Bewijs van strafbare feiten?

Wat ik gisteren liet zien was een exploitatieopzet van het gebied, dat leidde tot een taxatie van de grond van het gebied van 30 miljoen euro. Van die 30 miljoen diende 6 miljoen gereserveerd te blijven voor het opknappen van het openbaar gebied.

De resterende 24 miljoen is toegevoegd aan winst die Droomparken maakt op de ontwikkeling van het gebied. Winst die begroot is op 10% van de omzet en voor camping en villapark gezamenlijk geschat kan worden op 9 miljoen.

Tegenover de exploitatieopzet van Droomparken staat een exploitatieopzet van Orez bv.

Dat document genaamd “gunningsbesluit” is in juni 2021 vrijgegeven, staat op het RIS en kunt u hier lezen.

Vervolgens heeft de firma Fakton/BaseValue een exploitatieopzet gemaakt die ook tot taxatie van grondwaarde moest leidden. Die exploitatieopzet staat hieronder.

Dit zijn dus de getallen, die het college ter inzage heeft gegeven aan de raad, onder een gelijktijdige geheimhoudingsplicht. Een plicht die de raad daarna in een besloten bijeenkomst heeft bekrachtigd en vervolgens (in een openbare bijeenkomst) geweigerd heeft op te heffen.

Het eerste wat aan deze cijferopstelling opvalt is, dat de exploitatieopzet stopt, zodra de grond bouwrijp is gemaakt en dat de waardevermeerdering, die het gevolg is van de plaatsing en verkoop recreatiewoningen, niet is meegeteld.

Het tweede wat opvalt is de waarde van het bouwrijpe plandeel camping. Iets meer dan een kwart miljoen. In de Droomparken taxatie wordt gesteld dat de waarde van camping kavels gemiddeld € 40.000,- is, terwijl de kavels voor recreatiewoningen gemiddeld op € 80.000,-werden geschat.

Uitgaande van 100 campingkavels en 100 recreatiewoningen kavels ligt de grondwaarde van het plandeel camping eerder op 12 miljoen dan een kwart miljoen.

Het derde wat opvalt is, dat de grondwaarde negatief is. Om een toebetaling te voorkomen, worden toekomstige opbrengsten uit de exploitatie er aan de haren bijgesleept om tot het magische getal te komen dat Orez heeft geboden voor de grond. € 335.000,-.

Volgens mij zijn de hierboven geschetste afwijkingen van hetgeen normaal is, niet het gevolg van een uitzonderlijke stupiditeit van de onderhandelaars, maar maken ze deel uit van een vooropgezet plan.

Om onderhands de opdracht aan Orez bv te kunnen gunnen, op basis van de door Orez opgestelde voorwaarden.

De bovenstaande cijfers moeten niet geheim blijven omdat ze Droomparken in een bevoordeelde positie zouden brengen, ze moeten geheim blijven omdat ze het bewijs zijn van financiële malversaties door de onderhandelaars.

De raad heeft kennis genomen van die cijfers en het mogelijke bewijs dat ze vormen van strafbare feiten. Door cijfers geheim te verklaren, heeft de raad het bewijs van strafbare feiten geheim verklaart en zichzelf daarmee medeplichtig gemaakt aan die strafbare feiten.

Gelukkig mogen we over 5 maanden nieuwe raadsleden kiezen, waarbij ik er van uitga, dat geen van hen, die hebben meegewerkt aan het geheimhouden van het bewijs voor strafbare feiten, zullen terugkeren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: