in het verhinderen van een onderzoek. Door degene, die voor een onderzoek pleit (mijn persoon) bedrog te verwijten.

Zonder dat ze daarvoor overigens enig bewijs voor levert.

De vraag of er sprake is geweest van bedrog wordt niet beantwoord door een meerderheid van stemmen in de gemeenteraad, maar door het onderzoek van een daartoe bevoegde instantie. Zoals de rijksrecherche.

Ik doe mee, omdat de overgrote meerderheid van de zittende raad geen brood ziet in het stellen van die vraag (is er sprake geweest van bedrog) en het doen van onderzoek om de vraag beantwoord te krijgen.

Dank zij mijn deelname kunnen de kiezers in Enkhuizen uitmaken, of het stellen van de vraag en het doen van onderzoek nuttig en gewenst is.

De hoeveelheid op mij uitgebrachte stemmen zal bepalen, of mijn vraag (is er sprake geweest van bedrog bij het onderhands toewijzen van werk aan Orez bv) zal worden voorgelegd aan een bevoegde instantie.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: