Feiten en omstandigheden.

Gisteren stelde ik vast, dat er geen schriftelijk bewijs is getoond waaruit blijkt, dat de plicht tot geheimhouding door de raad is bekrachtigd.

Het is daarom heel goed mogelijk, dat het gaat om een bewering van het college. Vergelijkbaar met de bewering, dat het taxatierapport “bewees”, dat het door Orez bv uitgebrachte bod marktconform was.

Als de plicht tot geheimhouding niet binnen de daarvoor geldende termijn is bekrachtigd, dan komt ze van rechtswege te vervallen en ontstaat er een gebrek, dat niet meer kan worden hersteld.

Als de plicht is vervallen, kan ze ook niet meer gebruikt worden als argument om het verzoek om inzage in het taxatierapport te weigeren.

Dat laat onverlet de mogelijkheid, om het verzoek van Sikkema te weigeren op dezelfde gronden als waarop mijn verzoek destijds werd geweigerd en waarin onderhandelingen met Droomparken (als reden voor weigering) niet werden genoemd.

Echter, een weigering op die grond, zou in strijd zijn met de motie die de raad op 25 mei heeft aangenomen, waarin werd aangedrongen op openbaarmaking van het taxatierapport.

De motie waarvan het college heeft toegezegd dat ze haar zou omarmen.

Laten we daarom hopen, dat de raad zich deze keer (bij het nemen van haar besluit vanavond) nu eens niet laat leiden door aangewakkerde vooroordelen jegens bepaalde personen, maar koeltjes besluit op basis van de hierboven geschetste feiten en omstandigheden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Feiten en omstandigheden.”

 1. Ik kan het niet zo goed meer volgen.
  je stemt ,kiest een raadslid, die gaat voor jou in de gemeenteraad aan de slag, samen met de overige raadsleden en college vormen zij het bestuur.
  Het bestuur zegt dat zij alles in het werk stelt om de belangen van de burgers van Enkhuizen zo goed mogelijk te behartigen. Voor wat het belang van de kostenverdeling van de SED gemeentes nemen ze een openbaar besluit waarin zij de provincie de gelegenheid geeft om op te treden. Maar een door het College omarmt openbaar raadsbesluit wordt in het geheim tot 2x toe geheim verklaard. En zodanig geheim dat de voorzitter van het College in het openbaar moet vertellen om te voorkomen dat er misverstanden aan het ontstaan ,nu een burger vaststelde dat het geheim niet meer geheim kan zijn, dat het “geheim “ geheim moet blijven . En het door mij gekozen raadslid vindt dat mijn stem aan hem voldoende was om een in het de openbaarheid aangenomen motie later probleemloos in het geheim , geheim moet blijven

  Like

  1. Hallo Jaap, ik denk dat we af moeten van het idee dat raadslieden voor ons aan de slag gaan.
   Het raadslidmaatschap heeft drie functies. Volksvertegenwoordiger, toezichthouder en mede wetgever.

   Om de functie van volksvertegenwoordiger uit te oefenen zal je toch regelmatig contact met het volk moeten onderhouden. Hooguit spreekt men met wat vertrouwelingen die gelijke opvattingen hebben.. De meeste raadsleden zijn niet democratisch, maar autocratisch ingesteld. Kritiek wordt al snel als ervaren als onredelijk.

   De functie van toezichthouder is evenmin populair. De gemeentelijke organisatie is niet democratisch maar strikt hiërarchisch en bureaucratisch ingericht en houden niet van toezicht door buitenstaanders. Ook bestuurders houden er niet van en dus worden er aan hen nauwelijks indringend vragen gesteld.

   Alleen de functie van mede wetgever is bij raadsleden populair. Men doet hier en daar wat vrijblijvende suggesties, die in de meeste gevallen beleefd worden aangehoord, maar zelden worden uitgevoerd.
   Omdat het kennis niveau van het doorsnee raadslid beduidend lager is dan dat van de verantwoordelijke ambtenaar.

   Vanuit het gezichtspunt van het college is de raad niet meer dan een bij wet bepaald instantie die sommige zaken moet goedkeuren voordat men verder kan met de uitvoering.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: