Kuddegedrag.

Gisteren ging het over het feit, dat de raad van Enkhuizen heel erg lang heeft gewacht voordat ze inzicht verlangde in de financiële gevolgen van de door de gemeente met Orez bv gesloten bijeenkomst over de herinrichting van het REZ.

Struijlaart ondertekende de overeenkomst op 20-11-2018, pas op 28- 6- 2021 kreeg de raad inzage in de drie cruciale documenten. De offerte, de taxatie van die offerte en de overeenkomst die uiteindelijk op basis van die offerte werd gesloten.

Naast deze drie documenten kreeg de raad ook inzage in een vierde document dat van beslissende betekenis is om te komen tot een juist beoordeling van de gang van zaken.

De, in opdracht van Droomparken gemaakte, taxatie van het oorspronkelijk met Orez afgesproken plan Vesting.

Deze taxatie was gemaakt door Cushman & Wakefield.

Per 28-6-2021 zijn er dus twee taxaties beschikbaar van het zelfde plan. De (geheime) taxatie van de gemeente, gemaakt door Fakton/BaseValue en de openbare taxatie, gemaakt door Cushman & Wakefield.

Het verschil tussen beide taxaties is verbluffend. De door C&W getaxeerde waarde voor het hele gebied bedraagt circa 30 miljoen, terwijl Fakton de waarde van het gebied taxeert op 1,6 miljoen negatief. Kortom een verschil van meer dan 30 miljoen tussen beide taxaties.

Voor mij voldoende om te concluderen, dat de door Fakton/BaseValue gedane taxatie onmogelijk het bewijs van marktconformiteit kon zijn.

Een opvatting die ogenschijnlijk gedeeld werd door Enkhuizen Vooruit! die in oktober 2021 op haar facebook pagina tot dezelfde conclusie komt, maar vanaf dat moment lopen onze opvattingen klaarblijkelijk uiteen.

Ik redeneer verder, dat als de taxatie niet het bewijs is van een marktconforme offerte, waarvan is ze dan wel het bewijs. Het antwoord daarop is eenvoudig te geven.

De taxatie is het bewijs van een valse voorstelling van zaken. Op basis van die valse voorstelling van zaken is gemeentelijk bezit voor 1 % van haar werkelijke waarde verkocht aan Orez bv. [Namelijk 30 miljoen waarde versus € 335.000,- verkoopprijs]

Aanbesteding onder die voorwaarden is in strijd is met de Europese wetgeving inzake marktconformiteit bij onderhandse aanbestedingen en als gevolg van die strijdigheid kan de aanbesteding nietig verklaard worden.

Enkhuizen Vooruit durft die redenering niet te volgen, maar blijft halverwege steken in de conclusie, dat de taxatie niet het bewijs van marktconformiteit is. Welke gevolgen daar logischerwijze uit voort vloeien laat men onbesproken, zolang de andere partijen in de raad zich ook niet over die gevolgen uitlaten.

Dus welk standpunt nemen die overige partijen in? Men vergadert in het geheim over geheime plannen, waarbij de suggestie wordt gedaan, dat Droomparken er toe te bewegen zal zijn om een extra betaling te verrichten.

Toen het college zich nog niet gedwongen voelde om opening van zaken te geven kon men nog volharden in de opvatting, dat er sprake was van een voortreffelijke overeenkomst.

Maar nu men noodgedwongen had moeten toegeven, dat de grondverkoop niet meer dan € 335.000,- had opgebracht en dat tegelijkertijd de huurders van de recreatiewoningen gratis van het zwembad gebruik mochten maken, zonder dat Droomparken daarvoor een bijdrage aan de exploitatie verschuldigd was, is er langzaam (bij sommige raadsleden) het besef doorgedrongen, dat dit toch niet de werelddeal was die hen was voorgespiegeld.

Dus werd Fakton/Base Value, de taxateur die er met haar vorige advies slechts 30 miljoen naast zat, opdracht gegeven om een nieuw advies te geven.

Tegen betaling van meer dan €30.000,-, want geld moet rollen. Waarover men adviseert blijft nog even geheim.

De kennisachterstand van de overige 9 partijen over wat er werkelijk gaande is, is inmiddels zo groot, dat men geen andere keuze heeft dan om op te volgen wat er wordt opgedragen.

Het is treurig stemmend kuddegedrag, dat naar het zich laat aanzien Enkhuizen talloze miljoenen zal kosten, tenzij de kiezer bereid is om in te grijpen.

Maar om een verantwoorde keuze te kunnen maken, moet de kiezer wel eerst op hoogte worden gesteld van de feiten en dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Kuddegedrag.”

  1. Mooi starterswijkje voor jonge mensen, dat Dreampark. Daar wil je wel wonen, toch? Gezellig met een buurthuis er al bij! De stikstofuitstoot is al gedaan, dus het is er klaar voor zou ik zeggen!

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: