Kindeke Jesus

In de aanloop naar Kerstmis besluit een pater (belast met catechisatie op een lager school) af te wijken van zijn gebruikelijke lesprogramma en zijn klas te vermaken met het opgeven van raadsels.

Het is roodbruin, heeft een krulstaart, leeft in een bos en eet graag nootjes. Wie wordt daarmee bedoeld, vraagt hij de klas.

Jantje antwoordt, “mijn verstand zegt me, dat het hier om een eekhoorn gaat, maar het juiste antwoord zal ongetwijfeld wel weer het Kindeke Jesus zijn.”


=================================================

De gemeenteraad van Enkhuizen lijkt op een klas met gehoorzame catechisanten, waarin het ontbreek aan een persoonlijkheid als de hierboven genoemde “Jantje”.

Iemand met voldoende benul om te beseffen, dat er door een eerder college een wanprestatie is geleverd.

Door te beweren, dat het door de firma BaseValue ingeleverde taxatierapport het bewijs bevatte, dat de exploitatieopzet van het plan “Vesting” van Orez bv marktconform was.

Dat die wanprestatie de Enkhuizer catechisanten nooit is opgevallen, is een direct gevolg van het feit, dat Enkhuizer raadsleden zich gewoonlijk niet om feiten bekommeren, maar hun besluiten hoofdzakelijk nemen op basis van meningen.

Met als rechtstreeks gevolg, dat tot 28 juni van dit jaar, de voltallige raad geen flauw benul had, onder welke voorwaarden de gemeente het recreatieoord had verkocht aan Orez bv.

Pas vanaf die vrij recente datum heeft het college aan de raad documenten ter inzage gegeven, waaruit geconcludeerd kon worden, onder welke voorwaarde het college het gebied had verkocht aan de oorspronkelijke eigenaren van Orez bv.

Of de Enkhuizer catechisanten gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om kennis te nemen van relevante feiten is echter twijfelachtig.

Men baseert zich immers gewoontegetrouw liever op de meningen van anderen die men vertrouwd (zoals het college), dan dat men zich daadwerkelijk verdiept in de feiten.

Omdat men nu eenmaal, in veel gevallen, niet capabel genoeg is om de betekenis van feiten te doorgronden.

In ieder geval wijst niets er op, dat de gemeenteraad kennis heeft genomen van de inhoud van de beschikbaar gestelde documenten.

Zoals de exploitatieopzet, die de nieuwe eigenaar van Orez bv (Droomparken) heeft laten maken van het oorspronkelijk plan “Vesting”.

De vergelijking tussen de (in opdracht van Droomparken) berekende exploitatie en de door Orez berekende (en door de gemeente goedgekeurde) exploitatie van het plan vesting leert, dat er een exploitatieverschil is van ruim € 30 miljoen in het voordeel van de door Droomparken berekende exploitatieopzet.

Het verschil is verder, dat Droomparken haar exploitatieberekening openbaar heeft gemaakt en de gemeente de berekening (die ze heeft goedgekeurd) geheim houdt.

Net als de taxatie van die berekening, die geacht werd het bewijs te vormen, dat de € 30 miljoen lagere uitkomst, volkomen marktconform was.

Simpel gezegd, onder het voorwendsel, dat de bedongen prijs marktconform was, is het project REZ aan de oorspronkelijke eigenaren van Orez bv verkocht voor € 30 miljoen minder, dan de waarde die de nieuwe eigenaar van Orez bv (Droomparken) heeft laten berekenen door de gerenommeerde firma Cushman & Wakefield.

Je zou deze gang van zaken natuurlijk kunnen toeschrijven aan de ongelofelijke stupiditeit van het toenmalige college, dat onder leiding stond van de SP. Ware het niet, dat er ook ook aanwijzingen zijn, die maken, dat de mogelijkheid van opzet niet kan worden uitgesloten.

Maar in plaats van op zoek te gaan naar wat er werkelijk heeft plaatsgevonden, besluiten de catechisanten die de gemeenteraad vormen, om het verstand op nul te zetten en zich niet buiten de (door het college afgebakende) paden te wagen.

Men verklaart (op aandringen van het huidige college) het bewijs van de door het eerdere college geleverde wanprestatie geheim.

Door dit optreden maken zowel de raad en als het college zichzelf medeplichtig aan een wanprestatie, die door een eerder college werd geleverd.

Waarom men dat doet is me een raadsel. Mogelijk een misplaatst gevoel van solidariteit met eerdere bestuurders. Mogelijk een kwestie van eigen belang, omdat het volstrekt duidelijk is, dat de Enkhuizer gemeenteraad haar functie van toezichthouder niet serieus wenst te nemen.

Een gegeven, waar dit (en alle voorgaande) colleges altijd dankbaar gebruik van hebben gemaakt.

Dus blijft men volharden in de bewering, dat het taxatierapport van BaseValue het bewijs vormt van een marktconforme exploitatieopzet en probeert men (tegelijkertijd) het bewijs van het tegendeel onmogelijk te maken, door het document in kwestie (voor onbepaalde tijd) geheim te verklaren.

Die zelf gekozen medeplichtigheid van de raad (aan een door anderen geleverde wanprestatie) maakt het uiteraard onmogelijk om haar oordeel, over het al dan niet ontvankelijk zijn van mijn bezwaar tegen hun besluit, nog serieus te nemen.

Dat neemt niet weg, dat ik nu al uitkijk naar het moment (op 6 januari), dat ene mevrouw Van Houten mij, namens de gemeenteraad, gaat uitleggen hoe de vork in de steel zit en waarom de raad zich gedwongen voelt om mijn bezwaar (tegen hun besluit) niet ontvankelijk te verklaren, omdat ik (in hun ogen) geen belang heb bij dat besluit.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: