Pamflet

Tijdens de presidium vergadering van 24 januari vraagt mevrouw Keesman (SP) aandacht voor het probleem , dat er partijen aan de verkiezingen deelnemen die dingen roepen over het REZ.

Waartegen de zittende partijen zich niet kunnen verweren, omdat ze zichzelf een zwijgplicht hebben opgelegd.

De burgemeester stelt voor het probleem de volgende dag te bespreken tijdens een besloten bijeenkomst die aan het REZ zou zijn gewijd.

Over wat er tijdens besloten bijeenkomsten wordt besproken worden uiteraard geen mededelingen gedaan. Dat neemt niet weg, dat het redelijk lijkt om er van uit te gaan, dat het door Keesman geschreven (en tegen mij gerichte) pamflet de uitkomst is van dat besloten overleg.

Ik neem verder aan, dat de door Keesman naar voren gebrachte opvattingen ook de opvattingen zijn van de overige deelnemers aan het besloten overleg en dat er in dat opzicht gesproken kan worden van Keesman en consorten. Mocht die veronderstelling onjuist zijn, dan hoor ik dat graag.

Het pamflet dat u hier (op de website van de SP) kunt lezen heeft als titel REZ-KIEZERSBEDROG en belooft een aantal feiten op een rij te zetten. Om zodoende aan te tonen, dat mijn beloften (waar ik de verkiezingen mee inga) neerkomen op kiezersbedrog.

Het eerste wat opvalt is dat het Keesman en consorten moeite kost om waar het beloften aangaat een onderscheid te maken tussen hoofzaken en bijzaken.

Hoofdzaak in de kwestie REZ is het Misbruik Van Bevoegdheden (hierna MVB) door het huidige en het vorige college. Dit MVB heeft tot gevolg gehad dat bezit van de gemeente voor een fractie (1 %) van haar werkelijk waarde is verkocht aan een bevriende relatie.

Mijn belofte is daarvan aangifte te zullen doen bij de rijksrecherche, niet als ambteloos burger, maar wel als ik gekozen ben en dus beschik over een door kiezers gegeven mandaat.

De bijzaak is, dat het bewijs van het MVB door de raad (uiteraard op advies van het college) geheim heeft verklaard. Het is bijzaak. omdat sinds 28 juni 2021 het Misbruik Van Bevoegdheden ook op andere manier kan worden aangetoond dan alleen met behulp van de (geheime) taxatie van Fakton.

Dat bewijs berust op de volgende feiten..

Naast het (geheime) taxatierapport van de firma Facton is ook een niet geheim taxatierapport van Cushman & Wakefield (dat in opdracht van Droomparken) is gemaakt van het plan Vesting. Hetzelfde plan als waar Faxton’s taxatie op is gebaseerd.

Tussen de beide taxatierapporten zit een verschil in waarde van minimaal 30 miljoen. Dit verschil is in mijn ogen het bewijs, dat de bewering van het college, dat de Fakton taxatie het bewijs is van een marktconforme offerte van Orez bv niet anders is, dan een brutale leugen.

Aangezien het rapport, vanaf het moment dat het werd uitgebracht, door het college geheim werd verklaard, is het niet onredelijk om te veronderstellen, dat het college (vanaf het begin) zich er van bewust was, dat het rapport niet het bewijs inhield, dat men beweerde dat het inhield. Namelijk het bewijs van een marktconforme offerte van Orez.

Een dergelijke bewijs is noodzakelijk in het kader van Europese wetgeving in geval er sprake is van onderhandse aanbesteding. Ontbreekt dat bewijs, dat staat men bloot aan een beschuldiging van ongeoorloofde steun door de overheid. In dit geval kan die steun geschat worden op 30 miljoen.

Over de hoogte van het bedrag, dat als onrechtmatig verleende steun kan worden teruggevorderd, heb ik nooit uitspraken gedaan.

Waar ik wel van overtuigd ben is, dat Keesman en consorten volstrekt incapabel zijn om (als toezichthouder) de onderhandelingen met Droomparken te kunnen beoordelen.

Ik acht mezelf daar veel beter toe in staat en dat is meteen de enige reden dat ik me kandidaat heb gesteld. Ik kijk er niet echt naar uit om 4 jaar om te moeten gaan met mensen die me de afgelopen 4 jaar gebagatelliseerd en genegeerd hebben.

Daarnaast achter mijn rug van alles en nog wat over me verteld hebben en me nu, om hun eigen falen te verbergen, beschuldigen van kiezersbedrog.

Maar als de kiezers mij dat vertrouwen niet willen geven treur ik ook niet. De volgende keer ga ik wat dieper in op de beschuldiging van kiezersbedrog.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

7 gedachten over “Pamflet”

 1. Het is tekort door de bocht te veronderstellen dat dit een gezamenlijke verklaring is namens namens alle raadsleden. De overige partijen zijn niet meegenomen in het opstellen van deze verklaring, de verklaring staat op de website van de SP met enkel de naam van mevrouw Keesman eronder. Dus “en consorten” is niet aan de orde.

  Like

  1. Frank, je bent de tweede fractie die zich van de inhoud van het pamflet distantieert. Dus heb ik mevrouw Keesman gevraagd of het hier om een SP opvatting gaat, of dat ze door meerdere fractie wordt gedeeld.

   Like

 2. En toch denk ik Pim/Chris dat Mevrouw Keesman terecht zaken aanhaalt waar ik jou ook voor gewaarschuwd heb. Beloftes, kun je ze nakomen? Verantwoordelijkheid als je gekozen bent niet alleen voor het dossier REZ maar ook voor veel andere zaken, en dat vier jaar lang, etc. Lijkt me toch goed dat jij jouw potentiële kiezers daarop wijst.

  Like

  1. Voornaamste activiteit lijkt mij: eerst die 30 miljoen boven tafel krijgen. En al zouden het er 5 of 10 worden voor Enkhuizen, daar kan de gemeente dan heel wat zinnigs voor doen voor zijn burgers. Niet geschoten is altijd mis.

   Like

   1. Precies, dat zie ik ook als mijn voornaamste opdracht. Dat lukt alleen als de raad erkent dat er ongeoorloofde steun door de overheid is gegeven. Het college verzet zich daar tegen omdat ze voor die steun verantwoordelijk is en mogelijk aansprakelijk gesteld kan worden.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: