Doelstelling.

Dus wat wil ik met mijn verkiezing bereiken?

Ten eerste wil ik voorkomen, dat het misbruik van bevoegdheden door het huidige en het vorige college in de doofpot verdwijnt.

Nadat er op 28 juni 2021 belangrijke documenten in openbaarheid zijn gebracht is er alleen maar in beslotenheid over de inhoud van die documenten vergaderd. Zo de raad al kennis heeft genomen van hun inhoud, wat nergens uit blijkt.

Ik heb het nu over de OFFERTE, de OVEREENKOMST en de taxatie van W&C.

Alleen omdat de inhoud van de TAXATIE geheim is verklaard blijft de inhoud van de andere documenten sinds 28 juni 2021 onbesproken en is er in feite al sprake van een doofpot.

Ten tweede, een onderzoek naar de reden voor het misbruik van bevoegdheden (de verkoop van gemeentelijk bezit voor 1 % van haar eigenlijke waarde) door de beide colleges. Door een onafhankelijke en niet beïnvloedbare instantie als de rijksrecherche.

Ten derde, de reparatie van de aangerichte schade door de terugvordering van het teveel aan overheidssteun dat aan Orez bv is verleend, dan wel de nietigheid van de met haar gesloten overeenkomst te bewerkstellingen.

Deze mogelijkheden liggen binnen handbereik als de kiezers er van overtuigd kunnen worden om uit de volgende mogelijkheden te kiezen.

  • Een keuze voor lijst 10, Segerius.
  • Een keuze voor partijen zonder verleden t.a.v. het misbruik van bevoegdheden.
  • Een keuze voor de laatste man/vrouw van op de kieslijst van partijen die wel een verleden hebben met het misbruik van bevoegdheden en hebben meegewerkt door het bewijs van dat misbruik geheim te verklaren.

Met name die laatste keuze zal een signaal (van de kiezers van die partijen) voor de leiders van die partijen inhouden, om op constructieve wijze mee te werken aan een realistische poging om de toegebrachte schade te heerstellen.

Zo’n realistische poging heeft als beginsel dat er onrechtmatige staatssteun is verstrekt. Elk ander gekozen beginsel (zoals advies vragen aan een firma die er in zijn eerste advies 30 miljoen naast zat) is tot mislukken gedoemd.

Naar mijn overtuiging zijn deze drie door mij gestelde doelen realiseerbaar.

Gelet op mijn leeftijd lijkt het me verder logisch, dat ik me tot die drie doelen beperk en de 16 anderen zich vol overgave zullen wijden aan de doelen die zij zich gesteld hebben.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: