Verdoezelen.

Gisteren sloot ik af met de vaststelling, dat er tussen de twee berekeningen van Residuele Grondwaarde (voor hetzelfde project) een verschil van 30 miljoen bestond en dat de namens de gemeente uitgevoerde berekening de laagste was.

Als gevolg van dit feit kan onmogelijk nog worden volgehouden, dat de door Orez voorgelegde exploitatieopzet marktconform was.

Er is ook geen informatie beschikbaar gesteld waaruit blijkt, dat de eerste indruk van het college, (dat de exploitatieopzet die door Orez was ingediend, marktconform was) door andere marktonderzoeken zijn bevestigd.

De enige bron van informatie die het college heeft geraadpleegd lijkt Orez te zijn geweest. Vervolgens is de van Orez verkregen informatie (in de vorm van een exploitatieopzet) ter beoordeling voorgelegd aan de firma Fakton.

Die firma oordeelde (op basis van geheime berekeningen), dat de exploitatieopzet van Orez, marktconform was.

Dezelfde firma oordeelt nu, dat de gemeente recht heeft op aanvullende betalingen van de rechtsopvolger van Orez, Droomparken.

Op grond waarvan ze tot die conclusie is gekomen, is uiteraard ook weer geheim en daarover wordt (in het geheim) met de gemeenteraad vergaderd.

Verder lijkt het succes van de nog met Droomparken te voeren onderhandelingen voor een niet onbelangrijk deel af te hangen van het geheim blijven van de berekeningen, die er toe hadden geleid, dat het college de exploitatieopzet van Orez marktconform verklaarde.

Inmiddels is er aan Fakton alweer een nieuwe (meer dan € 30.000,- kostende) geheime adviesopdracht verstrekt.

Tegenover al die geheimzinnigheid staat één helder en onmiskenbaar feit.

Als de gemeente niet het bewijs kan leveren, dat de exploitatieopzet die ze met Orez overeenkwam marktconform was (en daar lijkt het op), dan heeft ze de Europese wet- en regelgeving op het gebied van ongeoorloofde staatssteun overtreden.

Uit de ambtelijke presentatie blijkt, dat het college zich bewust was van de Europese wetgeving op dat gebied.

Een treurig makende vaststelling, maar het goede nieuws bij dit alles is, dat de overeenkomst met Orez (op grond van de Europese wet- en regelgeving) nietig verklaard kan worden.

Tenzij de begunstigde (inmiddels Droomparken) bereid is om de onrechtmatig verkregen gelden terug te betalen.

Het slechte nieuws is, dat degenen die dat onrechtmatige voordeel direct (het college) en indirect (de voltallige gemeenteraad, door het gebrek aan toezicht) aan Orez hebben toebedeeld, nog steeds niet bezig zijn met het belang van de gemeente Enkhuizen.

Maar in geheime bijeenkomsten (waarover niets naar buiten mag worden gebracht), uitsluitend bezig lijken te zijn met het verdoezelen van de door hun geleverde wanprestaties.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: