Om zeep helpen.

Gisteren stelde ik vast, dat het vorige college (onder aanvoering van de SP) met haar besluit, om de herinrichting van het recreatieoord onderhands te gunnen aan de firma Orez bv, een wanprestatie had geleverd.

Een wanprestatie is een toerekenbare tekortkoming vanwege het niet nakomen van verplichtingen.

De verplichting in deze vloeit voort uit de Europese wet- en regelgeving, welke inhoudt, dat in het geval van een onderhandse aanbesteding van werkzaamheden, er bewijs moet zijn, dat die aanbesteding op basis van marktconforme voorwaarden heeft plaatsgevonden.

De opdracht werd Orez bv gegund op basis van een door Orez bv voorgelegde exploitatieopzet. Vervolgens is die exploitatieopzet (om de marktconformiteit vast te stellen) getaxeerd door de firma BaseValue.

Waarna het college, op basis van de uitkomst van die taxatie, concludeerde, dat de door Orez bv ingediende exploitatieopzet marktconform was en dat daarmee voldaan was aan verplichtingen jegens de Europese wet- en regelgeving, ter voorkoming van ongeoorloofde overheidssteun.

De uiteindelijke rechtsvraag is derhalve, is de bewering van het college, dat ze heeft voldaan aan de Europese wet- en regelgeving juist en vorm de taxatie van BaseValue ook daadwerkelijk het bewijs, dat de door Orez bv ingediende exploitatieopzet van het plan “Vesting”, marktconform was.

Om die vraag te kunnen beantwoorden dient men inzage te hebben in zowel de door Orez bv ingediende exploitatieopzet als de taxatie van die opzet door de firma BaseValue.

Het college heeft tot dusver steeds geweigerd om inzage te geven in de beide documenten, zodat de juistheid van haar bewering, dat ze heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens de Europese wet- en regelgeving, niet kan worden vastgesteld.

De enige die dat (in dit stadium) kan vaststellen is de bestuursrechter.

Omdat die de inzage in de beide documenten niet geweigerd kan worden en dus (op basis van de inhoud van die documenten) kan bepalen, of het voorgaande college aan haar verplichting heeft voldaan, dan wel dat zij een wanprestatie heeft geleverd.

Door onderhands werkzaamheden aan te besteden tegen voorwaarden, die in geen enkel opzicht marktconform zijn te noemen.

Het bewijs, dat de destijds overeengekomen voorwaarden niet marktconform waren, bestaat uit een exploitatieopzet, die de nieuwe eigenaar van Orez bv (Droomparken) heeft laten maken van het plan “Vesting”.

Door het gerenommeerde bedrijf Cushman & Wakefield.

Volgens deze exploitatieopzet was de waarde van het gebied ruim 30 miljoen euro hoger, dan de waarde die door de gemeente tot “marktconform” was verklaard en € 1,6 miljoen negatief was.

Op basis van dit bewijs kost het me geen enkele moeite om de onderhandse aanbesteding van werkzaamheden (in het kader van de reconstructie van het REZ) door het voorgaande college, tot een wanprestatie te bestempelen.

Minstens geëvenaard door de wanprestatie van het huidige college, dat zich louter en alleen tot taak lijkt te hebben gesteld, om het bewijs van de eerdere wanprestatie (door het vorige college), geheim te verklaren.

En zodoende de kans, dat het gevolg van die eerdere wanprestatie ongedaan gemaakt kan worden, om zeep helpt.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Om zeep helpen.”

 1. Als elk bericht , dat over de gemeenteraad , over een Droompark . Een luis was , in de warme bescherm jas om bijna alle Raadsleden . Moet de jeuk ‘ onvoorstelbaar ‘ aan het worden zijn . Krabben help niet , omdat de leugenluis , hoe dan ook , het eczeem van roodheid zo al zichtbaar is . Doordat al het geschurk en gekrab , ruim buiten de muren van het Gemeentehuis te horen is .

  Geliked door 1 persoon

  1. Ik neem aan dat de zittende partijen er van uitgaan, dat door de kwestie dood te zwijgen, ze geen rol van betekenis zal krijgen bij de verkiezingen. Er doen echter in ieder geval twee partijen aan de verkiezingen mee, die nu nog geen zetel hebben in de raad en de afhandeling van deze kwestie tot inzet van de verkiezing zullen maken.

   Door zichzelf geheimhouding op te leggen en te weigeren om die op te heffen heeft de raad zichzelf feitelijk monddood gemaakt. Als ze de moeite zouden hebben genomen om kennis te nemen van de inhoud van het taxatierapport, dan weten ze dat wat ik gesteld heb waar is. Grote kans echter, dat ze dat niet hebben gedaan en gewoon wat het college hun opdraagt (pardon adviseert).

   Omdat ik nadenken tot de plichten van een raadslid reken kan men spreken van plichtsverzuim, wat uiteraard ook een wanprestatie is. Zodat het dagelijks bestuur en en haar toezichthouder met elkaar wedijveren, wie het vaakst een wanprestatie levert.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: