Planwijzigingen

Volgens wethouder Heutink heeft Fakton/BaseValue een opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van de planwijzigingen. Vanaf het moment dat het taxatierapport werd uitgebracht, tot op heden.

Een onzinnige opdracht, omdat de verplichtingen (die partijen ten opzichte van elkaar hebben) pas ontstonden, nadat ze (een jaar later) de Anterieure Overeenkomst hadden getekend.

Ook zijn er voor de twee planwijzigingen, na het afsluiten van de AO, allonges afgesloten waarin de gevolgen van die wijzigingen zijn vastgelegd.

Kortom, er kan alleen onderhandeld worden over toekomstige planwijzigingen, waarvan ik me er twee kan voorstellen.

In december van het vorige jaar sprak ik al het vermoeden uit, dat de baai niet zou worden aangelegd. In plaats daarvan een zandstrand langs de bestaande kustlijn. Dat vermoeden heb ik nog steeds.

Partijen weten dit natuurlijk ook al langer. Waar men het alleen over eens moet zien te worden is, welke besparing dit voor Droomparken zal opleveren en welk deel daarvan aan de gemeente zal worden gerestitueerd.

Bij dat soort van berekeningen kan Fakton/BaseValue van waarde zijn.

Maakt het daarbij wat uit, of het taxatierapport niet langer geheim is?

Geenzins, het rapport is sowieso niet serieus te nemen, omdat het een negatieve residuele grondwaarde voor het gebied heeft berekend. Terwijl Droomparken op meer dan 18 miljoen positief uitkomt.

Een tweede, niet onlogische planwijziging zou kunnen zijn als de gemeente het extra deel dat men aan SWL in erfpacht heeft gegeven terugkoopt, om het aan Droomparken door te kunnen verkopen. Dit maal voor serieuze prijzen.

Dit zou een paar miljoen extra kunnen opleveren, maar ook hier zie ik het belang van een geheim taxatierapport niet.

De werkelijke reden voor de geheimhouding is, dat het anders (zelfs voor het meest kortzichtige raadslid) pijnlijk duidelijk zal worden, dat het college (mede als gevolg van de onoplettendheid van de raad) miljoenen aan inkomsten heeft kunnen weggeven aan bevriende regionale speculanten.

Dat die constatering dwingt tot het nemen van maatregelen, die men liever niet zou nemen. Zoals het doen van aangifte van malversaties.

Samenvattend, er valt wel degelijk iets te berekenen en vroeg of laat zal er over iets onderhandeld moeten worden. Alleen speelt daarin het geheim verklaarde document geen rol van betekenis en is de geheimverklaring totaal overbodig.

Wat bij de aanstaande verkiezingen wel een rol gaat spelen is de vraag, of de nu zittende leden van de raad (door middel van hun geheimverklaring) doelbewust het optreden van het college (en haar misbruik van bevoegdheden) in de doofpot hebben proberen te stoppen.

Het oordeel daarover velt uiteindelijk de kiezer.

Nog een planwijziging. De parkeerkoffers zijn veel minder dan aangegeven in de plantekening aan bovenkant van dit bericht. De weg die naar baai zou moeten voeren ontbreekt en kan met goed fatsoen ook niet meer worden aangelegd.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: