Waarom Lijst 10 (Chris Segerius)

Ik heb al geruime tijd het sterke vermoeden, dat de onderhandse aanbesteding van de herinrichting van het Recreatieoord Enkhuizer Zand (REZ) het resultaat is geweest van bedrog.

Bedrog in de zin, dat het door Orez bv uitgebrachte (en door het college geaccepteerde) bod op de uitvoering van het project, anders dan door het college wordt beweerd, niet marktconform was.

Dat vermoeden werd versterkt, toen bleek dat het uitgebrachte bod slechts 1% van de waarde vertegenwoordigde, die Droomparken (met behulp van een door Cushman & Wakefield gedane taxatie) aan het project had toegekend.

Aangezien bedrog een strafbaar feit is, dient onderzoek naar mogelijk bedrog gedaan te worden door de instantie, die in staat is een deugdelijk onderzoek te doen. De rijksrecherche.

Van de huidige 10 raadsfracties hebben 9 fracties zich uitgesproken tegen een onderzoek naar mogelijk bedrog, door het bewijs van dit bedrog (de taxatie van de firma Fakton/BaseValue) geheim te verklaren.

Volgens het college is die taxatie het bewijs van de marktconformiteit van het bod van Orez bv.

Ze heeft dit bewijs echter vanaf de eerste dag geheim verklaard en elk verzoek om inzage in dat bewijs (door de burger) afgewezen.

Gelet op de weerstand bij bestaande partijen om een onderzoek in te stellen heb ik besloten om me kandidaat te stellen om (vanuit de positie van een gekozen volksvertegenwoordiger) de rijksrecherche te verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van bedrog bij de onderhandse gunning van het project REZ.

Om een dergelijk verzoek te kunnen doen is geen er meerderheid van de raad nodig. Wel is het aantal kiezers, dat het verzoek steunt van belang.

Blijft die steun beneden de steun die nodig is voor een raadszetel, dan vervalt daarmee voor mij ook de reden om een verzoek aan de rijksrecherche te doen

Het bedrog heeft m.i. ook ongeoorloofde overheidssteun aan Orez bv tot gevolg gehad. Steun die kan worden teruggevorderd van de bevoordeelde partij. In dit geval Orez bv en haar eigenaar en rechtsopvolger Droomparken.

Faalt die terugvordering, dan behoort nietigheid van de gesloten overeenkomst tot de mogelijkheid.

Een stem op lijst 10 (Chris Segerius) is dus een stem voor een onderzoek naar bedrog en een stem voor het ongedaan maken van de gevolgen van dat bedrog.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Waarom Lijst 10 (Chris Segerius)”

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: