Boze Buren

Afgelopen vrijdag deed het NHD verslag van een bijeenkomst van de drie SED gemeenten in het provinciehuis. Getracht werd, om in het bijzijn van de CvK, overeenstemming te bereiken over de kostenverdeling van de ambtelijke organisatie van de drie gemeenten.

De verdeelsleutel is nu, Enkhuizen 12,7 miljoen, Stede Broec ruim 10,9 miljoen en Drechterland 10,4 miljoen. Enkhuizen streeft naar een gelijk bedrag voor elke gemeente wat op basis van bovenstaande cijfers neer zou komen op een voor elke gemeente gelijke bijdrage van 11,4 miljoen.

StedeBroec en Drechterland werden vertegenwoordigd door hun burgemeester, Enkhuizen door een (klaarblijkelijk) door de raad ingehuurde advocaat.

Waarom niet door haar burgemeester maakt het bericht niet duidelijk.

De beide burgemeesters jijbakten er vrolijk op los. Pijl (Drechterland) had het volgens het bericht over “absurd” en “schandalig”. Wortelboer (StedeBroec) had het over “treurig”.

Tegenover dit verbale geweld van de buren stond de door de raad ingehuurde advocaat met een tamelijk ongelukkig gekozen argument. Namelijk, dat elke gemeente in gelijke mate gebruik maakte van de organisatie.

Een opvatting, die zich maar moeilijk laat bewijzen.

De SED is een gemeenschappelijke regeling. Gebruikelijk is, dat de kosten voor de deelname aan zo’n gemeenschappelijke regeling gelijkelijk verdeeld worden over de inwoners die profijt hebben van de regeling.

Vier jaar geleden pleitte ik er al voor, om dat als uitgangspunt te nemen.

Met uitzondering van NE was geen partij er voorstander van. Dus zitten we nog steeds met de gebakken peren, waarbij elke inwoner van Enkhuizen jaarlijks € 156,- meer bijdraagt aan deze regeling dan een inwoner van StedeBroec.

Voor Drechterland geldt dat er € 140,- per inwoner per jaar minder betaald wordt dan in Enkhuizen.

Er wordt, ook in het krantenbericht, steeds maar weer de nadruk gelegd op het feit, dat men in Enkhuizen “minder” wil betalen voor het SED.

Zou het niet beter zijn, als de nadruk wat meer gelegd zou worden op het feit, dat de raad (als de formele vertegenwoordiger van de Enkhuizer bevolking) er alleen maar voor pleit, dat haar inwoners een zelfde bijdrage leveren aan de gemeenschappelijke regeling als de inwoners van de andere twee gemeenten.

In dat kader vind ik de kwalificaties als “absurd”, “schandalig” en “treurig” volstrekt ongepast. Misschien zou onze burgemeester er goed aan doen zijn collega’s daar even op te wijzen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: