Hoorzitting

Vandaag de hoorzitting bijgewoond waarin ik mocht uitleggen, waarom ik van mening was, dat de raad het door mij ingediende bezwaar tegen haar besluit, ontvankelijk zou moeten verklaren.

Kort weergegeven kwam mijn verklaring op het volgende neer.

Ik had de raad op 18 augustus 2020 gevraagd om kennis te nemen van de inhoud van het taxatierapport van Fakton/BaseValue, inzake de door Orez bv ingediende exploitatieopzet voor het recreatieoord en daarna (op basis van de inhoud van dat document), een besluit te nemen over de noodzaak van geheimhouding.

Uit niets blijkt, dat de raad aan dit verzoek heeft voldaan toen ze besloot om het taxatierapport geheim te verklaren.

Had men dat wel gedaan, dan had men beseft, dat de bewering van het college, dat het taxatierapport het bewijs vormde, dat de door Orez bv voorgestelde exploitatieopzet marktconform was, berustte op een valse voorstelling van zaken.

Met als direct gevolg, dat het taxatierapport niet het bewijs vormde van een marktconforme exploitatieopzet, maar het bewijs van een door het college gegeven valse voorstelling van zaken.

Hetgeen, onder bepaalde omstandigheden, kan leiden tot een strafbaar feit.

Door middel van haar geheimverklaring, heeft de raad niet anders gedaan dan het bewijs van mogelijk strafbaar handelen (door het college) op slinkse wijze onmogelijk maken.

Die poging is mislukt, omdat het bewijs ook lang andere weg en met behulp van de door Cushman & Wakefield gemaakte exploitatieopzet, geleverd kan worden.

Het, met behulp van een valse voorstelling van zaken, verplichtingen aangaan jegens Orez bv lijkt me in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Wat niet alleen een inbreuk is op mijn belangen, maar ook op de belangen van alle inwoners van Enkhuizen.

Het geven van die valse voorstelling van zaken heeft het college in staat gesteld om Orez bv (en haar rechtsopvolger Droomparken), overheidssteun te verlenen in de orde van grootte van minstens 18 miljoen euro.

Omdat die steun niet is gemeld bij de bevoegde instanties dient er gesproken te worden van onrechtmatig verleende steun.

In plaats van die onrechtmatig verleende steun terug te eisen, verklaart de raad het bewijs voor die onrechtmatige steun geheim en maakt ze zich op die manier medeplichtig aan onrechtmatige verleende overheidssteun.

====================================================


PS, ik heb een donatie ontvangen van de familie R, mijn dank daarvoor.


Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: