Wanprestatie.

Wat de toeslagenaffaire ons leert, is dat overheidsbureaucratieën er heel erg moeilijk toe te bewegen zijn om te erkennen, dat ze fouten hebben gemaakt.

Dat de toeslagaffaire überhaupt aan het licht gekomen is danken we aan de vasthoudendheid van een tweetal dwarsliggers in de Tweede Kamer. Pieter Omtzigt en Renske Leijten.

Op lokaal niveau is de situatie niet veel anders. Wat elke weldenkende burger na 5 minuten duidelijk is, wordt door 16 van de 17 raadsleden nog gewoon ontkent. Het feit, dat grond op het REZ ver beneden haar eigenlijke waarde is verkocht.

Helaas liggen de Enkhuizer volksvertegenwoordiging alleen maar dwars als het om de bouw van een school gaat. Wanprestaties van de uitvoerende instanties op lokaal niveau worden niet opgemerkt, of met de mantel der liefde bedekt.

Hoewel het college (voor zover kan worden nagegaan) de raad nooit gevraagd heeft om in te stemmen met de grondverkoop tegen een belachelijk lage prijs (1% van haar werkelijke waarde), acht vrijwel de voltallige raad zich kennelijk toch verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Dus werkt ze gedwee mee aan het in de doofpot stoppen van deze uitzonderlijke wanprestatie.

Door zich (op voorstel van het college) een geheimhoudingsplicht op te leggen heeft de raad het voor zichzelf onmogelijk gemaakt om zich op wat voor manier over het onderwerp uit te laten.

Een daad van ongekende lafheid natuurlijk, maar dat is helaas de huidige stand van zaken. In plaats van stappen te ondernemen om de toegebrachte schade te beperken, kijkt de raad werkeloos toe en verklaart men het bewijs van een door het college geleverde wanprestatie geheim.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: