Nieuw WOB verzoek.

Toen ik, via een omweg (het kadaster) onder ogen kreeg, dat de gemeente de grond (nodig voor het aanleggen van een camping en een villapark) voor niet meer dan € 335.000,- van de hand had gedaan, kon ik me op generlei wijze voorstellen, dat dit een marktconforme prijs was.

Dus vroeg ik het college om inzage in de twee documenten op basis waarvan haar bewering (marktconform) was gestoeld.

  1. De offerte, die namens Orez bv door P. Tuin cs was uitgebracht en die het college had doen besluiten om de opdracht te gunnen aan Orez bv. Een rechtspersoon, zonder personeel, ervaring of geld.
  2. Het taxatierapport, dat volgens het college “bewees”, dat de door Orez bv uitgebrachte offerte marktconform was.

Inzage in de beide documenten werd me geweigerd op basis van (in mijn ogen) ondeugdelijke argumenten.

Er zijn twee instanties die in staat (en bevoegd) zijn om de deugdelijkheid van de door het college aangevoerde argumenten te onderzoeken en te beoordelen.

  1. De democratisch gekozen toezichthouder van het college, de gemeenteraad.
  2. De toezichthouder in juridische zin, de bestuursrechter.

Beide instanties kan inzage in de documenten niet geweigerd worden. Beiden kunnen dus, op basis van de inhoud van de documenten beoordelen of de weigering van het college rechtmatig was.

Het college hanteerde twee verschillende gronden voor weigering.

  • Voor wat betreft de offerte stelde men, dat de informatie vertrouwelijk was verstrekt. Mijn verweer was, dat die vertrouwelijkheid, na acceptatie van de offerte zou zijn opgeheven.
  • Voor wat betreft de taxatie, stelde men, dat die gecompliceerde berekeningen bevatte die, indien bekend, Orez bv bij toekomstige aanbestedingen financieel nadeel zou kunnen opleveren.
  • Nadat ik er op gewezen had, dat de wet spreekt over een mogelijk financieel nadeel van de overheid en niet over financieel nadeel van de aannemer, werd de reden voor weigering in die zin aangepast.
  • Echter, reden voor de overeenkomst was om toekomstig financieel nadeel voor de gemeente uit te kunnen sluiten. Daarom is het nadeel waar de gemeente zich op beroept fictief.

Ik besloot om te kiezen voor de democratische vorm van toezicht, dus met hulp van de gemeenteraad. Die keuze is uiteindelijke op een totale mislukking uitgelopen.

Aanvankelijk weigerde de raad om de documenten in te zien. Toen een deel van de raad na enig soebatten er toch toe overging bleven conclusies uit. In plaats daarvan werd (door middel van een motie) een wens voor openbaarheid aan het college voorgelegd.

En wens waarvan het college de indruk wekte gehoor aan te zullen geven, maar waarvan zij (in een besloten bijeenkomst met de raad) heeft laten weten, dat ze er (voor wat betreft het taxatierapport) niet aan wilde voldoen. Er werd de raad zelfs een geheimhoudingsplicht t.a.v. het taxatierapport opgelegd.

Daarmee zijn alle democratische middelen om de gevraagde documenten in te mogen zien wel zo’n beetje uitgeput en kan alleen langs juridische weg, via de bestuursrechter, inzage in de stukken worden afgedwongen.

De daarvoor geldende bezwaar termijnen zijn verstreken. Er zal dus een nieuw WOB verzoek moeten worden ingediend. Het liefst door een andere rechtspersoon.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Nieuw WOB verzoek.”

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: