Fopspeen.

In de begroting voor 2022 komt onder grondbeleid, prognose resultaten, (pagina 90) de volgende alinea voor.

Recreatieoord Enkhuizer Zand
De raad heeft –in de bijzondere raadsbijeenkomst inzake het REZ in september 2021- ingestemd met de heropening van de grex REZ.

De raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen in het REZ.

Wat wordt bedoeld met de heropening van de grondexploitatie van het REZ is niet helemaal duidelijk. Wat er tijdens die bijeenkomst werd besproken is dermate geheim, dat er bij de raadsleden Hotting en Buit spontaan paniek ontstond, toen ik vroeg naar die bijeenkomst.

Feit is wel, dat in die vergadering de door het college opgelegde verplichting tot het geheimhouden van het taxatierapport (door de raad) werd bekrachtig.

De grondexploitatie REZ (grexrez) is onderdeel van de exploitatieopzet die door Orez aan de gemeente zal zijn voorgelegd. De gemeente heeft geweigerd om dit document aan mij ter inzage te geven.

Vanwege de hoeveelheid vertrouwelijke informatie, die het (in de ogen van het college) bevatte.

De nieuwe eigenaren van Orez BV hebben, enige tijd later, ook een exploitatieopzet laten maken voor het plandeel Vesting.

Ditmaal door het bureau Cushman & Wakefield. Niet alleen bevat die opzet in de ogen van de nieuwe eigenaren van Orez geen vertrouwelijke informatie, ze kent ook een aanzienlijk verschil in residuele grondwaarde.

Was die bij de vorige eigenaren van Orez nog negatief (zie bewijs voor strafbare feiten), de nieuwe eigenaar noteert een positieve grondwaarde van € 18,4, die door partijen als volgt werd verdeeld.

Vier ton voor de gemeente en 18 miljoen voor Orez. Als compensatie voor de te maken kosten voor het aanleg en onderhoud van het openbaar gebied. Elders worden die kosten geraamd op 6 miljoen.

Nadat de gemeente de Grexrez van de vorige eigenaren van Orez (met behulp van berekeningen in het taxatierapport) marktconform had verklaard en op basis daarvan de Anterieure Overeenkomst had gesloten, zijn die berekeningen kennelijk niet langer het bewijs van marktconformiteit.

Een gebrek, dat men door het heropenen van de grondexploitatie wil proberen te herstellen.

Klaarblijkelijk zijn college en raad inmiddels bereid om ten opzichte van elkaar te erkennen, dat de onderhandelingen tussen de gemeente en de oude eigenaar van Orez voor de gemeente desastreus zijn verlopen. [voor de buitenwereld houdt men liever nog even de schijn op]

Het miljoenen verlies aan inkomsten wil men dus (via heropening van de Grexrez) gecompenseerd zien te krijgen door de nieuwe eigenaar van Orez.

De kans dat dit gaat lukken lijkt me nihil.

Tenminste zolang men op het standpunt blijft staan, dat het bereikte resultaat het gevolg is van ongelofelijke domheid van de gemeentelijke onderhandelaars en bestuurders.

Een kans op succes ontstaat pas als kan worden aangetoond, dat het tussen de gemeente en de oude eigenaars van Orez bereikte resultaat het gevolg is van strafbare gedragingen.

In dat geval zou je namelijk de nieuwe eigenaars kunnen verwijten, dat ze voordeel proberen te halen uit het strafbaar gedrag van anderen.

Hoewel ik geloof, dat er sprake is geweest van strafbaar gedrag, doet wat ik geloof niet ter zake.

Het strafbare gedrag zal bewezen moeten worden door de instantie die daarvoor in het leven is geroepen. De rijksrecherche.

Maar zover zijn we nog lang niet.

Voorlopig sabbelt de raad nog vrolijk op de fopspeen, die het college haar in een besloten bijeenkomst heeft aangeboden in de vorm van de “heropening van de grondexploitatie van het recreatieoord”.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: