Van nul en gener waarde.

Vrijwel een jaar geleden (22-10-2020) mocht ik meewerken aan een door Maarten Edelenbosch voor Noord-Holland Nieuws gemaakt item over de toenamen in de geheimverklaringen van documenten.

Hoofdpersoon in de uitzending was het lid van de Amsterdamse rekenkamer, de heer Jan de Ridder, die concludeerde dat gemeenteraden te makkelijk documenten geheim verklaarden.

Ik speelde een bijrol en mocht als concreet geval, de geheimverklaring van het taxatierapport door de gemeente Enkhuizen aan de orde stellen.

De uitzending was een jaar geleden. Ik had twee maanden ervoor de raad (via het presidium) gevraagd of ze het taxatierapport wilde inzien om op basis van de inhoud van het rapport te beoordelen of geheimhouding noodzakelijk was.

Ik heb daar nooit een antwoord ontvangen, de journalist die de gemeente om een reactie vroeg kreeg er wel een. Hieronder het belangrijkste argument van de gemeente om het taxatierapport, dat het bewijs was van een marktconforme bieding, geheim te houden.

Het taxatierapport op basis waarvan een besluit was genomen, is plotseling een financieel stuk, dat gedurende de looptijd van het project tot marktbeïnvloeding zou kunnen leiden.

De opsteller ontbeert kennis over de begrippen waar hij in zijn tekst indruk mee probeert te maken. Marktwerking wil zeggen, dat de begrippen als schaarste en overvloed in de prijs tot uitdrukking worden gebracht.

Vrijwel elke activiteit kent kengetallen (of gemiddelden waarden) die algemeen bekend zijn. Vervolgens bepalen schaarste of overvloed tegen welke prijs een werk zal worden aangenomen en niet kennis van de kengetallen.

Een marktconforme bieding is een bieding, die zich tussen twee als redelijke ervaren grenzen bevindt. De bieding van Orez was slechts 1% van de door Droomparken berekende residuele grondwaarde.

Zij is derhalve niet het bewijs van een marktconforme bieding, maar van financiële manipulatie die kost wat het kost geheim moet blijven.

Het argument in de tweede alinea is geldig, zolang de overeenkomst nog niet is getekend, maar na ondertekening van de overeenkomst met Orez bv van nul en gener waarde.

Een jaar geleden grabbelde de overheid wat argumenten bijeen waarachter ze haar wangedrag (financiële manipulatie) dacht te kunnen verbergen. Kennelijk zijn ambtenaren verplicht mee te werken aan het niet nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals die in de WOB zijn vastgelegd.

Inmiddels zijn we een jaar verder en heeft het hoogste orgaan van de gemeente (de gemeenteraad) het bewijs van financiële manipulatie geheim verklaard en zich (zodoende) medeplichtig gemaakt aan financiële malversaties.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274834/ik-wil-weten-waarom-iets-dat-30-miljoen-waard-is-voor-335000-euro-is-verkocht

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: