Ambtsmisdrijf.

Het is een misverstand om te denken, dat door het opheffen van de plicht tot geheimhouding, die de raad zichzelf (op advies van het college) heeft opgelegd, het document in kwestie (het taxatierapport) openbaar wordt.

Er ligt een verzoek van een burger om inzage te krijgen in dat taxatierapport. Dat verzoek zal, net als een eerder verzoek van mij, worden afgewezen. Tegen die afwijzing kan bezwaar worden gemaakt, waarna de bestuursrechter dat bezwaar al dan niet gegrond verklaard.

Voegt de geheimverklaring van de raad daar iets aan toe? Alleen, dat voor de burger de bovenstaande procedure ingewikkelder en omslachtiger wordt.

Weigert de raad de geheimhouding op te heffen, dan kan de burger de rechter vragen om de raad op te dragen een nieuw besluit te nemen, omdat het besluit dat de raad eerder had genomen niet voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid.

Net als de raad kan de rechter inzage in het document niet worden geweigerd.

Er is geen wet, die de raadsleden dwingt om hun kennis over de inhoud van het taxatierapport met anderen te delen.

Tenzij er natuurlijk sprake is van een ambtsmisdrijf. Dan mag van haar worden verwacht dat ze daarvan aangifte doet.

In verband met dat laatste, is artikel 361 van het Wetboek van Strafrecht van belang. Ik citeer.

De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.

Dat het taxatierapport ergens het bewijs van is, is onomstreden. De vraag is slechts waarvan. Volgens het college vormt het rapport het bewijs, dat de door Orez gedane bieding marktconform was.

Volgens mij is dat een onwaarheid en vormt het rapport het bewijs van wat ik heb omschreven als “misbruik van bevoegdheden door het college”. Ofwel een ambtsmisdrijf.

Om de ontdekking van dat ambtsmisdrijf te voorkomen, laat de raad zich er in een besloten bijeenkomst toe verleiden, het bewijs voor dat ambtsmisdrijf te verduisteren door het geheim te verklaren. En pleegt ze zodoende een geheel nieuw ambtsmisdrijf.

Als gezegd, het opheffen van de geheimhoudingsplicht, die de raad zichzelf op aanraden van het college heeft opgelegd, heeft niet automatisch tot gevolg dat het document in kwestie openbaar zal worden, Het college kan Sikkema, net als ze eerder ook bij mij gedaan heeft, de inzage van het document weigeren.

Waarna de reden voor weigering (ter beoordeling) aan de bestuursrechter kan worden voorgelegd en er recht kan worden gedaan.

Het optreden van de raad kan dus worden gekenschetst als een poging om het voor burgers zo moeilijk mogelijk te maken, dat hun recht gedaan wordt. Zelfs als daar een ambtsmisdrijf (zoals het verduisteren van bewijs) voor nodig is.

Laten we er (voor het aanzien van Enkhuizen) daarom op hopen, dat de raad op tijd tot het besef zal komen, dat het voor de burgers zo moeilijk mogelijk maken om recht gedaan te krijgen, niet tot haar kerntaken behoort.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Ambtsmisdrijf.”

 1. Hoi Pim, lang niet gesproken, toch maar weer eens reageren.
  Puur omdat ik een purist denk te zijn en jouw beweringen nog wel eens van de waarheid afwijken. Jij haalt er een wetsartikel bij. Helaas voor jou, en gelukkig voor de huidige raadsleden, staat geheimhouden van informatie niet bij het lijstje van doodszondes die gedaan kunnen worden. Waarvan akte.
  Groet, Bram

  Like

  1. Hoi Bram, ik wilde het hebben over ambtsmisdrijven, zoals het verduisteren van documenten die ergens het bewijs van zijn. In dit geval het bewijs van misbruik van bevoegdheden door het college, bestaande uit het tegen 1% van haar werkelijke waarde verkopen van grond. Dit bewijs is door de raad voorlopig verduisterd door het (op verzoek van het college) geheim te verklaren.

   Volgens mij hebben ambtsdragers een aangifteplicht als ze kennis dragen van mogelijke strafbare feiten,

   Like

   1. En dit is precies Pim wat jij altijd doet, met woorden naar jouw eigen idee toe praten. De stukken zijn niet verduisterd, ze zijn gewoon in het dossier aanwezig.
    En of er strafbare feiten gepleegd zijn bepaal jij niet, daar gaat in nederland een rechter over. En aangezien jij niet alle stukken kent praat je voor je beurt. Laat de rechtsgang zijn werk doen. Komende dinsdag in de raad komt het weer ter spraken. Mocht daar een voor jou of wie dan ook een resultaat uit komen dat niet bevredigend is dan is er een mogelijkheid naar de rechter te gaan. De rechter mag de stukken wel inzien heb ik begrepen. Dus nog even geduld.
    En schrijf eens over wat anders als het EZ, er gebeurt nog zoveel meer in en om Enkhuizen. groet, Bram

    Like

    1. Beste Bram,
     In je poging een wit voetje te halen bij de bekende autoriteiten loop je als gebruikelijk weer te hard van stapel.

     Misbruik maken van bevoegdheid (in dit geval, het voor 1% van haar eigenlijke waarde verkopen van gemeentelijke bezit) is gewoon een strafbaar feit, zoals diefstal een strafbaar feit is.
     Degenen die zich er schuldig gemaakt hebben waren lid van het college, omdat het college vanaf het eerste begin (je was daar zelf bij) er op stond, om de uitvoering van het project (zonder inmenging van de raad) in eigen hand te houden.

     Het aangaan van de overeenkomst met Orez is een door het huidige college genomen besluit zonder dat de raad er bij is betrokken. Nadat het college de overeenkomst was aangegaan kreeg de raad niet meer dan een zakelijke weergave van wat er was aangegaan. De volledige overeenkomst inclusief de daarin voorkomende bedragen kreeg de raad pas op 28 juni van dit jaar.

     Dus 2 1/2 jaar nadat ze was overeengekomen. Tot dat moment berustte alles wat de raad wist en beweerde over de overeenkomst op ongecontroleerde beweringen van het college.

     Zoals de bewering dat de de voorwaarden van de overeenkomst marktconform waren. Deze bewering berust op een onwaarheid. De verspreiders van die onwaarheid weten dat het een onwaarheid is en vertellen dus een leugen.

     Het bewijs van deze leugen is (op verzoek van de leugenaars) geheim verklaard. Omdat alle betrokkenen ambtsdrager zijn en ze hun poging om leugens voor de inwoners van Enkhuizen te verdoezelen doen als ambtsdragers, vind ik het meer dan toepasselijk om van een ambtsmisdrijf te spreken.

     Dat het recht zijn loop moet krijgen is iets waar zowel Sikkema als ikzelf naar streven, maar dat door college en raad opzettelijk vertraagd en bemoeilijkt wordt. Wij vrezen de rechter niet, college en raad kennelijk wel.

     Ik begrijp dat bij voldoende stemmen Nieuw Enkhuizen je als wethouder zal voordragen en dat je om die reden graag wil laten zien dat je uit het juiste hout gesneden bent. Verder bepaal ik zelf wel waar ik over schrijf en misschien zou je hetzelfde moeten doen. Probeer eens een mening te formuleren anders dan een mening over mij. 😉

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: