Exploitatieopzet

Het taxatierapport is niet het enige document dat het college weigerde ter inzage te geven.

In mijn WOB verzoek had ik om twee documenten gevraagd.

De exploitatieopzet op basis waarvan het college had besloten om met Orez in zee te gaan. Plus het taxatierapport, dat het bewijs inhield, dat de exploitatieopzet marktconform was.

De exploitatieopzet werd me geweigerd, omdat het rapport volgens het college informatie bevatte dat de gemeente vertrouwelijk was meegedeeld.

Wat er zo vertrouwelijk kon zijn aan informatie, waarvan inmiddels “bewezen” was, dat de exploitatieopzet marktconform was, was en is me een raadsel.

Het is echter goed om te beseffen, dat zowel het aanbod van Orez, als de taxatie van dat aanbod door Fakton/BaseValue door het college geheim werden verklaard.

Hoe een exploitatieopzet er uit moet zien demonstreert Droomparken met haar rapport van Cushman & Wakefield. Bevat het vertrouwelijke informatie? Niet echt.

Een opbrengstberekening van 200 recreatiewoningen tegen een gemiddelde prijs vormt het uitgangspunt.

Wat in de bedrijfstak gebruikelijke percentages voor de kosten bouwrijp maken en andere kosten plus een uiterst “beschaafd” winstpercentage van 10%.

Het is een publiek geheim, dat ontwikkelaar iets meer willen verdienen dan 10% van de omzet, dus de in die opzet genoemde bedragen zullen relatief zijn.

Een gemiddelde van 4 ton voor recreatiewoningen lijkt me aan de lage kant, gegeven het feit dat de beachhouses voor 6 ton ex btw werden aangeboden.

Maar wat het, door Droomparken openbaar gemaakte rapport, wel zonneklaar maakt is, dat de bewering van het college, dat de door Orez ingediende exploitatieopzet vertrouwelijk informatie bevat die (lang nadat de opdracht was gegund) geheim moest blijven, op baarlijke nonsens berust.

Als deze gang van zaken iets bewijst, dan is het, dat het college zich van meet af aan bewust is geweest, dat de beslissing (om met Orez in zee te gaan) op uiterst dubieuze gronden was genomen en dat daarom alles, wat tot die beslissing had geleid, geheim moest blijven.

Het taxatierapport was dus niet het enige rapport dat geheim moest blijven. Ook de exploitatieopzet, op basis waarvan de opdracht feitelijk was gegund, moest (zelfs nadat ze was verstrekt) geheim blijven.

De taxatie zelf was niet meer dan een formaliteit. Zorg voor een uitkomst, die een bevestiging is van het bod dat door Orez is uitgebracht, zal de opdracht zijn geweest. Aan die opdracht heeft Fakton/BaseValue keurig voldaan en dus heeft ze recht op een nieuwe opdracht.

Die komt neer op, verzin een reden voor een schadevergoeding, zodat het lijkt of wat we hebben nagelaten, alsnog kunnen herstellen.

Verwacht mag worden, dat Droomparken zich minder makkelijk om de tuin laat leiden dan de gemeenteraad, dus het hersenspinsel, dat Fakton/BaseValue heeft bedacht en moet doorgaan voor een realistische claim op Droomparken, zal dan ook nooit een tastbaar resultaat opleveren en alleen maar meer geld kosten.

Het heeft slechts één doel.

De aandacht af te leiden van wat een uiterst dubieuze aanbesteding is geweest en de rol die de diverse colleges daarin hebben gespeeld.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: