Door wie en waarom.

Gisteren ben ik, voor het eerst geïnterviewd in mijn hoedanigheid van kandidaat-raadslid.

Interviewster was een eerstejaars studente journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.

Omdat haar audio apparatuur nog op school lag, moest het met een telefoon.

En nu maar hopen dat ze een voldoende krijgt voor haar interview.

Wat ik vertederend vond, was dat de tipgeefster voor het interview haar moeder was, die lid was van de Facebook groep, Je bent een echte Enkhuizer als, en via die groep van mijn bestaan afwist.

Ik heb haar proberen uit te leggen, dat ik (gelet op mijn leeftijd) een “one issue candidate” ben.

Dat wil zeggen, zodra de issue is opgelost, dat ik weer weg ben en mijn plaats weer kan worden ingenomen door een iemand die (net als de overige raadsleden) mag doen, of hij van alle markten thuis is.

Persoonlijk lijkt het me niet zo bezwaarlijk als er van de 17 raadsleden er eentje tussen zit, die zich met hart en ziel aan één onderwerp wijdt en een beetje met stroom meedrijft waar het de andere onderwerpen betreft.

Een “one issue” kandidaat dus, maar wat is dan de kwestie?

De kwestie is, dat het college van de gemeente Enkhuizen heeft besloten om aan Orez bv, een pas opgerichte rechtspersoon zonder personeel, ervaring of vermogen, overheidssteun te verlenen in de orde van grootte van 30 miljoen.

Door die BV grond en vergunningen, ter waarde van 30 miljoen, te verkopen voor het vriendenprijsje van ruim drie ton.

Ofwel 1 procent van wat de werkelijke waarde van die grond en vergunningen (G&V) was.

De werkelijke waarde van G&V hebt ik niet uit mijn duim gezogen, maar is door de nieuwe eigenaar er van berekend. Terwijl de berekening van de waarde door de gemeente inmiddels door de gemeenteraad geheim is verklaard.

Dus wat wil ik doen, als ik tot raadslid ben gekozen?

Mijn plan is, om tegen die ongeoorloofde overheidssteun aan Orez bv bezwaar te maken bij de Europese Commissie. Als dat bezwaar gegrond wordt verklaard, (wat me vrij aannemelijk lijkt, omdat het waardeverschil 30 miljoen is) ontstaat de mogelijkheid om Orez bv, of haar rechtsopvolger Droomparken, voor de keus stellen.

Ofwel men betaalt de onrechtmatig verkregen steun terug, dan wel, er kan een verzoek tot nietigverklaring van de met haar gesloten overeenkomst tegemoet worden gezien.

Al met al een simpel plan, dat ik alleen wil uitvoeren als voldoende kiezers mij tot hun vertegenwoordiger kiezen. College en raad hebben, nadat ze eerst jaren hebben volgehouden dat er geen nieuw plan nodig was, plotseling ook een heel nieuw plan bedacht, waar ze in het geheim met elkaar over vergaderen.

Op basis van hetgeen er over dat plan naar buiten is gekomen denk ik, dat het geen enkele kans van slagen heeft, maar omdat het geheim is kun je dat nooit met zekerheid zeggen.

Persoonlijk denk ik, dat als dat plan mislukt ze het in de doofpot zullen stoppen zoals ze de mislukking van de verkoop van het REZ ook in de doofpot proberen te stoppen, door de uitkomst geheim te verklaren.

Met voldoende kiezers bedoel ik, dat ik tenminste één zetel mag bezetten. Meer zetels hoef ik niet. Ik heb geen behoeft aan macht in de gemeenteraad. Liever heb ik gezag, voortvloeiende uit het aantal mensen dat op me heeft gestemd.

Natuurlijk begrijp ik waarom college en raad hun toevlucht nemen tot allerlei geheimverklaringen. Als je eenmaal tot de conclusie bent gekomen, dat er ongeoorloofde overheidssteun IS verleend, dan komen er al gauw twee vragen boven drijven.

Door wie en waarom is die steun gegeven.

Door wie, is eenvoudig te beantwoorden en te bewijzen vraag.

De steun is verleend door het college, dat de verkoop van het REZ aan Orez bv heeft voorbereid en het college, dat haar heeft uitgevoerd en sindsdien geheim probeert te houden.

Het waarom, laat zich wat moeilijker beantwoorden en bewijzen. Zo er ooit een antwoord op zal worden gevonden.

In ieder geval zal de zoektocht naar het waarom gedaan moeten worden door een onafhankelijke instantie met de nodige bevoegdheden. Zoals bijvoorbeeld de rijksrecherche.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: