De illusie in stand houden.

Na de primeur van de eerstejaars leerling (waar ik gisteren over schreef) belde Tanja Koopen van het NHD om bevestiging te krijgen van het feit, dat ik me als persoon (en niet als partij) kandidaat stel voor de verkiezingen in maart.

Er wordt gedaan of dat iets bijzonders is, maar in feite stemde u altijd al op een persoon. Als die persoon ruzie kreeg met zijn partij, dan mocht die persoon in de raad blijven en dolf de partij het onderspit en raakte zijn zetel kwijt.

De laatste was Emile van Marle van D66 naar Mega. Daarvoor Jan Raven en Jannie Aukes van Nieuw Enkhuizen naar Enkhuizen Lokaal. Weer daarvoor, Michel de Jong van Nieuw Enkhuizen naar Enkhuizen Vooruit!

Niet te vergeten Bram van der Pijl van Nieuw Enkhuizen naar Lijst van der Pijl en Hans Langbroek van Nieuw Enkhuizen naar HEA en daarvoor ook nog Stella Quasten van de SP naar Lijst Quasten.

Er hoeft maar iets te gebeuren in Enkhuizen en er ontstaat weer een nieuwe partij, waarvan de partijleider precies hetzelfde wil, als wat de partij wilde, die hij met veel gedoe had verlaten om zijn eigen partij op te richten.

De Enkhuizer gemeenteraad kent 10 partijen, die ongeveer allemaal hetzelfde willen en nog veel komischer allemaal het zelfde kunnen.

Want aan het beleid voor de komende jaren wordt al geruime tijd gewerkt door de betreffende ambtenaren en dat verander je niet één, twee, drie. Omdat je daar nu eenmaal het geld en (niet onbelangrijk) ook het personeel niet voor hebt.

Wie op mij stemt weet in ieder geval wat voor vlees hij in de kuip heeft en wat ik wil bereiken. Ik heb de afgelopen 12 jaar via mijn blog mijn opvattingen over de lokale politiek kenbaar gemaakt, wie daar aanstoot aan heeft genomen doet er verstandig aan niet op mij te stemmen.

De laatste paar jaar heb ik alleen nog maar geschreven over de verkoop van ons recreatieoord, wat gevoelsmatig neerkwam op verpatsen.

Sinds juni heb ik het bewijs, dat mijn gevoel juist was en dat de boel verpatst is. Bezit met een waarde van 30 miljoen is voor 1 procent van haar waarde van de hand gedaan.

Ik ben de enige die daar voortduren bezwaar tegen heeft gemaakt en geprobeerd heeft om de feiten rond die verkoop boven water te krijgen. De laatste maanden daarin bijgestaan door Bob Sikkema van de Piraten partij.

Alle andere partijen hielden en houden zich nog steeds op de vlakte. Sterker nog, ze verhinderen actief, dat de feiten met betrekking tot de verkoop van het recreatieoord boven water komen. Met (op het laatste moment) Enkhuizen Vooruit als enige uitzondering.

Ook mijn plan voor de toekomst is helder. Aangifte bij de Europese Commissie wegens ongeoorloofde overheidssteun en als die klacht door de Commissie gegrond wordt verklaard, Orez voor de keus stellen.

De onterecht verkregen overheidssteun terug te geven, dan wel nietigverklaring van de overeenkomst tegemoet te zien.

Alle andere partijen zeggen ook een plan te hebben, waar ze echter niet over mogen praten, omdat het geheim is. Volgens mij is het geheim, omdat anders iedereen zal beseffen dat het kansloos is en wil men de illusie, dat het wel degelijk kansrijk is, nog even (tot de verkiezingen) in stand kunnen houden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

10 gedachten over “De illusie in stand houden.”

 1. Goedemorgen Pim, even een gedachtespinsel van mij.
  Heb jij er over nagedacht dat als jij als raadslid zijnde juridische stappen tegen de gemeente Enkhuizen neemt je staatsrechtelijk gezien jezelf aanklaagt. Is een interessante casus voor juristen denk ik.
  groet, Bram

  Like

  1. Beste Bram, ik neem helemaal geen juridisch stappen tegen de gemeente, ik doe aangifte van ongeoorloofde staatsteun door de gemeente.

   Als die klacht gegrond wordt verklaard, dan zal de gemeente gedwongen worden om de gevolgen er van ongedaan te maken.

   Dat kan op twee manieren, de ten onrechte verleende steun terug vorderen. Is de bevoordeelde daartoe niet bereid, de rechter te vragen om de gesloten overeenkomst nietig te verklaren.

   Ik ga er echter van uit, dat het gezonde verstand zal zegevieren en dat we door middel van onderhandelingen er uit zullen komen. Alleen denk ik niet dat de huidige wethouder in staat is die onderhandelingen te voeren.

   Like

   1. Zoals ik al zij Pim, een interessante casus voor juristen. Jij wil aangifte tegen de gemeente doen. Als raadslid ben jij de gemeente, samen met 16 anderen het hoogste orgaan en werkgever van wethouders, burgemeester en ambtelijk apparaat.
    Jij ziet die aangifte doen dus niet als een juridische stap. Okay. Ik ga dit wel volgen. Hoop om die reden al dat jij gekozen wordt!

    Like

    1. Beste Bram, ik ben de gemeente niet, ik ben slechts toezichthouder en in die hoedanigheid doe ik aangifte van het feit. dat de gemeente zich (naar mijn mening) niet aan de wet en regelgeving heeft gehouden.
     De op dat punt bevoegde instantie (de Europese Commissie) zal daar een uitspraak over doen en (naar ik aanneem) verlangen dat deze overtreding ongedaan zal worden gemaakt.
     Ik ben dus niet de baas van B&W en haar ambtenaren. Dat is een simplificatie.

     Ik kan als individu een klacht indienen bij de Europese Commissie, maar het maakt uiteraard meer indruk als de Raad dit zou doen. De huidige raad heeft getolereerd, dat het huidige college de overtreding van Europese wet- en regelgeving geheim heeft proberen te houden en heeft daar zelfs actief aan meegewerkt. We gaan zien hoe die nieuwe raad daar over denkt.

     Like

     1. Beste Pim, ik moet je helaas toch tegenspreken.
      Als raadslid ben je wel de gemeente. Je bent niet alleen toezichthouder maar ook besluiter, en wetmaker. Het college voert uit, al dan niet onder mandaat(met hulp van het ambtelijk apparaat), waar de raad haar besluiten over genomen heeft. Je bent, met de 16 andere raadsleden, wel degelijk het hoogste bestuurlijke orgaan. En dus de baas om dat woord te gebruiken van het college en de burgemeester.
      Er zijn wel meer raadsleden in het verleden en mogelijk ook heden die dit niet goed op het netvlies hebben en in hun uitspraken tegen “de gemeente” ingaan. Helaas gaan ze dan tegen hun zelf in.
      Een advies van mij om toch maar eens goed te informeren hoe het zit. Je kan jezelf daar wel eens als een hond in de eigen staart bijten. Sterkte er mee.

      Like

      1. Je zult je ongetwijfeld hebben laten informeren door de bevoegde instanties, misschien wil je ook aangeven van wie je die informatie hebt.

       In deze kwestie heeft de raad een go/no go besluit genomen en het college de vrijheid gegeven om de kwestie naar eigen inzicht af te handelen. Dat is ook precies wat er gebeurd is. De raad is pas achteraf op de hoogte gesteld dat de overeenkomst met Orez was gesloten.

       De vraag is of het college haar toezichthouder op correcte wijze heeft geïnformeerd, met andere woorden, is het taxatierapport dat Fakton heeft uitgebracht ook daadwerkelijk het bewijs van de marktconformiteit van de bieding van Orez.

       Als blijkt, dat het vorige college haar toezichthouder valselijk heeft voorgehouden dat zij beschikte over het bewijs dat de exploitatieopzet marktconform was, dan heeft dat college en niet ik een probleem.

       Als het huidige college geheimhouding oplegt (zonder enige deugdelijke onderbouwing) van het bewijs van een valse voorstelling van zaken door het vorige college, dan heeft wat mij betreft het huidige college ook een probleem.

       Dat de huidige toezichthouder meent, dat de wanprestaties uit het verleden (die tot een aanzienlijk inkomstenverlies voor de gemeente hebben geleid) met de mantel der liefde moet worden bedekt is een keuze. Ik voel me op geen enkele wijze verplicht om diezelfde keuze te maken en ik zal dan ook niet aarzelen om dat tijdens mijn campagne duidelijk te maken.

       Like

       1. Beste Pim,
        ik heb mij in het verleden als raadslid daar uitgebreid over laten in formeren. Het is staatsrecht, niet echt ingewikkeld. Je zou bijvoorbeeld je kennis kunnen opdoen bij de griffier. Voor raadsleden de eerste uitgelezen persoon om dergelijke informatie te verkrijgen.
        Ook wat betreft het door het college “opgelegde geheimhouding” waar jij het steeds over hebt sla je de plank mis. Het college verzoekt om geheimhouding maar het is de raad die deze geheimhouding moet bekrachtigen en dus de raad die de beslissing neemt van de geheimhouding. Wel is waar op voorspraak van het college maar de raad Beslist!
        Als de medewerkers van de gemeente (lees: het college) niet doen wat hun baas (lees: de raad) hun opdraagt dan is het aan de baas (de raad) om daar in te grijpen. Net als in elk ander bedrijf. Doet de baas dat niet dan gaan de medewerkers (het college) vrolijk verder waar ze mee bezig waren.
        Het college heeft niet meer of minder een probleem als dat zij ontslagen kunnen worden door hun baas (de raad) . Ze zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor hun doen en laten welke ze namens de gemeente en in opdracht van de raad gedaan hebben. Daar is de raad verantwoordelijk voor. Ook collegeleden uit het verleden kunnen hier niet voor aansprakelijk gesteld worden anders dan ze niet meer te benoemen.

        Enige machtsmiddel wat jij straks hebt mits jij als raadslid gekozen wordt is het ontslaan, over beter gezegd niet meer herbenoemen, van het college waarbij voor het eventuele ontslaan van de burgemeester nog een heel andere procedure gevold dient te worden als bij de wethouders. En dat lukt je alleen als de meerderheid van de raad het met jou eens is.
        Nogmaals: STERKTE.

        Like

        1. Beste Bram,
         Ik heb het begrip hoofdelijk aansprakelijk niet in de mond genomen, maar ik begrijp nu, dat je van de griffier hebt begrepen, dat als een gemeente (als gevolg van valse verklaringen van een college) financiële schade heeft opgelopen, je niet moet proberen om die schade te herstellen.

         Omdat degene die de schade hebben veroorzaakt niet langer in dienst zijn en je ze dus ook niet kan ontslaan.

         Als dat waar is, dan begrijp ik niet, waarom het huidige college zo krampachtig probeert het bewijs van de marktconformiteit van het door Orez uitgebrachte bod geheim te houden.

         Wat jammer dat de deskundigen op het stadhuis dat niet rechtstreek aan mij melden, maar daar een tussenpersoon voor kiezen.

         Wat geheimhouding betreft, het college is bevoegd om de raad geheimhouding op te leggen, maar die bevoegdheid heeft slechts een beperkte tijdsduur. Namelijk, tot de eerstvolgende raadsvergadering. Daarin moet de opgelegde geheimhoudingsplicht door de raad worden bekrachtigd.

         Een verzoek van het college willig je in, een opgelegde plicht (tot geheimhouding) bekrachtig je. Ook op dat punt getuigen je conclusies van onzorgvuldigheid en oppervlakkigheid.

         Dan het enige machtsmiddel dat ik als raadslid zou hebben. Het geven van overheidssteun is op zichzelf niet per definitie strafbaar. Er zijn echter omstandigheden waarin dat wel het geval is.
         Ik vrees dat die omstandigheid zich hier heeft voorgedaan in welk geval de straf zal neerkomen op genoegdoening voor de gelede schade, dan wel de ontbinding van de onder valse voorwendselen gesloten overeenkomst met Orez bv.

         Ik vergelijk het een beetje met iemand die een nagelnieuwe elektrische fiets voor 200 euro krijgt aangeboden en besluit om hem te kopen. Waarna vervolgens blijkt dat die fiets gestolen is. In jou redenatie (en die van de griffier) is het dan kennelijk zo, dat de fiets niet hoeft terug te worden gegeven, zolang de dief niet gestraft kan worden.

         Bij mijn weten concludeert een rechter dan, dat je op basis van de prijs had moeten beseffen, dat het om gestolen goed ging en dat je je schuldig hebt gemaakt aan heling..

         Het recreatieoord is verkocht voor 1% van haar werkelijke waarde, ik heb goede hoop, dat een rechter het gebied zal teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar, de gemeente. Ook al zijn degenen, die deze vorm van oplichting mogelijk hebben gemaakt, volgens de griffier, niet hoofdelijk aansprakelijk voor hun aandeel.

         Like

         1. sorry Pim, maar je haalt een hoop door elkaar. Maar dat is jouw goed recht. sterkte, ik volg het en ben nieuwsgierig.
          Zoals ik je tot nu toe gevolgd heb zul jij niet snel iets toegeven en veranderen als andere mensen jou wat aandragen, ter hulp, niet ter terechtwijzing. Succes, ik blijf met aandacht lezen.

          Like

       2. Toch nog even.
        Jij hebt het steeds over Toezichthouder. Dat ben je ook als raadslid maar je bent veel meer dan dat. Jij neemt de besluiten. Jij bent de baas!
        En voor de verkiezingen dingen beloven te doen is prima, dat doen alle politici, maar besef wel dat je beter alleen maar kan beloven wat enigszins mogelijk is waar te maken. Anders kom jij ook straks in het rijtje politici die veel beloven maar het uiteindelijk niet doen! Ik heb ook het idee dat dit de reden is waarom ze bij Nieuw Enkhuizen bedankt hebben voor mijn diensten. Ze wilden veel beloven aan de kiezer waarvan we van te voren al wisten, en daar wees ik ze dan op, dat we het niet waar konden maken. Dat vonden ze dan geen probleem. En ik wel.
        groet, Bram

        Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: