De gevestigde orde.

Het beeldmerk van mijn blog bestaat uit regenten, de gevestigde orde uit lang vervlogen tijden.

Onder de huidige gevestigde orde versta ik de tien partijen, die op dit moment in de raad van Enkhuizen gezamenlijk de dienst mogen uitmaken.

Ogenschijnlijk zijn ze verschillend, maar in werkelijkheid willen ze maar één ding. Hun plekje op het pluche veilig stellen door u in verkiezingstijd alles te beloven wat u maar wilt horen.

Bijna 4 jaar (november 2018) geleden hebben deze tien kennis genomen van het feit, dat het college ons recreatieoord had verkocht. Onder welke voorwaarden die verkoop had plaatsgevonden wist niemand en interesseerde ook niemand.

De tien namen er genoegen mee, dat (naar zeggen van het college) de verkoop onder marktconforme voorwaarden had plaatsgevonden.

Pas in juni 2021 kregen de tien de voorwaarden onder ogen waartegen de grond op het REZ was verkocht. € 335.000.-.

Op voorwaarde dat de eerder toegezegde € 2,65 miljoen (ter compensatie van het gebruik van het zwembad en geheven belasting) zou worden gerestitueerd.

En het bewijs, (in de vorm van een taxatie) dat deze bedragen marktconform waren.

Tegelijkertijd kregen de tien inzicht in een soortgelijke taxatie. Gemaakt in opdracht van de inmiddels nieuwe eigenaar van het plan, Droomparken.

Uit die berekening bleek, dat Droomparken een waarde aan het plan toekende, die 30 miljoen hoger lag dan de waarde, die door het college marktconform was verklaard.

Dus wat deed de gevestigde orde toe ze met deze feiten werd geconfronteerd?

Ze verklaarde het bewijs van marktconformiteit geheim, zodat het niet langer vergeleken kon worden met de door Droomparken berekende waarde en lastige vragen over de inhoud van het bewijs onbeantwoord konden blijven.

Hoewel de duur van de geheimhouding door de tien als tijdelijk van aard wordt voorgesteld, is de voornaamste reden voor geheimhouding, dat het project nog niet is afgerond.

Zodat het geheimhouden van het bewijs van een marktconforme verkoopprijs nog makkelijk 6 jaar kan duren.

Echter, wat volgens het college het bewijs van marktconformiteit is, is in werkelijkheid het bewijs van een door het college geleverde wanprestatie.

Namelijk, het onder valse voorwendselen verkopen van gemeentebezit voor 1% van haar werkelijke waarde.

Uiteraard wil de gevestigde orde niets van deze conclusie weten. Men houdt nog steeds staande, dat de verkoopprijs (€ 335.000,-) marktconform is en verklaart voor het overige alles geheim.

Na de verkiezingen zal de gevestigde orde zich (als gebruikelijk) storten op de vraag wie de vrijgekomen posities mag bekleden.

Tijdens de geheime koehandel over wie er wat mag doen, zal de vraag, over hoe de gemeente gecompenseerd zou kunnen worden voor de schade die ze dank zij de wanprestatie van het college heeft geleden, onbeantwoord blijven.

Terwijl de gevestigde orde ons zal laten weten, dat we niet stil moeten blijven staan bij wat er in het verleden is gebeurd, maar dat we ons moeten richten op de toekomst.

Meer dan 4 jaar heb ik (als ambteloos burger) geageerd tegen het plichtsverzuim van de gevestigde orde. Zonder enig resultaat.

Daarom zal ik daar per 1 april mee ophouden, tenzij de kiezer mij een mandaat geeft om door te kunnen gaan.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “De gevestigde orde.”

 1. Hallo Chris, ik snap dat de messen geslepen worden richting de komende verkiezingen maar waar je eerder een andere mening leek toegedaan worden wij (EV!) nu door je over één kam geschoren met de rest. Volgens ons is de verkoopprijs/taxatie niet marktconform. Dat hebben we eerder verklaard en dat standpunt is niet veranderd. Daarnaast hebben we tegen de geheimhouding van deze taxatie gestemd en ook dat is bekend bij jou. Dus ik snap dat het jou verkiezingstechnisch beter uitkomt als de gehele huidige raad voor de geheimhouding is en weigert de verkoopprijs/taxatie als niet-marktconform te bestempelen maar dit zijn de feiten. Groet Frank

  Like

  1. Dat jullie als enige tegen het voortduren van de geheimhouding hebben gestemd weet ik en heb ik altijd trouwhartig vermeld. Dat EV! inmiddels erkent, dat de voorwaarden waaronder het REZ is verkocht niet marktconform waren, was me niet nog bekend, maar geeft in ieder geval hoop voor het geval ik in de raad zou worden gekozen. Ik ben dan niet meer de enige die dat luidkeels beweerd.

   Like

  2. Ik kan mij niet herinneren dat wij in onze jarenlange strijd (Comité tot behoud vh Enkhuizer Zand) ooit enig gehoor hebben gekregen bij welke partij dan ook; ook niet bij Enkhuizen Vooruit. EV heeft zonder enig tegensputteren, in okt 2019, vóór het plan van Droomparken gestemd, zonder ook maar enigszins te weten wat exact de plannen waren voor het REZ! Niet voor hoeveel het verkocht was; niet om hoeveel huizen het zou gaan op het REZ; niet hoe de huizen er uit zouden gaan zien; niet hoe de camping eruit zou gaan zien; niet dat op de camping ook “vaste huizen” zouden komen (min of meer ook een park); niet wat de status van het zwembad zou zijn, enz. enz. Dat de camping nu veel “zuidelijker” uitkomt dan op de oorspronkelijke tekeningen staat aangegeven, daar bekommert zich ook niemand om. Op de oorspronkelijke ontwerpen is nog nooit een gebied gereserveerd voor glamping tenten, maar nu staan ze volgens mij op terrein dat op die oorspronkelijke tekeningen “openbaar terrein” zou zijn en o.a. voor de Enkhuizer Bevolking. Ik kan het mis hebben, maar misschien toch eens een idee om dit na te meten. Dat EV nu tegen geheimhouding van de taxatie is, is wat aan de late kant, maar gelukkig wel een Enkhuizer Stap Vooruit. PS – Ik had graag een paar afbeeldingen willen toevoegen van ontwerpen van de camping, maar merk dat dat hier niet gaat. Daarop zie je nl dat op geen enkel ontwerp een gebied gereserveerd is voor glamping tenten, waardoor de Nieuwe Camping vrij ver doorloopt richting zwembad, zoals nu in werkelijkheid wel het geval is.

   Like

   1. Hoi Amfred, volgens mij heeft de raad nergens anders voorgestemd dan voor het bestemmingsplan en is het college verantwoordelijk voor de invulling van de plannen. Dat de camping veel groter is uitgevallen dan er ooit is voorgesteld zie je goed. Op basis van het wegenplan heb ik voorspeld dat de aanleg van de baai niet doorgaat. In ieder geval is er nog geen vergunning voor aangevraagd.
    Dat EV! zich tegen de handhaving van de geheimhouding heeft uitgesproken is een stap vooruit, maar een nog veel grotere stap vooruit is, dat ze verklaard heeft, dat het taxatierapport niet het bewijs is van een marktconforme bieding door Orez.

    Daarmee is een opening geschapen voor nietig verklaring van de overeenkomst, dan wel terug betaling van de onrechtmatig verkregen steun.

    Er is geen raadsmeerderheid nodig voor het indienen van een klacht bij de Europese Commissie, alleen doe ik dat niet zolang ik geen mandaat van de kiezer heb. Hetzelfde geld voor een verzoek om onderzoek bij de rijksrecherche.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: