Bedrog.

Waarom lijst 10 van Chris Segerius

Op 20 november 2018 verkocht het college van de gemeente Enkhuizen op basis van een onderhandse aanbesteding het recreatieoord Enkhuizer zand aan Orez bv.

Europese wetgeving eist, dat er een taxatie gemaakt wordt die bewijst, dat het geaccepteerde bod marktconform was.

Het college heeft een dergelijke taxatie laten maken, beweert daarvan dat ze het bewijs van marktconformiteit is, maar heeft de taxatie vanaf dag één geheim verklaard.

Op 28 juni 2021 stelt Droomparken een taxatie van hetzelfde gebiedsplan (dat eerder door de gemeente was getaxeerd) ter beschikking. Daaruit blijkt dat de door Droomparken getaxeerde waarde van het gebied circa 30 miljoen hoger ligt, dan de waarde die door de gemeente marktconform was verklaard.

Op basis waarvan geconcludeerd kan worden, dat de bewering van de gemeente dat verkoop had plaatsgevonden op basis van een marktconform bod, berust op een bedrieglijke voorstelling van zaken en er dus sprake is van bedrog.

Het college heeft geweigerd om aan een tweetal WOB verzoeken (om inzage te krijgen in het bewijs van marktconformiteit) te voldoen.

Naar men mag aannemen, omdat het document in kwestie (de TAXATIE) niet het bewijs is van de marktconformiteit van het door Orez bv uitgebrachte bod, maar het bewijs van een bedrieglijke voorstelling van zaken met betrekking tot het uitgebrachte bod.

Het college heeft de raad gevraagd om het bewijs van haar bedrog (de TAXATIE) geheim te verklaren en de raad heeft (ondanks waarschuwingen mijnerzijds) gemeend aan dat verzoek te moeten voldoen.

Waarmee de raad zichzelf medeplichtig heeft gemaakt aan het geheim blijven van het bedrog.

De inwoners van Enkhuizen kunnen in de aanstaande verkiezing de volgend keuze maken.

Het bedrog laten voortduren, dan wel het bedrog proberen ongedaan te maken en de gevolgen van dat bedrog (een miljoenen lagere opbrengst uit de verkoop van het recreatieoord) zoveel als mogelijk te beperken.

Kiest men voor het laatste, dan zijn er drie keuzes mogelijk.

  1. Men stemt op een partij die zitting heeft in de huidige raad. Echter, niet op de lijstaanvoerder, maar op de laatste persoon op de kieslijst. Daarmee geeft men een sterk signaal aan de partij en haar lijstaanvoerder, dat men ontstemt is over het feit, dat de partij het bewijs van bedrog door het college geheim verklaard heeft.
  2. Men stemt op een partij die part noch deel heeft aan het bedrog. Dat zijn Nieuw Enkhuizen en de Piratenpartij.
  3. Men stemt op de persoon Chris Segerius, lijst 10.

Door mijn toedoen zijn de kiezers van Enkhuizen straks in staat een unieke keuze te maken, tussen het laten voortbestaan, dan wel ongedaan maken van bedrog door politieke partijen.

Wat (naar ik verwacht) landelijke bekendheid zal opleveren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: