Bezwaar maken.

Het college heeft de bevoegdheid om gemeentelijk grondgebied te verkopen. Ze stelt zich tot dusver op het standpunt, dat ze de grond op het recreatieoord tegen marktconforme voorwaarden heeft verkocht.

Naar mijn mening heeft het college misbruik gemaakt van haar bevoegdheid door door de grond voor 1% (€ 335.000.-) van haar getaxeerde waarde te aan Orez bv te verkopen.

De juistheid van deze opvatting vindt zijn bevestiging in een door het internationaal gerenommeerde taxatiebedrijf Cushman & Wakefield (in opdracht van Droomparken), gemaakte exploitatieopzet.

Deze internationaal bekend staande firma raamt voor het gebied een positieve grondwaarde van 30 miljoen, terwijl Orez bv de waarde van het gebied op niet meer dan € 335.000,- raamt.

Een door de gemeente aangestelde taxateur, de firma BaseValue uit Oldebroek, taxeert de grondwaarde van het gebied op € 340.000,-.

Waarop het college concludeert, dat de door haar ontvangen exploitatieopzet van Oreze bv marktconform was en wordt (op basis van die exploitatieopzet), op 20 november 2018, een Anterieure Overeenkomst gesloten.

Het enorme verschil in grondwaarde maakt duidelijk, dat het (in opdracht van de gemeente) door BaseValue gemaakte taxatierapport (anders dan het college tot dusver beweerde) NIET het bewijs is van een marktconforme verkoop.

Maar het bewijs, dat het college misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid door de grond op het recreatieoord ver beneden haar eigenlijke waarde aan Orez bv te verkopen. Met als gevolg dat er ongeoorloofde steun door de overheid aan Orez bv is verleend.

Sinds eind juni 2021 heeft de raad kennis kunnen nemen van de documenten waarop de bovenstaande conclusie is gebaseerd.

Zijnde, de exploitatieopzet van Cushman & Wakefield en het taxatierapport van BaseValue. Tevens de Anterieure Overeenkomst, die feitelijk (vanwege het taxatierapport ) een aangepaste versie is van de oorspronkelijk door Orez ingediende exploitatieopzet.

Onmiddellijk nadat de raad inzage had verkregen in het taxatierapport, werd haar door het college (in een besloten bijeenkomst op 29 juni 2021) een plicht tot geheimhouding over de inhoud van dat rapport, opgelegd.

In alweer een besloten bijeenkomst op 16 september heeft de raad die plicht tot geheimhouding bekrachtigd. In een openbare vergadering op 26 oktober 2021 heeft de raad besloten om een verzoek tot opheffing van die geheimhouding af te wijzen.

Door middel van deze afwijzing heeft de raad de facto het bewijs van misbruik van bevoegdheden door het college voor onbepaalde tijd geheim verklaard.

Tegen dit beluit heb ik vandaag bij de gemeenteraad bezwaar aangetekend.

Morgen meer over de bezwaarprocedure.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: