Dubbele tong.

Gisteren ging het over de VVD verzuchting, “waarom nu niet openbaar maken” op 27 mei van dit jaar.

Mijn antwoord er op is, dat het college het taxatierapport never nooit openbaar zal maken, omdat het bloot legt, dat de gemeente haar bezit (het recreatieoord) ver beneden haar werkelijk waarde heeft verkocht.

Ik heb het dan niet over tienduizend of honderdduizend, maar over miljoenen euro’s.

Als dat feit eenmaal is vastgesteld dan valt de daarop volgende vraag niet meer te ontwijken.

“Hoe is het in hemelsnaam toch mogelijk, dat deze diefstal van gemeentelijke eigendom (want dat is het natuurlijk) tot dusver niet door de bevoegde instanties lijkt te zijn opgemerkt.

Niet door ambtenaren, niet door bestuurders en niet door de toezichthouders. Tot dusver ben ik de enige, die deze diefstal van gemeentelijk eigendom aan de orde heeft gesteld, waarbij ik alleen maar wordt tegengewerkt door de toezichthouder, de gemeenteraad.

Zoals inmiddels iedereen heeft kunnen vaststellen sprak wethouder Heutink in mei met een dubbele tong, toen ze beweerde, dat het college de motie omarmde.

De enige concessie die het college op dat punt bereid was om te doen, was het beschikbaar stellen van een ongekuiste versie van de Anterieure Overeenkomst.

Hosanna, na 2 1/2 jaar mag de raad ook weten wat de financiële gevolgen zijn van de overeenkomst die met Orez werd afgesloten.

Tot dat moment waren de gevolgen nog grotendeels bij haar onbekend. Een gegeven dat door een grote meerderheid van de raad nooit als een gemis werd ervaren.

Zoals het ook nooit als een gemis is ervaren, dat het taxatierapport geheim was verklaard.

Hoe meer er geheim wordt verklaard, hoe makkelijker het voor de gemeenteraad is. Want, wat niet weet, wat niet deert en over wat er niet bekend is hoeft ook geen verantwoording worden afgelegd.

Dat verklaart waarom tot dusver geen enkele fractie zich beklaagd heeft over het feit, dat ze de komende 3 maanden monddood is gemaakt.

Ze hadden het rapport weliswaar ingezien, maar sowieso niet van plan geweest om iets over de inhoud bekend te maken.

Dank zij het optreden van het college hebben ze een prima excuus voor hun zwijgzaamheid over de miljoenenzwendel waar Enkhuizen slachtoffer van is geworden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: