‘T is voorbij.

De wanhoopspoging van het college, om het bewijs van haar misbruik van bevoegdheden door de raad geheim te laten verklaren is definitief mislukt.

Ik heb gisteren geluisterd naar de audio notulen van de Presidium vergadering van 28 juni 2021. U kunt hetzelfde doen door op deze link te klikken.

Bij agenda punt 2 laat de voorzitter het presidium weten dat er de volgende dag een besloten vergadering zal zijn, waarin het college zal laten weten dat van een deel van de gevraagde documenten geheimhouding zal worden opgelegd, welke de raad (tijdens de eerst volgende raadsvergadering in september) zal dienen te bekrachtigen. Mededeling is rond 1 minuut 45 in de vergadering.

Het document waarvan geheimhouding wordt opgelegd is het taxatierapport.

Als het college de raad een geheimhoudingsplicht oplegt, dient ze tijdens de eerstvolgende raadsvergadering door de raad te worden bekrachtigd.

Wordt dat nagelaten, dan vervalt de geheimhoudingsplicht van rechtswege. Dat gebrek is achteraf niet te repareren.

Hieronder een deel van een verhandeling over het begrip geheimhouding van de firma Catch Legal. De volledige tekst is hier te vinden.

Het college, de burgemeester en een commissie kunnen op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemw geheimhouding opleggen op stukken alvorens ze aan de gemeenteraad worden overgelegd. Deze geheimhouding is van tijdelijke aard en moet dan op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemw worden bekrachtigd door de gemeenteraad bij de eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zittende leden is bezocht.

Wordt deze geheimhouding niet bekrachtigd door de gemeenteraad, om welke reden dan ook, dan is de geheimhouding van rechtswege vervallen. Dit gebrek is achteraf niet meer te repareren (1 2).

Feit is, dat de geheimhoudingsplicht niet is bekrachtigd tijdens de vergadering op 28 september 2021. Daarmee is de plicht komen te vervallen en kan ze niet meer worden ingesteld.

Dit heeft een tweetal gevolgen. Om te beginnen kan het WOB verzoek van Bob Sikkema niet langer worden afgewezen, omdat er op het rapport een plicht tot geheimhouding rust.

Ten tweede staat het raadsleden vrij mededelingen te doen over de inhoud van het taxatierapport zonder dat ze zich blootstellen aan strafvervolging.

Bijvoorbeeld, dat het totaal aan bouwrijp gemaakte gronden door Fakton werd getaxeerd op € 10.602.820,- (villapark, camping en openbare ruimte).

Terwijl Droomparken alleen het villapark op meer dan 21 miljoen taxeerde en het plandeel camping al snel een waarde van 12 miljoen vertegenwoordigt.

Ik ga er van uit, dat deze kwestie tijdens de presidium vergadering op 4 oktober zal worden besproken en het slechts een kwestie van tijd zal zijn, dat de diverse raadsfracties de door mij gehanteerde cijfers, als zijnde correct zullen erkennen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “‘T is voorbij.”

  1. Het zou heel zinvol zijn om de raadsleden een cursus aan te bieden waarin ze leren wat hun rechten en plichten zijn voordat ze de eed afleggen.

    Like

    1. Zou zeker geen kwaad kunnen, maar zouden ook alvast kunnen beginnen met wat ze altijd van anderen verlangen. Verantwoording afleggen over de besluiten die je neemt.

      Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: