SCHOUDERKLOPJES

Wat me ook bijzonder ontroerd is de methode, die gemeente heeft bedacht om zichzelf schouderklopjes te kunnen geven.

Zo verplicht Orez zich er toe om € 250.000,- bij te dragen aan de kosten voor het verbeteren van de toegang tot het gebied.

Inkomsten voor de gemeente waar men graag de aandacht op probeert te vestigen.

De toegang tot het gebied moet verbreed worden en een vrij liggend fietspad moet worden aangelegd. Alsmede een rotonde. De kosten worden geraamd op één miljoen euro, waar Orez een kwart (€ 250.000,-) aan wil bijdragen.

Minstens even genereus (t.o.v. Orez) is de gemeente als ze bereid blijkt om, de helft van de ontruimingskosten c.q. verhuiskosten van de camping voor haar rekening te nemen.

Die kosten worden begroot op € 449.500,- waarvan de gemeente er € 250.000,- voor haar rekening zal nemen. Uitgaven van de gemeente waar men liever niet openlijk over spreekt.

Ze staat weliswaar in de AO, maar de daarin voorkomende bedragen waren weggelakt, zodat de raadleden er pas d.m.v. de raadsbrief van 28-06- 2021 kennis van konden nemen.

Pikant detail daarbij is, dat de Anterieure Overeenkomst voorschrijft door wie de verhuizing moet worden uitgevoerd. Dat blijkt de firma Beramco te zijn, die staat ingeschreven op hetzelfde adres waar Bruil Leisure bv staat ingeschreven.

Directie van Beramco wordt gevoerd mevrouw Los, ooit ook directeur van Bruil Leisure bv en (naar ik begrepen heb) voormalig levenspartner van de heer Bruil.

Inmiddels directeur van Droomparken en degene die er uiteindelijk voor heeft gezorgd, dat de zeggenschap over Orez (en haar met de gemeente gesloten overeenkomst) bij Droomparken terecht kwam.

Een ander schouderklopje in de Anterieure Overeenkomst is natuurlijk dat Orez zich verplicht de gemeente jaarlijks € 105.000,- te betalen, zijnde de inkomsten uit de te heffen toeristenbelasting.

Als mede € 160.000,- per jaar voor het recht van huurders van de recreatiewoningen om gratis gebruik te mogen maken van het recreatiebad.

Daar staat tegenover, dat de gemeente (10 jaar lang) jaarlijks € 265.000,- zal bijdragen als kwaliteitsbijdrage aan de inrichting van het Openbaar gebied. Ofwel bijdrage aan de kosten van de aanleg van het strand.

Ook hier inkomsten, die breeduit naar buiten werden gebracht en uitgaven die werden doodgezwegen.

Orez had een eigen vermogen van € 200,-. Van al de werkzaamheden, die uit haar naam werden verricht, werd de rekening bij de gemeente neergelegd en uiteindelijk betaald.

Deze voorstelling van zaken, waarbij de inkomsten voor de gemeente worden opgehemeld en tegelijkertijd de uitgaven worden verzwegen, kan alleen worden begrepen als een doelbewuste poging tot misleiding.

Dat de gemeenteraad tot op heden niet tot diezelfde conclusie is gekomen kan maar op twee manieren worden uitgelegd.

  • De raad is (vanwege haar oppervlakkige werkwijze) deze vorm van misleiding volkomen ontgaan.
  • Ze is haar niet ontgaan, maar ze vindt het misleiden van de kiezer (die de raad zegt te vertegenwoordigen) niet ernstig genoeg om er iets van te zeggen.

Hoe dan ook, de gemeente lijkt (door het benadrukken van inkomsten en het verzwijgen van uitgaven) er meer op uit om zichzelf de hemel in te prijzen en schouderklopjes te geven, dan dat ze uit is op een waarheidsgetrouwe weergave van de feiten.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: