De medeplichtigen.

Hoewel de gemeenteraad van Enkhuizen het (althans in theorie) voor zichzelf onmogelijk gemaakt heeft om over het taxatierapport van BaseValue te praten, geldt die restrictie natuurlijk niet voor mij.

Al de dreigementen van de burgemeester ten spijt, een raadslid heeft niets te vrezen, als hij zou laten weten, dat wat ik over de inhoud van het rapport naar buiten breng, NIET juist is.

Dat is tot op heden niet gebeurd en dan geldt er gewoonlijk “wie zwijgt, stemt toe”.

Dus wat staat er in dat taxatierapport?

Dat de taxatie van het bouwrijp gemaakte gebied van het plandeel camping een gebiedswaarde van € 265.550,- heeft opgeleverd.

Dat schiet lekker op. In het rapport van Cushman & Wakefield (dat niet geheim is verklaard) valt te lezen, dat het bouwrijp maken van een gebied met zo’n 200 kavels voor recreatiewoningen ongeveer 3 miljoen moet kosten.

Volgens BaseValue is het dus zo, dat nadat je 3 miljoen hebt geïnvesteerd in een gebied door het bouwrijp te maken, dat gebied uiteindelijk minder dan 10% van het geïnvesteerde bedrag waard is.

Maar dat is nog niet alles. Het zelfde rapport van C&W geeft aan dat de waarde van een kampeerkavel € 40.000,- is. Omdat daar jaarlijks 5% rendement op kan kan worden gehaald.

De kavels voor recreatiewoningen zijn, om dezelfde reden, het dubbele waard. € 80.000,-.

Bij een gelijke verdeling tussen kampeerkavels en recreatiekavels is de totale verkoopwaarde van het plandeel camping dus € 12 miljoen. Waarboven dan ook nog de opbrengst van de nog te verkopen recreatiewoningen komt.

Cushman & Wakefield, minstens 12 miljoen. BaseValue, € 265.550,- ofwel 2% van de door C&W geschatte waarde, dat kan natuurlijk niet verklaard worden op basis van een rekenfout.

Laat staan dat op basis van deze taxatie beweerd kan worden, dat de overeenkomst met Orez bv marktconform was.

De taxatie is niet anders dan een moedwillige constructie, waarmee de vooraf al bekokstoofde verkoop aan Orez bv ogenschijnlijk kon worden gerechtvaardigd.

Tenminste, zolang die constructie maar niet openbaar gemaakt zou worden en daar hebben de opeenvolgende colleges dan ook hun uiterste best voor gedaan.

Dat het hier om een moedwillige constructie gaat blijkt onder meer uit het feit, dat in het oorspronkelijk bod de toeristenbelasting en de compensatie voor gebruik van het zwembad, als inkomsten voor Enkhuizen golden.

Maar dat de gemeente (als gevolg van de taxatie) die inkomsten (met een gezamenlijke waarde van € 2,65 miljoen) weer moest inleveren.

Omdat anders de (in de taxatie) gemaakte rekensom niet meer klopte.

Feitelijk heeft de taxatie er voor gezorgd, dat Enkhuizen € 2,65 miljoen minder krijgt dan in eerste instantie al met Orez bv was overeengekomen.

Kortom, langs die weg is de gemeente Enkhuizen voor miljoenen benadeeld.

De gang van zaken kan alleen maar worden omschreven als een misdrijf jegens de stad Enkhuizen. Door degenen, die in plaats van het misdrijf aan te geven bij bij de bevoegde instanties, zich alleen maar inspannen, om het bewijs (van dat misdrijf) geheim verklaren.

Van dat misdrijf moet het nu zittende college al geruime tijd op de hoogte zijn geweest.

Dat geldt echter niet voor de gemeenteraad, aan wie het doorslaggevend bewijs van het misdrijf, pas vanaf 28 juni van dit jaar, ter beschikking is gesteld.

Of de gemeenteraad daadwerkelijk kennis heeft genomen van dat bewijs is nog maar de vraag. De raad laat zich gewoonlijk leiden door meningen over feiten en niet door de feiten zelf.

Door vervolgens de feiten, die betrekking hebben op het misdrijf, geheim te verklaren, heeft de raad zichzelf medeplichtig gemaakt aan dat misdrijf.

De keuze waar de nu zittende raadsleden dus voor staan is simpel, ofwel men betwist de juistheid van de door mij verstrekte feiten, dan wel gaat men als medeplichtigen aan een misdrijf (waar Enkhuizen slachtoffer van is geworden) de verkiezingen in.

Het feit, dat de medeplichtigen aan een misdrijf zich kandidaat stellen voor een toezichthoudende functie is binnen de Nederlandse politieke verhoudingen niet uniek. Dat neemt niet weg, dat deze gang van zaken, vroeg of laat, de aandacht van de landelijke media zal trekken.

Verder wens ik al mijn lezers (ook degenen die het nooit ergens mee eens zijn en naar ik aanneem, lid zijn van de gemeenteraad) een prettige jaarwisseling en een voorspoedig Nieuw Jaar.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

4 gedachten over “De medeplichtigen.”

 1. Jij hebt blootgelegd in al je artikelen hoe onze democratie werkt. Niet alleen in Enkhuizen. Deze manier van politiek bedrijven is niet meer passend in deze tijd en werkt schadelijk. Maar het nieuwe is er nog niet. Hoe moet je democratie anders vormgeven? Daarover denken is de samenleving volop mee bezig. Maar als een raadslid zegt wat hij echt denkt is het einde oefening. Die ruimte is er nog niet maar komt wel. Moet in elk geval bevochten worden met woorden en dat doe jij!

  Like

 2. Of het een misdrijf is? Ik geloof dat niet Pim.
  Een waarde kan worden bepaald door een taxatie maar naast de taxatie spelen ook andere argumenten een rol om iets te kopen. Iets heeft gevoelswaarde of je denkt dat de aanschaf meer waard wordt of je denkt dat je het op een andere manier terug kan verdienen of je lost er een probleem me op. Kortom allemaal argumenten die meetellen voor het uiteindelijke bod naast een taxatie. Misschien kan de Gemeente veel verdienen op WOZ belasting, misschien is het een grote impuls voor de middenstand.
  Het hele plaatje moet je kennen voordat je het een misdrijf noemt.
  Ook moet je in ogenschouw nemen dat de bieding plaats heeft gevonden in een tijd dat de bankencrises nog speelde en dan is de realiteit dat iets fors minder waard is. In goede tijden is iets veel meer waard.
  Daar komt nog bij dat het deel van het plan voor de recreatiewoningen nog niet is afgerond.
  Misschien maakt dat nog wat goed.
  Natuurlijk heb je gelijk dat de prijs te laag was en niet erg realistisch maar of je dit een misdrijf kan noemen?

  Like

  1. Je dwaalt behoorlijk af. Alleen maar vage algemeenheden die niet van toepassing zijn.

   Het bod was al geaccepteerd. Alleen de marktconformiteit van het bod moest nog (met behulp van een taxatie) worden vastgesteld. Zowel bod als de taxatie probeert men tot op de dag van vandaag geheim te houden. Op basis van op 28 juni van dit jaar openbaar gemaakte stukken stel ik vast, dat er 30 miljoen verschil zit tussen de oorspronkelijk exploitatieopzet en de in opdracht van Droomparken gemaakte exploitatieopzet.

   Ik beweer niet, dat een 30 miljoen positief bod marktconform is. Ik beweer, dat een 1,6 miljoen negatieve bod NIET marktconform was en dat degenen, die dat bod accepteerden, dat ook dondersgoed wisten en om die reden bod en taxatie van meet af aan geheim hebben verklaard.

   Ik zie het opzettelijk financieel benadelen van de gemeente als een misdrijf en de degenen die het bewijs van dat misdrijf geheim verklaren als medeplichtigen aan dat misdrijf.

   Maak je niet ongerust, ik ken het plaatje. De enig andere overblijvende verklaring is, dat alle betrokkenen imbeciel zijn. Voor sommigen is dat inderdaad een plausibele verklaring, maar voor de overgrote meerderheid is dat niet het geval. Die wilden ofwel een graantje meepikken van de verkoop, of zijn te lui om ergens over na te denken.

   Like

  2. De laatste zin is een beetje een weggevertje en maakt duidelijk dat je goed ben ingevoerd. Ik citeer je even,
   “Daar komt nog bij dat het deel van het plan voor de recreatiewoningen nog niet is afgerond.
   Misschien maakt dat nog wat goed.”

   Dat is het goedpratertje waar ook de raad zich aan vastklampt. Het is echter een drogreden.

   Het taxatierapport had geen ander doel, dan de weg vrijmaken voor het aangaan van een Anterieure Overeenkomst. Nadat die was aangegaan had het rapport haar functie vervuld en had dus ook gewoon openbaar gemaakt kunnen worden.
   Ware het niet, dat dan het bedrog onmiddellijk duidelijk zou zijn geworden. Een leesbare versie van de Anterieure Overeenkomst (waarin de bedragen niet zijn weggelakt) wordt pas 2 1/2 jaar ondertekening en na aanname van een motie aan de raad verstrekt.

   Het streven is van meet af aan geweest, de raad niet of nauwelijks van concrete informatie te voorzien.

   De verhouding tussen gemeente en Droomparken is vastgelegd in de Anterieure Overeenkomst. Het taxatierapport wordt daar niet in genoemd en heeft er ook geen enkele invloed op. De AO had tot doel het financiële risico voor de gemeente tot nul te beperken. Dat is gelukt, alleen als je die overeenkomst wilt openbreken, dan komt Droomparken (los van de vraag of ze zou willen meewerken) met haar eigen eisen.

   Er is maar één manier om uit de misère te raken en die heeft het college tot nu toe geweigerd om te kiezen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: