Klokkenluiders.

Maandag in de Presidiumvergadering en dinsdag in de vergadering van de gemeenteraad stond het REZ op de agenda. Maandag er op gezet door Keesman (SP) en dinsdag door Van Galen (CDA).

In beide gevallen was de spreektijd anderhalve minuut. In beide gevallen kreeg de vraagsteller geen antwoord, maar werd verwezen naar het besloten deel van de raadsvergadering. Na afloop van de reguliere vergadering op dinsdagavond.

Gisteren voorspelde ik, dat het verzoek om openbaarmaking van de taxatie van de exploitatieopzet op 31 maart (na de verkiezingen) door een meerderheid van de raad zal worden afgewezen.

Met als direct gevolg, dat het feit dat de gemeente Enkhuizen door haar eigen college voor miljoenen is benadeeld, in de doofpot verdwijnt.

Bij dit alles is de rol die de partij “Enkhuizen Vooruit” zal gaan spelen cruciaal.

Gaat ze op conventionele wijze “doorpakken”, zoals alle andere partijen ons bij elke verkiezing beloven te zullen doen?

Door te beloven, dat ze de problemen (waarop ze, in veel gevallen, geen enkele invloed kunnen uitoefenen) de komende vier jaar WÉL gaan oplossen.

Ik denk niet, dat op basis van die belofte (die elke partij maakt) grote aantallen kiezers (die de vorige keer zijn thuisgebleven) zich naar de stembus zullen spoeden. En zolang dat niet gebeurd blijft alles bij het oude.

Of doet Enkhuizen Vooruit, wat ze tot dusver nog niet heeft gedaan. De logische conclusie trekken uit haar eigen woorden.

Als het taxatierapport niet het BEWIJS is van een marktconforme exploitatie van het REZ door Orez bv, dan is Enkhuizen door haar college (dat volhoud dat het wel zo is) gepiepeld.

Omdat, op basis van die bewering, het college het sluiten van de overeenkomst met Orez bv rechtvaardigde.

Met als gevolg, dat gemeentelijk eigendom voor 1% van haar werkelijke waarde onderhands werd overgedragen aan een voor dat doel opgericht bv-tje met een eigen vermogen van 200 euro.

Waarna het bv-tje door haar eigenaren met een miljoenenwinst aan een nieuwe eigenaar (Droomparken) werd doorverkocht. Alleen dat al bewijst, dat wat Orez en de gemeente met elkaar overeenkwamen niet marktconform was.

Ik zie mezelf niet anders dan een klokkenluider, die de afgelopen 4 jaar heeft geprobeerd een misstand aan de kaak te stellen. Maar die door de “bevoegde instanties” volledig genegeerd en gebagatelliseerd is geworden.

Wil er iets ten goede veranderen, dat zullen politieke partijen, die er op uit zijn om macht te verwerven, kleur moeten bekennen en niet alleen A, maar ook B moeten durven zeggen.

Dus niet alleen op basis van eigen waarneming zeggen wat het taxatierapport niet is, maar ook wat het dan wel is.

Kortom, partijen zullen moeten kiezen of ze tot de doodzwijgers willen horen, of tot de voorstanders van openheid en daarbij de daad bij het woord willen voegen.

Maar niet alleen partijen zullen een keuze moeten maken. Hetzelfde geldt voor de kiesgerechtigden. Je kunt apathisch thuisblijven of van je stemrecht gebruik maken.

Om de gevolgen van frauduleus handelen, door hen die zich boven ons hebben gesteld, tot een minimum te beperken.

Kortom, tijd om te bepalen aan welke kant je staat.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: