Motie De Jong, Van Galen, Keesman, Stomp, Jans, Raven.

In de genoemde motie, aangenomen in de raadsvergadering van 25 mei 2021, komt de volgende zinssnede voor.

dat om te komen tot een budget neutrale ontwikkeling van het REZ er vanuit de Gemeente Enkhuizen een forse financiële injectie van enkele miljoenen euro’s (middels “kwijtschelding” van 10 jaar toeristenbelasting en 10 jaar “gratis” gebruik van het zwembad) nodig en overeengekomen is;

Het staat er wat omfloerst en ik zou het zelf anders hebben omschreven, maar voor de insiders is het duidelijk.

De in het taxatierapport gemaakte berekening komt er op neer, dat de bieding van Orez alleen maar marktconform kon zijn, als de (eerder al toegezegde) minimale belastinginkomsten en bijdrage aan de exploitatie van het zwembad (in ruil voor gratis toegang) aan de exploitant zouden worden teruggegeven.

Logisch, dat een meerderheid van de raad daar in alle openheid over zou willen praten, daarom volstrekt onbegrijpelijk, dat ze dat een maand later plotseling niet meer wil en zichzelf (zonder enige toelichting) geheimhouding oplegt.

Hoewel het college in juni nog suggereerde, dat die geheimhouding mogelijk in september weer zou kunnen worden opgeheven maakt een voorstel daartoe nog geen deel uit van de raadsagenda voor september.

De teruggave (of financiële injectie zoals het in de motie wordt genoemd) komt neer op 10 jaar lang € 265.000,- per jaar dus totaal € 2,65 miljoen.

Het minste wat je als lokale pers zou kunnen doen is natuurlijk, de indieners van de motie te bevragen naar hun reden om af te zien van het openbaar maken van het taxatierapport en hun plotselinge keuze voor het tegenovergestelde, geheimhouding.

Maar klaarblijkelijk vinden ze dat te veel werk in die kringen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: