Leugens.

De Wet Openbaarheid Bestuur is een aan de burgers van dit land gegeven recht (dus geen door de overheid te verlenen gunst) om te mogen inzien, op basis van welke documenten bestuurders hun besluiten hebben genomen.

Er moet wel een verzoek om inzage worden ingediend en er zijn gronden die de inzage van documenten kunnen beletten. Verdeeld in twee soorten, absolute en relatieve gronden.

Tot de absolute gronden, vermeld in artikel 10, lid 1, van de wet, staat onder onder c,

bedrijfs- en fabricagegegevens, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

Volgens het college was op de door mijn opgevraagde exploitatieopzet (die voor het college aanleiding was om de opdracht onderhands aan Orez te gunnen, mits de opzet (na taxatie) marktconform zou worden bevonden) artikel 10 lid 1 c van toepassing.

Een exploitatieopzet is feitelijk een andere naam voor een offerte en dat zo’n offerte vertrouwelijk is, tot het moment dat de opdracht is gegund, lijkt me vanzelfsprekend.

Maar dat een offerte onbeperkt vertrouwelijk moet blijven, tot lang nadat de opdracht is verstrekt, is een standpunt dat niet serieus kan worden genomen.

Wat de bedrijfsgegevens aangaat, Orez bv was een werkmaatschappij zonder personeel, zonder ervaring en zonder kapitaal.

Alle door haar te verrichten werkzaamheden zouden moeten worden ingekocht. De namen van de uitvoerders zouden kunnen worden weggelakt, zodat er een geanonimiseerd overzicht van geraamde kosten en baten zou ontstaan.

Het voorstel mocht niet baten. Het college bleef volharden in haar weigering het document ter inzage te geven.

Inmiddels ligt er een, in opdracht van Droomparken gemaakt exploitatieopzet voor. Zoals viel te verwachten bevat ze geen bedrijfsgevoelige gegevens, maar een raming van de opbrengst en de te maken kosten op basis van gebruikelijke kengetallen.

De door het college gegeven voorstelling van zaken berust dus op een leugen en op basis van die leugen heeft het college geweigerd, om aan haar (door de wob voorgeschreven) verplichtingen te voldoen.

Naast deze leugen is er dan ook de leugen over de marktconformiteit van de door Orez overlegde exploitatieopzet en de geheimverklaring van het bewijs daarvan.

De bovenstaande gang van zaken maakt het aannemelijk, dat de onderhandse gunning aan Orez bv een doorgestoken kaart was, waarbij de overname prijs (doelbewust) door het college onder de marktwaarde werd gehouden.

In ieder geval lijkt (op korte termijn) een onderzoek naar de gang van zaken ronde de aanbesteding, gewenst.

De opdracht tot een dergelijk onderzoek (naar mogelijk frauduleus gedrag van de betrokken bestuurders en ambtenaren) dient onverwijld gegeven te worden door de toezichthouder van het college.

De gemeenteraad.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: