Kleurbekennen.

Gisteren stelde ik de retorische vraag hoe lang de lijdensweg van list en bedrog, maar ook van struisvolgel politiek , moet voortduren. Vandaag het antwoord op die vraag.

De tijdsduur wordt bepaald door de integriteit van de hoogste instantie binnen de gemeente, de gemeenteraad. Bekent ze eindelijk, kleur of doet ze wat ze tot nu toe altijd heeft gedaan.

Verantwoordelijkheid ontwijken en struisvogelpolitiek bedrijven.

De benodigde feiten zijn simpel vast te stellen.

Het door de gemeente gehanteerde taxatierapport berekent een gebiedswaarde voor het recreatieoord van 10 miljoen.

Het in opdracht van Droomparken gemaakte taxatierapport berekent voor het villapark een grondwaarde van ruim 21 miljoen en reikt de elementen aan voor de berekening van het plandeel camping.

Op basis van die elementen kan de grondwaarde voor dat plandeel op minstens 10 miljoen worden bepaald.

Kortom, de door Droomparken berekende gebiedswaarde is ruim 30 miljoen tegenover de door de gemeente tot marktconform verklaarde gebiedswaarde van 10 miljoen.

Anders dan wat het college tot nu steeds heeft beweerd vormt de taxatie niet het bewijs van marktconformiteit van de bieding van Orez bv. Als het rapport daar niet het bewijs van is, waar is ze dan wel het bewijs van.

Het taxatierapport vormt het bewijs van malversaties door het college met als enig oogmerk het recreatieoord ver beneden haar eigenlijk waarde te kunnen verkopen. Waarschijnlijk in ruil voor kickbacks.

Daarom werd de inhoud van het rapport, direct nadat het was uitgebracht door het college geheim verklaard en stelt het college nog steeds alles in het werk om de inhoud van het rapport geheim te laten blijven.

Recentelijk nog, door aan de raad een geheimhoudingsplicht op te leggen, die de daaropvolgende dag al door de raad moest worden bekrachtigd.

Als gevolgd van het WOB verzoek van Bob Sikkema zal de raad nog deze maand haar bekrachtiging moeten heroverwegen. Dat is ook het moment de raad kleur zal moeten bekennen.

Ofwel men gaat door met haar struisvogelgedrag van de laatste jaren, dan wel ze vraagt de Rijksrecherche een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond de onderhandse gunning van de concessie tot herinrichting van het REZ.

De bestuurscultuur in Enkhuizen is inmiddels op het niveau van een stinkende wond aangekomen. De heelmeesters die dat mogelijk gemaakt hebben, maken allemaal deel uit van de gemeenteraad.

Voor elk van hen is de tijd is gekomen “to stand up and be counted”.

Elk raadslid dient nu voor zichzelf de keus te maken of hij door wil gaan met zijn integriteit te grabbel te gooien in ruil voor een schouderklopje, dan wel datgene te doen wat zijn plicht hem opdraagt.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: