Behoud van eigen reputatie.

De eerste stap op de weg naar de oplossing van een probleem is te erkennen dat er sprake is van een probleem.

Het probleem is, dat het college de grond in het recreatieoord voor 1% van haar werkelijke waarde, onderhands heeft verkocht aan een rechtspersoon, zonder geld, zonder ervaring en zonder personeel.

Het college heeft lange tijd proberen vol te houden, dat de prijs waartegen zij de gemeentelijke grond had verkocht marktconform was.

Sinds 28 juni van dit jaar kan met zekerheid worden gesteld, dat dit niet het geval is geweest.

Tot die datum kon de toezichthouder (de gemeenteraad) zich (als gevolg van haar eigen plichtsverzuim) nog verschuilen achter een gebrekkige kennis van de feiten rond de verkoop van het gebied.

Na 28 juni 2021 is dat excuus niet langer geldig.

Per die datum kreeg de raad namelijk inzage in een drietal documenten, die gezamenlijk duidelijkheid verschaffen over wat er in financieel opzicht tussen de gemeente en Orez bv is afgesproken.

Tamelijk laat natuurlijk, de afspraken waren al op 28 november 2018 in de Anterieure Overeenkomst vastgelegd, maar de gemeenteraad vond het niet nodig om eerder kennis te nemen van de feiten.

Het gaat daarbij om de volgende documenten.

  • Een leesbare versie van de Anterieure Overeenkomst waarin de bedragen niet meer waren weggelakt.
  • Een in opdracht van Droomparken gemaakte exploitatieopzet van het plan Vesting, door de firma Cushman & Wakefield..
  • De taxatie van de door Orez voorgelegd exploitatieopzet van het plan Vesting door de firma BaseValue.

Op basis van deze documenten kan geconstateerd worden, dat de tot dan toe door het college gedane bewering, dat de exploitatieopzet welke door Orez bv was verstrekt, marktconform was, op een onwaarheid berustte.

Omdat de door Orez ingediend exploitatieopzet 30 miljoen lager uitviel dan de door Cushman & Wakefield (voor Droomparken) berekende exploitatieopzet. Zodat niet is vol te houden, dat de exploitatieopzet van Orez bv marktconform was.

Aangezien het college het bewijs voor haar bewering (het taxatierapport van de firma BaseValue) vanaf het begin geheim verklaard heeft, is het redelijk om te veronderstellen, dat het college zich bewust was van het feit, dat haar bewering (dat de exploitatieopzet van Orez bv marktconform was), op een onwaarheid berustte.

Het vertellen van een onwaarheid is op zichzelf niet strafbaar. Dat wordt anders als men opzettelijk onwaarheden verteld om anderen te misleiden. Dan mag er van liegen worden gesproken. Liegen, met het oogmerk anderen te misleiden, is gewoon strafbaar.

In plaats van deze leugen bloot te leggen en een onderzoek in te stellen naar de reden ervoor, stelt de raad alles in het werk om haar verborgen te houden. Door zichzelf, uiteraard op voorstel van het college, een zwijgplicht op te leggen.

Onder het mom, dat daardoor het college in staat zou worden gesteld om de (door haarzelf veroorzaakte) schade te herstellen.

Echter, dat is alleen mogelijk als wordt vastgesteld, dat er (door toedoen van het college) voor miljoenen aan ongeoorloofde overheidssteun is verstrekt aan Orez bv.

In plaats van stappen te ondernemen waarmee de inmiddels al toegebracht schade voor Enkhuizen ongedaan gemaakt kan worden of ten minste beperkt, bekommert de raad zich alleen maar om het behoud van de eigen reputatie en die van het college.

Daarom pleit ik voor een onafhankelijk onderzoek en roep ik de inwoners van Enkhuizen op om die oproep te steunen op de manier, zoals ik die in mijn vorige beschouwing heb beschreven.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: