Stand van zaken.

De stand van zaken is als volgt. De raad heeft, met uitzondering van Enkhuizen Vooruit, besloten aan welke kant ze staat. Door te weigeren om het verzoek tot de opheffing van de geheimhouding van een taxatierapport, voortvloeiende uit een WOB verzoek van Bob Sikkema, in te willigen.

Het taxatierapport vormt volgens het college het bewijs, dat de eerder door Orez bv afgegeven exploitatieopzet marktconform was.

Zelf had ik om inzage gevraagd in de exploitatieopzet en de taxatie. Beide zijn me geweigerd. De opzet, omdat ze vertrouwelijk verstrekte informatie bevatte. De taxatie, omdat het berekeningen bevatte die van invloed zou kunnen zijn op de onderhandelingspositie van Droomparken m.b.t. onderaannemers.

Nadat ik er op gewezen had, dat de WOB (als grondslag voor afwijzing) alleen maar nadelige gevolgen voor de gemeente erkende, werd er een nieuwe reden voor afwijzing geformuleerd, waarin de gemeente als slachtoffer werd afgeschilderd.

De taxatie is feitelijk een afspiegeling van de exploitatieopzet. Alleen wat er in de exploitatieopzet is opgenomen zal uiteindelijk worden getaxeerd.

De taxatie verschaft dus inzicht in wat er in de exploitatieopzet (zoals die door Orez bv aan de gemeente is voorgelegd) staat.

Het college heeft tot nu toe, daarin gesteund door de raad, er alles aan gedaan om te voorkomen, dat de burgers van Enkhuizen geïnformeerd konden worden over het aanbod dat door Orez bv was gedaan (de exploitatieopzet) en op grond waarvan dat aanbod als marktconform was beoordeeld. (de taxatie)

Sinds juni 2021 zijn twee zaken pijnlijk duidelijk geworden. Ten eerste, dat de raad tot op dat moment feitelijk niet wist, wat er met Orez in financieel opzicht was afgesproken en verder ook geen idee had hoe een exploitatieopzet er uitzag.

Aan dat gebrek aan kennis kwam in één klap een einde toen men (tegelijkertijd) inzage kreeg in een (in opdracht van Droomparken) gemaakte exploitatieopzet van het plandeel Vesting (gemaakt door de firma Cushman & Wakefield) en de (ten behoeve van de gemeente gemaakte) taxatie van de exploitatieopzet van Orez bv. Door de firma Fakton/BaseValue.

In beide documenten wordt er een residuele grondwaarde berekend. Dat is de waarde, die een ontwikkelaar zou kunnen betalen, vooropgesteld dat hij bereid zou zijn om genoegen te nemen met een winst van 10% over zijn omzet.

De meeste ontwikkelaar zullen daar geen genoegen mee willen nemen, zodat de residuele grondwaarde beschouwd kan worden als het hoogst haalbare bod op de benodigde grond.

Vergelijking van beide berekeningen leert dat er 30 miljoen verschil zit tussen de waarde die Cushman & Wakefield heeft bepaald en de waarde waarvan de gemeente beweert, dat ze marktconform is. Ongeveer 1,6 miljoen negatief.

Als gezegd, is de raad pas vanaf juni 2021 op de hoogte van dit enorme verschil in waarde, nadat ze zichzelf jarenlang had laten wijsmaken, dat de verkoop van het REZ onder marktconforme voorwaarden had plaatsgevonden.

Wanneer in juni van dit jaar de raad geconfronteerd wordt met het bewijs, dat de verkoop van het REZ niet onder marktconforme voorwaarden is gebeurd, neemt ze (op advies van het college) het kloeke besluit dit bewijs geheim te verklaren.

Wanneer de raad vervolgens verzocht wordt om dat besluit ongedaan te maken, besluit ze, nu met uitzondering van Enkhuizen Vooruit, opnieuw het advies van het college te volgen en het verzoek af te wijzen.

De volgende stap zal, naar ik aanneem, zijn, dat Bob Sikkema de door de raad gehanteerde overwegingen om zijn verzoek af te wijzen zal voorleggen aan de bestuursrechter en hem/haar vragen de raad op te dragen een nieuw besluit te nemen.

Een besluit, waarin de overweging, dat het college het REZ niet onder marktconforme voorwaarden heeft verkocht, wel is meegenomen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Stand van zaken.”

  1. Er is allang geen sprake meer van een democratie zolang men burgers afsluit voor het verkrijgen van essentiële informatie. Met name informatie die bloot legt het disfunctioneren van ambtelijke medewerkers in hun besluitvorming wat afgedekt wordt door een college van B&W.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: