Collaborateurs.

Collaboreren komt uit het Frans en betekent samenwerken (of heulen) met een vijandelijk gezag. Zoals bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitse bezetter.

Het gebruikelijke excuus van collaborateurs was, dat zij, door samen te werken een erger kwaad zouden kunnen voorkomen. De Nederlandse taal kent hiervoor ook de uitdrukking “burgemeesters in oorlogstijd”.

Weigerden die de bevelen van de bezetter op te volgen, dan zouden ze worden ontslagen en zou hun plaats worden ingenomen door NSB burgemeesters. Om dat te voorkomen werd er (door de overheid) op grote schaal gecollaboreerd.

Niettemin een lastig dilemma.

Hoewel de Enkhuizer gemeenteraad, als gevolg van desinteresse, lange tijd een volstrekte onwetendheid m.b.t. het REZ heeft weten vol te houden, moet haar de harde werkelijkheid eind juni van dit jaar duidelijk zijn geworden.

Ze krijgt dan namelijk inzage in een tweetal documenten.

De door Cushman & Wakefield (en in opdracht van Droomparken) gemaakte exploitatieopzet (hierna EO) van het plan Vesting.

De (in opdracht van de gemeente gemaakte) taxatie van de EO van hetzelfde plan Vesting. Door Orez bv voorgelegd aan de gemeente en door de gemeente acceptabel gevonden.

Onder het voorbehoud, dat door middel van een taxatie, de marktconformiteit van de Orez EO zou worden bevestigd.

Omdat je alleen maar datgene kunt taxeren wat er in een EO wordt opgesomd, vormt het (in opdracht van de gemeente gemaakte) taxatierapport van de EO een afspiegeling van de EO, zoals die aan de gemeente was voorgelegd.

Zowel de Exploitatieopzet als de taxatie ervan mogen niet worden ingezien door de gewone burgers vanwege hun vertrouwelijke inhoud. De taxatie wordt zelfs op verzoek van het college door de raad geheim verklaard.

Zowel de Exploitatieopzet als de taxatie ervan bevatten een berekening van de residuele grondwaarde, die de basis vormt van de uit te brengen bieding.

Cushman & Wakefield berekent een residuele grondwaarde van € 18,4 miljoen voor het plandeel Vesting. Het plandeel Camping zal bij gebruik van de gelijke methode zeker € 10,- miljoen opleveren. Zodat de residuele grondwaarde van het gebied geschat kan worden op circa € 28,4 miljoen.

Een uittreksel van het taxatierapport laat zien, dat de door Fakton/BaseValue getaxeerde grondwaarde voor het hele gebied negatief is en er een verschil van € 30 miljoen zit tussen de door C&W geraamde waarde en de door Fakton getaxeerde waarde.

Uittreksel van het taxatierapport met berekening van residuele waarde voor het hele gebied en ook het “bewijs” dat het bod van € 335.000,- marktconform was.

Hoewel de gemeenteraad de bovenstaande cijfers (op verzoek van het college) geheim heeft verklaard en daarmee zichzelf de mogelijkheid heeft ontnomen om er over te kunnen praten, bestaan ze natuurlijk wel en heeft de raad er ook kennis van kunnen nemen.

Met andere woorden, het bewijs dat het college de raad en bevolking doelbewust heeft misleid, door voor te wenden, dat het bod van Orez bv marktconform was, is wel degelijk aanwezig en ook bekend bij de gemeenteraad.

Alleen heeft de raad er toe besloten om het bestaan te blijven ontkennen en het vervolgens voor zichzelf onmogelijk gemaakt (door haar weigering om de geheimhouding op te heffen) om daarover nog vrijelijk met haar kiezers over te kunnen spreken.

En dat is het lot van elke collaborateur. Wie er voor kiest om samen te werken met bedriegers, wordt uiteindelijk zelf ook een bedrieger.

Which side are you on boys, which side are you on.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: