Meer antwoorden.

Op basis van welke argumenten het college besloot om geheimhouding (van het taxatierapport) op te leggen, is niet bekend. Omdat het besluit in een besloten bijeenkomst werd genomen en de raad zwijgplicht kreeg opgelegd.

Op basis van welke argumenten de raad de opgelegde geheimhouding meende te moeten bekrachtigen is evenmin duidelijk. Omdat het besluit daartoe ook tijdens een besloten bijeenkomst werd genomen en ook voor die bijeenkomst een zwijgplicht gold.

Op basis waarvan de raad weigerde haar eerdere besluit ongedaan te maken is echter wel duidelijk, omdat dit raadsbesluit wel openbaar werd gemaakt en de redenen voor het besluit (zoals dat hoort) in het besluit stonden vermeld.

Het zijn zonder uitzondering drogredenen.

De belangrijkste drogreden is, dat het taxatierapport betrekking heeft op de totale gebiedsontwikkeling van het REZ en dat het rapport dus pas openbaar gemaakt kan worden als het gehele project is afgerond.

De taxatie betrof een door Orez voorgestelde exploitatieopzet voor het REZ en had tot doel “te bewijzen dat deze exploitatieopzet marktconform was”.

Zodra ogenschijnlijk dat doel bereikt was, was voor de gemeente de weg vrij om met Orez bv een Anterieure Overeenkomst af te sluiten. Waarin hetgeen er was voorgesteld in de exploitatieopzet, zou worden vastgelegd in de Anterieure Overeenkomst en zo is ook geschied.. .

Zodra die Anterieure Overeenkomst was afgesloten (20 november 2018) verviel de noodzaak om het taxatierapport nog langer geheim te houden. Het rapport had immers (ogenschijnlijk) zijn taak vervult.

Vanaf het moment, dat de Anterieure Overeenkomst van kracht werd, bepaalde die overeenkomst (en niet de taxatie) wat er tussen partijen was afgesproken.

Het advies om het taxatierapport geheim te houden is afkomstig van de maker van het rapport, de firma BaseValue. Kennelijk was men zich er van bewust, dat het rapport niet het bewijs leverde, dat het geacht werd te leveren. Namelijk, dat de exploitatieopzet van Orez bv marktconform was.

Openbaarmaking van het rapport kan op geen enkele manier van invloed zijn op de onderhandelingspositie van de gemeente. Het betreft namelijk de taxatie van de door Orez bv ingediende exploitatieopzet. Welke opzet inmiddels in bezit is van de huidige eigenaar van Orez bv, Droomparken.

Fractievoorzitter van de VVD, D. Stomp is dezelfde opvatting toegedaan en laat dat ook tijdens de vergadering weten, maar stemt niettemin voor het in stand houden van de geheimhouding.

De enige logische reden voor geheimhouding van het rapport is, dat het niet datgene bewijst wat het college beweert dat het bewijst. Dat de door Orez bv voorgestelde exploitatieopzet marktconform was.

Een feit, dat de raadsleden zelf hebben kunnen vaststellen, toen zij vanaf 28 juni 2021 het taxatierapport mochten inzien.

Raad en college collaboreren derhalve, om een door het college gegeven valse voorstelling van zaken geheim te houden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Meer antwoorden.”

 1. Beste heer Klaver,

  De verwachting was dat de onderhandelingsfase aan het eind van 2021 zou zijn afgerond. Het gaat om grote belangen en er zit een behoorlijke vertraging in die niet door de gemeente Enkhuizen wordt veroorzaakt. Zodra het mogelijk is zullen de stukken openbaar worden gemaakt. Uiteraard vragen wij telkens weer wanneer het zover is. Maar de belangen voor de burgers van Enkhuizen zijn groot en die zullen wij niet gaan schaden door te stemmen voor openbaarmaking eerder dan het kan.
  Ik begrijp dat dit antwoord voor u als teleurstellend zal worden ervaren. Maar we hebben met zeer ervaren ondernemers te maken die precies weten hoe dit ‘spel’ gespeeld moet worden. En hier moeten wij dus, in het belang van u en mij, uiterst zorgvuldig mee omgaan.

  Vriendelijke groet,
  Margreet Keesman
  fractievoorzitter SP

  Bij deze een antwoord, op de vraag . Op vr 17 dec. 2021 om 13:53 schreef West-Friesland :
  Giel Klaver (giel.klaver@gmail.com) verstuurde een bericht met het contactformulier op https://westfriesland.sp.nl/contact-met-de-afdeling.
  Het gaat hier dus om een vervolgopdracht. Wat de oorspronkelijke opdracht aan Fakton/BaseValue heeft gekost

  In dat verband wijs ik even op hun brief van 17 oktober waarin deze partij het volgende stelt ” Zodra de onderhandelingsfase is afgerond – onze verwachting is dat dit nog dit jaar zal zijn – zullen we aandringen op en instemmen met openbaarmaking.” Gaat u deze toezegging ook gestand doen ? Uit eerdere snelle volgorden in de gemeenteraad zijn geweest in het verleden in Enkhuizen , mag ik zeker van een socialistische partij verwachten dat zij daadkrachtig zullen zijn en blijven .
  Met een vriendelijke groet Giel Klaver .

  Like

  1. Beste Giel, op 25 mei werd de openbaarmaking omarmd, op 28 juni werd de geheimhouding door het college opgelegd en werd de verwachting uitgesproken dat ze in september zou worden opgeheven. In september was de verwachting dat ze voor het einde van het jaar zou worden opgeheven. Mijn voorspelling is dat het college haar nooit vrijwillig zal opgeven, omdat dan onmiskenbaar duidelijk wordt, dat ze de raad (en de bevolking) valselijk heeft voorgelicht met haar bewering, dat de taxatie bewees, dat de exploitatieopzet (die Orez had voorgesteld) ingediend marktconform was.

   Zoals het college de raad aan het lijntje houdt, zo houdt mevrouw Keesman haar kiezers aan het lijntje. Ze heeft het taxatierapport inmiddels ingezien (mag ik hopen) dus weet ze dat de vlag de lading niet dekt en omdat ze geen idee heeft hoe het verder moet stuurt ze net als het college op meer en meer uitstel.

   Morgen leg ik uit waarom dit uitstel nergens toe zal leiden.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: