Onderzoek.

Over de betekenis van het Taxatie Rapport (hierna TR) doen twee beweringen de ronde. De ene bewering (van het college) is dat het TR het bewijs is van een marktconforme (door Orez bv gedane) bieding op de ontwikkeling van het recreatieoord in Enkhuizen.

De andere (door mij gedane) bewering is, dat het TR geen bewijs is van een markconforme bieding. Beide beweringen kunnen niet tegelijkertijd waar zijn.

Een van de beide beweringen berust dus op een onwaarheid of beter gezegd een leugen, omdat degenen die het beweren (het college) weten dat hun bewering op een onwaarheid berust en ze hun best doen om te verhinderen, dat die onwaarheid aan het licht komt.

Het college deed dat onder meer door mijn verzoek om inzage in het TR af te wijzen. Het is niet bij deze afwijzing gebleven.

Inmiddels heeft de raad zich ook over de kwestie gebogen met als gevolg, dat ze het TR geheim heeft verklaard, om zodoende een vergelijking met een ander taxatierapport van hetzelfde gebied (gemaakt in opdracht van Droomparken) onmogelijk te maken.

Waarmee de raad de facto de leugen van het college geheim heeft verklaard en zich tevens doof en blind houdt voor de door mij geleverde bewijzen, dat het TR niet bewijst dat er een marktconforme bieding is uitgebracht.

Als reden voor haar verzoek aan de raad om het TR geheim te verklaren, geeft het college, dat zij anders de regie over haar voorgenomen onderhandelingen met Droomparken zou verliezen als de inhoud van het TR (en haar leugen over die inhoud) bekend zou worden.

Daarover het volgende. Droomparken weet vanaf de eerste dag, dat de bewering van het college niet op waarheid berust.

Zo is de residuele grondwaarde (waar de bieding op is gebaseerd) negatief in het gemeentelijke TR, terwijl ze in het Droomparken TR op 18, 4 miljoen euro wordt geraamd voor een deel van het project. Het andere deel heeft een geschatte residuele grondwaarde van circa 12 miljoen.

Het verschil tussen de beide taxaties, voor wat betreft residuele grondwaarde is circa 30 miljoen. Volstrekt onmogelijk, dat de laagste (negatieve) waarde kan gelden als marktconform.

Zolang het college blijft volharden in haar leugen over de inhoud van het TR is ze kwetsbaar in haar onderhandelingen met Droomparken. Die kwetsbaarheid zal pas verdwijnen als haar uitgangpunt niet langer op een leugen is gebaseerd.

Naar verluidt heeft Droomparekn er 3 miljoen voor over gehad om het contract, dat uit de bieding was voortgekomen, over te nemen.

Feitelijk zijn deze overnamekosten door Enkhuizen gecompenseerd, door de contractuele verplichtingen van Orez bv ten opzichte van haar openingsbod, (gedurende 10 jaar) met totaal 2,65 miljoen te verlagen.

Nu de raad zich onvoorwaardelijk achter het college heeft geschaard en haar leugen over het TR geheim heeft verklaard zit er weinig anders op, dan om de rijksrecherche te verzoeken om een onderzoek in te stellen naar het misbruik van bevoegdheden, door het college van B&W te Enkhuizen.

Misbruik, dat bestaat uit het ver beneden haar werkelijke waarde verkopen van gemeentegrond. Naar alle waarschijnlijkheid om daar persoonlijk voordeel uit te kunnen behalen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Onderzoek.”

 1. Erg vervelend, dat het zo ver moet komen.
  Zag vandaag het verwijzingbord bij kruising Markerwaarddijk en provinciale weg:
  Europarc Enkhuizer strand.
  What’s in a name? 😉

  Like

  1. Klopt, de site is me bekend maar de raad gaat af op vage toezeggingen in besloten bijeenkomsten waarvan je nu al kunt zeggen dat ze nooit zullen worden waargemaakt.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: