Extra horde.

Het is natuurlijk niet zo, dat ik verzin, dat de gemeenteraad als taak heeft er op toe te zien, dat een college geen misbruik maakt van haar bevoegdheden. Dat is volgens mij vastgelegd in de wet.

Hoe ze dat doen, mogen ze volgens mij zelf weten en in Enkhuizen komt dat toezicht er dus op neer, dat “niets op basis van eigen waarneming zal worden vastgesteld en dat alles (wat door het college over het onderwerp naar voren wordt gebracht), voor waar zal worden aangenomen.”

Anders gezegd, het door de raad uitgeoefende toezicht bestaat alleen in naam, maar niet in werkelijkheid.

Dat bleek een jaar geleden toen ik de raad vroeg om kennis te nemen van de inhoud van het taxatierapport. Om zodoende te bepalen, of het rapport nog langer geheim moest blijven.

In plaats van de inhoud van het stuk te raadplegen nam men genoegen met een verklaring over de inhoud van het college.

Dat bleek op 29 juni van dit jaar, toen de raad (in een besloten vergadering) besloot om de eis tot openbaarmaking los te laten en (unaniem??) te kiezen voor geheimhouding. Wederom op basis van wat haar vertrouwelijk door het college was medegedeeld

Ik ga er vanuit, dat dit opnieuw zal blijken als de raad (naar ik mag hopen dit keer in een openbare vergadering), haar 3 maanden eerder genomen besluit (om het “bewijs” van marktconformiteit geheim te houden) zal bekrachtigen.

Over de mogelijke gevolgen van het feit, dat het taxatierapport niet het bewijs vormt van een marktconforme bieding door Orez, zal de raad zich (naar zich laat aanzien op aandringen van het college) als vanouds niet bekommeren.

Die gevolgen kunnen echter zijn, dat de overeenkomst tussen gemeente en Orez (vanwege ongeoorloofde overheidssteun) nietig verklaard zal worden. Uit niets blijkt, dat de raad zich ooit in die mogelijke gevolgen heeft verdiept.

De noodzaak tot de her bekrachtiging van het eerdere besluit vloeit voort uit een verzoek om inzage van het taxatierapport door Bob Sikkema.

Nadat de raad een besluit heeft genomen over het verzoek tot opheffing van de geheimhouding, zal het college een besluit moeten nemen over het verzoek om inzage in het taxatierapport van Sikkema.

Dat verzoek zal echter, onder verwijzing naar het raadsbesluit, door het college worden afgewezen.

Meer over deze extra horde in een volgend bericht.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: