Pluche poedels

Stiekem blijf je hopen, maar inderdaad, hoop blijkt toch niet meer te zijn dan uitgestelde teleurstelling.

Met 15 tegen 1 stem besloot de raad om de geheimhoudingsplicht, die ze ooit in een besloten bijeenkomst stiekem had bekrachtigd, in stand te houden.

Alleen oppositiepartij Enkhuizen Vooruit stemde tegen. De twee anderen oppositiepartijen SP en VVD stemden voor. Keesman (SP) was nog het meest duidelijk voor wat betreft het SP motief.

Als de deskundigen adviseerden om het rapport geheim te houden, dan voelde de SP zich verplicht, het advies van die deskundigen op te volgen.

Wie zijn die deskundigen? Wel het adviesbureau Fakton/BaseValue, dat eerder zijn deskundigheid had bewezen, door de grondwaarde van het hele gebied als negatief te taxeren, waar de Droomparken taxateur het nog op 30 miljoen positief hield.

Sinds juni dit jaar is elke fractie op de hoogte van dit verschil in waardebepaling van het gebied. Tot die datum was vrijwel elke fractie dik tevreden met wat er met Orez was afgesproken.

Hoe kon het ook anders, men wist van toeten noch blazen en had verder ook nauwelijks benul van wat er was afgesproken. Met dat soort van onbenullige details houd de raad zich niet bezig.

Hoe banaal het standpunt van de SP is, blijkt uit het feit, dat ze erkent dat ze (net als iedereen) over geen deskundigheid beschikt, maar het tegelijkertijd (door tegen te stemmen) het voor zichzelf onmogelijk gemaakt heeft om ook maar enige deskundigheid te verwerven.

Bijvoorbeeld, door advies te kunnen inwinnen bij onafhankelijke deskundigen, of door de uitkomst van twee taxaties met elkaar te vergelijken.

De deskundigen waar de SP zich vrijwillig aan heeft onderworpen zijn de, door het college ingehuurde, betaalde en van een opdracht voorziene deskundigen.

Eerder op de avond hielt de SP nog een zedepreek richting andere fracties over de noodzaak van het houden van toezicht. Vervolgens maakt ze het houden van effectief toezicht voor zichzelf onmogelijk en legt ze zichzelf een zwijgplicht op.

Het directe gevolg daarvan is dat ze met niemand anders over dit onderwerp mag praten dan haar collega raadsleden, die ook alleen maar beschikken over de “deskundigheid” van de door het college betaalde adviseurs.

De belangrijkste reden voor geheimhouding van het taxatierapport is, dat het de gemeente in een nadelige positie zou kunnen brengen, als de inhoud van het rapport bekend zou zou worden bij de onderhandelingspartner Droomparken.

Stomp (VVD) erkent dat het niet anders kan, of de inhoud van het rapport moet bekend zijn bij Droomparken, maar stemt toch voor het laten voortduren van de geheimhoud.

De VVD erkent dus, dat de belangrijkste reden voor geheimhouding ontbreekt, maar blijft toch voorstander van het in stand houden van de geheimhouding. Welk denkproces daar aan ten grondslag ligt gaat mijn verstand te boven.

Alleen Enkhuizen Vooruit trekt de logische gevolgtrekking uit het feit, dat de inhoud van het taxatierapport van meet af aan bij Droomparken bekend moet zijn geweest en dat geheimhouding derhalve geen zin heeft.

Daarmee zijn de oppositiepartijen besproken. De overige 7 partijen bestaan uit een soort van pluchepoedels die er uitsluitend voor het spek en de bonen (in dit geval circa € 1000,- per maand) bijzitten en alleen maar door het college aardig gevonden willen worden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Pluche poedels”

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: