Het beste er van hopen.

Aan het raadsbesluit, te weigeren om de geheimhouding van het taxatierapport op te heffen liggen een aantal “overwegingen” ten grondslag.

Dat wil zeggen, de opsomming is gemaakt door het college en de raad heeft ze zonder verdere op of aanmerking overgenomen.

Tegen het besluit van de raad kan (door een belanghebbende) bezwaar worden gemaakt. De belanghebbende is in dit geval Bob Sikkema die het WOB verzoek heeft ingediend.

Het bezwaar kan m.i. alleen betrekking hebben op de door de raad gehanteerde overwegingen voor het besluit.

Een van de meest belachelijke overwegingen is dat het project nog voortduurt en dat om die reden het taxatierapport geheim moet blijven.

De gang van zaken was als volgt. De door Orez ingediende exploitatieopzet was door het college goedgekeurd. Omdat dit onderhands was gebeurd diende er (ter voorkoming van een klacht vanwege ongeoorloofde overheidssteun) een bewijs te zijn, dat het geaccepteerde aanbod een marktconform aanbod was.

Voormalig raadslid Shawn Vriendjes had het college op de noodzaak van die te volgen procedure gewezen. Het ambtelijk advies aan het college stelt ook, dat het taxatierapport “het bewijs” is van marktconformiteit en dus bescherming biedt in geval er een klacht zou worden ingediend.

In werkelijkheid vormt het taxatierapport geen enkel bewijs dat, wat door Orez was ingediend, marktconform was. Met andere woorden, het gaat dus om een onjuiste en frauduleuze bewering.

De behandelend ambtenaar moet het beseft hebben, zoals het college het ook beseft moet hebben.

Dat wat ze tot bewijs verklaarden, niet anders was dan een frauduleuze bewering en dat het om die reden heel verstandig zou zijn, om het “bewijs” vanaf het eerste begin geheim te verklaren.

Zou het hier gaan om een echt bewijs van marktconformiteit, dan zou dit bewijs (de dag nadat de Anterieure Overeenkomst was afgesloten) aan een ieder, die er om gevraagd had getoond kunnen worden.

Maar zoals de raad zelf in juni van dit jaar heeft kunnen vaststellen, vormt het taxatierapport geen bewijs van marktconformiteit, maar van een frauduleuze bewering en heeft het huidige college er kennelijk belang bij, dat dit zo lang mogelijk voor iedereen geheim blijft.

Het liefst tot nadat het project over 5 tot 6 jaar is afgerond en niemand meer weet hoe de vork in de steel stak.

In plaats van op basis van dat nieuw verkregen inzicht te handelen, neemt de raad de fraudeurs in bescherming. Door een frauduleuze document geheim te verklaren en vervolgens, met behulp van absurde overwegingen, te weigeren om die geheimhouding op te heffen.

Je daarover bij de huidige raad beklagen heeft natuurlijk geen enkele zin. Het enige wat nog rest is andere raadsleden kiezen en het beste er van te hopen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: