Kool en geit sparen.

Hoewel ik mezelf als voorvechter zie van lokale democratie, ben ik nauwelijks onder de indruk van de lokale politiek.

Wiens voornaamste streven lijkt te zijn om de lokale democratie (daar waar mogelijk) de voet dwars te zetten, teneinde de lokale bureaucratie vrij baan te kunnen geven.

Vier jaar geleden, zaten maar twee dingen me dwars. De manier waarop het recreatieoord werd verkwanseld en de bijdrage die door Enkhuizen betaald moest worden aan de herstructurering van het SED.

Naar mijn mening moesten die extra kosten (circa 13,5 miljoen) gelijkmatig worden verdeeld over de bevolking die de SED organisatie bediende. Dus de inwoners van Enkhuizen, StedeBroec en Drechterland.

Zo’n gelijkmatige verdeling zou de gemeente Enkhuizen 8 ton aan uitgaven hebben gescheeld over de periode die nu achter ons ligt.

Als Nieuw Enkhuizen over deze onderwerpen campagne zou willen voeren, dan zou ik bereid zijn om voor die partij (als lijstduwer) op de kieslijst te gaan staan. Het leek de voorzitter en de leden van die partij een prima idee, dus zo gezegd, zo gedaan.

Helaas had de toenmalige fractievoorzitter van Nieuw Enkhuizen, Jan Raven, weinig zin in de beide onderwerpen. Naar ik nu begrijp, omdat al de andere partijen er ook geen zin in hadden en hij liever meehuilt, dan dat hij een fundamenteel ander standpunt inneemt.

We zijn inmiddels vier jaar verder.

Onze financiële bijdrage aan de SED is (na vier jaar weifelen en uitstellen) nog steeds een twistpunt, wat de SED organisatie op geen enkele wijze ten goede komt.

Nog steeds proberen we met bureaucratische slimmigheidjes ons gelijk te halen terwijl er een voor de hand liggend democratisch argument ligt. Namelijk dat elke inwoner van het SED in gelijke mate bijdraagt aan de kosten van het SED.

Een eerste stap in die richting had kunnen zijn, dat elke gemeente 33 1/3 % van de extra kosten voor zijn rekening zou nemen. Om, na verloop van tijd, de volgende stap te kunnen maken naar een gelijk bedrag per inwoner.

{De huidige verdeling is nog steeds 32,1% (Stede Broec) 37,3% (Enkhuizen) en 30,6% (Drechterland)}.

De inwoners van StedeBroec en Drechterland zijn slim genoeg om te beseffen, dat voor het in stand houden van een ambtelijke organisatie, elk inwoner van het gebied waar de organisatie voor werkt, in gelijke mate dient te worden aangeslagen.

Maar in plaats van dat dit argument, met enige overtuigingskracht (ook naar de buurgemeenten) wordt verkondigd, wordt er (binnenskamers) wat gemompeld in de vage hoop dat de bureaucraten wel voor een oplossing zullen zorgen.

Maar die zijn gewend om kool en geit te sparen en dus zijn we vier jaar verder en niks opgeschoten.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

14 gedachten over “Kool en geit sparen.”

 1. Pim, tussen de regels door lees ik dat je met name de burgers van Stedebroec en Hoogkarspel verwijt dat de ze tevreden zijn met het feit dat zij minder bijdragen aan de SED-organisatie. Dat vind ik een verkeerde interpretatie. Immers in directe zin hebben burgers geen enkele directie invloed op de besluitvorming van de bestuurders. Daarbij in directe zin zie ik als burger geen enkele voordeel die ik als burger van Stedebroec zou genieten met een stijging van 36% van de OZB in 2020. Hoewel voor het overige niet van belang, hoe groot was de procentuele stijging van de OZB in Enkhuizen (niet te verwarren met de gehele aanslag belastingen waarin o.a. de rioolbelasting en huisvuilbelasting zijn opgenomen).

  Like

  1. Claudio, ik verwijt de burgers niks, het zijn hun vertegenwoordigers die allerhande spelletjes spelen. Mijn bericht gaat over de bijdrage die de SED inwoners betalen voor het in stand houden van een ambtelijke organisatie. Die bijdrage dient wat mij betreft voor elke inwoner gelijk te zijn. Ik kan me niet voorstellen dat de inwoners van de drie gemeenten daar in meerderheid anders over denken. Het zijn de bestuurders die bij hun kiezers witte voetjes proberen te halen en daarom de boel opstoken.

   Like

 2. Bij voorgaande reactie gaat het alleen over bijdragen die de 3 gemeenten moeten afdragen aan de SED-organisatie. Hierbij wordt volkomen voorbij gegaan wat de meerwaarde is van die organisatie t.o.v. De voorgaande 3 onafhankelijk fungerende ambtelijke organisaties. In ieder geval is duidelijk dat als de 3 gemeenten kostenbesparend en efficiënt willen samenwerken is er maar één oplossing en dat is een bestuurlijke fusie.

  Like

  1. Een conclusie waar ik het volkomen mee eens ben. Zelfstandig verder gaan heeft geen enkele zin. De € 75.000,- die Enkhuizen heeft uitgetrokken om dat te onderzoeken is weggegooid geld. Kun je net zo goed aan de SED geven, levert het wellicht nog wat op.

   Like

   1. Ben van mening dat de SED tot heden geen enkele voordeel heeft opgeleverd op grond van het besluit ambtelijk te fuseren. Integendeel jaarlijkse stijging en buitenproportionele stijging van de ozb-belasting viel ons ten deel.

    Like

    1. De echte vraag is natuurlijk, zouden we beter af zijn geweest als we niet ambtelijk gefuseerd waren. Voor zover ik het kan overzien is de beoogde integratie nauwelijks gelukt, wat niet verwonderlijk is als je met drie kapiteins op één schip werkt. Ook als aanloop voor een bestuurlijke fusie heeft het niet gewerkt. Tijd dus om nu de knoop door te hakken en te doen wat w 5 jaar geleden hadden moeten doen. Een bestuurlijke fusie tot een gemeente van 60.000 inwoners en bijbehorende salarisschaal voor iedereen.

     Like

     1. Helemaal mee eens. Hierbij wel opgemerkt dat ik het storend vind dat je verwijst naar burgers die tevreden zouden zijn met de verdeelsleutel van de SED bijdragen. Immers met een stijging van de OZB in 2020 met 36% voor de Stedebroecers zie ik niet waar ik bevoordeeld ben ten opzichte van de Enkhuizers. Separaat vraag ik mij af hoeveel was de stijging van de OZB in Enkhuizen in het jaar 2020 (dus excl. rioolbelasting e.d.)

      Like

      1. Ik schrijf, “De inwoners van StedeBroec en Drechterland zijn slim genoeg om te beseffen, dat voor het in stand houden van een ambtelijke organisatie, elk inwoner van het gebied waar de organisatie voor werkt, in gelijke mate dient te worden aangeslagen.”.
       Kortom ik verwijt de inwoners niks, het zijn bestuurder die spelletjes spelen. Mijn belang is hetzelfde als elke andere inwoner van het SED, een goed functionerende gemeentelijke organisatie. En een gelijke grondslag om daar de kosten van te betalen.

       Like

       1. Maar geen antwoord gekregen op mijn vraag wat jij binnen je aanslag gemeentelijke belastingen als deel OZB binnen de aanslag 2020 moest betalen? Mogelijk dat jullie daarvan gevrijwaard zijn omdat jullie in een huurhuis wonen? Mogelijk dat andere die de blog volgen en in een eigenwoning wonen antwoordt kunnen geven op voornoemde vraag over de steiging O.Z.B. in 2020

        Like

  2. Gelet deze reactie stel ik kom maar op wat de SED-organisatie als geheel meerwaarde heeft geleverd t.o.v. De 3 onafhankelijke ambtelijke organisaties. Mijn antwoord is “niets.” Immers deze organisatie bediend de 3 gemeente ieder als onafhankelijke gemeente. Of anders gesteld, er is geen eenduidige besluitvorming die voor alle 3 bestuursorganen geldt. Ik herhaal, om tot de gewenste besparingen in de bestuurskosten te komen is er maar één oplossing en dat is een bestuurlijke fusie met als eerste resultaat minder burgermeesters, tig minder raadsleden. En nog vele van functies die komen te vervallen.

   Like

 3. Aangaande de SED-organisatie is maar één oplossing. Stoppen ermee. Reden: omdat op geen enkele wijze de SED-organisatie tegemoet gekomen is aan de doelstelling van zo’n ambtelijke fusie. Ondanks dat de commissaris van de koning van N-H al vooraf gewaarschuwd heeft dat dergelijke fusies op grond van zijn ervaringen niet gewerkt hebben moesten men zo nodig dit doorzetten met opnieuw een ervaring meer op het lijstje van de commissaris van de koning. Te duur en inefficiënt.

  Like

 4. Nadat ik dit stuk gelezen had waren mijn eerste gedachten en de vraag , waar is het logische denken van onze bestuurders gebleven.

  Als ik de cijfers opzoek op www. alle cijfers .nl.
  dan lees ik bij het jaar 2021 het aantal inwoners van Enkhuizen staan zijnde 18637 personen
  dan lees ik bij het jaar 2021 het aantal inwoners van Stedebroec staan zijnde 21743 personen
  dan lees ik bij het jaar 2021 het aantal inwoners van Drechterland staan zijnde 19838 personen

  dan is de logische verdeel sleutel in procenten ( % ) per gemeente eenvoudig te berekenen, door het aantal inwoners van de gemeente te delen door de som van het totaal van de inwoners zinde 60218 , waarna de uitkomt wordt vermenigvuldigt met 100.
  Dan heeft;
  Enkhuizen:30,9492 % ,
  Stedebroec: 36.1071%,
  Drechterland: 32,9436 %, te betalen in de extra kosten (circa 13,5 miljoen) euro.

  Maar het antwoord op de vraag is;

  Logisch denken is het vermogen van de mens om alles te begrijpen wat ons omringt en de relaties of verschillen die bestaan ​​tussen acties, objecten of waarneembare feiten door middel van analyse, vergelijking, abstractie en verbeelding. Bij bestuurders in lokale politiek ontwikkelen zich tijdens de kindertijd blijkbaar alleen concrete gedachten.

  wat zijn concrete gedachten ?.
  Concrete gedachte stelt ons in staat om ons op de feiten te concentreren, zonder te proberen naar een verborgen betekenis of een andere interpretatie van de eerste te zoeken die in ons opkomt. Met abstract denken kunnen we echter een stap verder gaan en op zoek gaan naar nieuwe betekenissen voor een situatie.

  Herkenbaar ???

  R.H.P. van Swol

  Like

  1. Hoi Ruppert, ik denk niet dat het veel met logisch denken te maken heeft. Er zijn verschillende invalshoeken denkbaar en is dus eerder een kwestie van kiezen van de invalshoek. De meest democratische lijkt mij dat elke inwoner uiteindelijk hetzelfde bijdraagt aan het in stand houden van de ambtelijke organisatie.

   Maar het zal duidelijk zijn, dat de overige twee dik tevreden zijn met de huidige verdeling.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: